Vítejte na oficiálních stránkách

Boží Tělo

Boží Tělo. Tradiční lidový název pro slavnost Těla a Krve Páně. Název zůstává, tradice slavnosti byla vytlačena. Nezmizela však úplně. Ještě je možné ji vzkřísit.

V naší farnosti se to podařilo. Nejprve v Suché Lozi, posléze i v Bánově. Čtyři nádherně vyzdobené oltáře, spousta obrazů, obrázků, sošek, svíček a lampiček v oknech domů podél cesty průvodu, děvčata v krojích nebo bílých šatech sypou z košíčků plnými hrstmi květy, nebo^ vesnicí jde Pán. Zastíněn brokátovými nebesy, v podobě chleba uvnitř zářící monstrance, nesený knězem, doprovázený věřícími, hudbou, zpěvem písní, modlitbami, chválami, díky i prosbami.

Ptáte se po smyslu? Odpověď najdete v tvářích lidí, kteří jdou v průvodu. Starší jsou rádi, že zase mohou vzdát Pánu čest i mimo chrámové prostory. Vzpomínají na krásu dřívějších slavností, děkují, že se znovu dočkali. Mladší se zaujetím sledují, jak jinak vypadá vesnice, kterou prochází Pán. Snad i doufají, že to, co dřív bylo samozřejmostí pro všechny, se stane samozřejmostí i pro ně. Aby celý svět uznal, že Bůh je jeho Pán. Zatím jen v malých poměrech jednotlivých obcí, ale jednou všude.