Vítejte na oficiálních stránkách

Hromnice

Na Hromnice si připomínáme den, kdy Maria a Josef přinesli Ježíše do chrámu, aby jej představili Pánu.

V našem kostele přicházejí v ten den rodiče s dětmi, které v letošním roce poprvé přistoupí ke svatému přijímání, aby jej představili nejen Pánu, ale i farnímu společenství. Rodiče těchto dětí v úvodu mše svaté nesou v rukou zapálenou svíci, kterou u oltáře předávají knězi. Kněz potom svíce dá na připravený stojan. Tyto svíce zůstanou v blízkosti oltáře až do 1. svatého přijímání. Připomínají farnosti, že se za tyto děti máme častěji a více modlit.

Po promluvě jsou čtena jména jednotlivých dětí, které pak před knězem i před celým farním společenstvím potvrdí svou ochotu dobře se připravit na slavnost 1. svatého přijímání.

Před touto slavností zaznívají slova. Ať slavnost světla prožíváme jako správní křesťané - nejen se svíčkami v rukou, ale také se světlem v srdci. Ať v nás září a skrze nás vyzařuje světlo Kristovy lásky a pokoje.