Vítejte na oficiálních stránkách

Fotogalerie

V roce 2003 oslavil farní kostel sv. Martina 260 let od svého posvěcení. Při této příležitosti byla uspořádána výstava: Historie a současnost farnosti;. Jen malá část fotografií z této výstavy se objevuje teď i na této internetové stránce. Odráží život víry před lety i nyní. Kéž tyto momentky života nejsou jen vzpomínkou, ale i povzbuzením pro budoucnost.

Biřmování Boží Tělo Hody a slavnosti Svaté přijímání

Každý odkaz fotogalerie se vám zobrazí v samostatném okně.