Vítejte na oficiálních stránkách

PoŘad BohosluŽeb v BÁnovĚ V TÝdnu od 17.12. do 24.12.2006

                                      

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

nE

17.12.

3. neděle adventní

7,30

Suchá Loz:za Josefa Beníčka, dvoje rodiče a živou rodinu

9,00

Bystřice:za účastnice májových pobožností, zdraví pro jejich rodiny a pomoc Boží pro všechny dny života

10,30

Bánov: za farnost

   

PO

18.12.

     

17,30

Bánov: za Andělu Beníčkovu, manžela, rodiče a celou + rodinu

úT

19.12.

 

6,45

Bánov: za dar věrnosti Bohu pro všechny pokřtěné
   

sT

20.12.

     

17,30

Suchá Loz:za Viktora Píšku, za živou rodinu Píškovu a Novákovu a + rodinu Kočicovu

ČT

21.12.

     

17,30

Bystřice:za dar moudrosti a lásky pro všechny služebníky církve

22.12.

 
   

17,30

Bánov: za Vladimíra Zálešáka, 2 rodiče, za zdraví a ochranu Boží pro celou rodinu

So

23.12.

     

18,00

Bánov:za + Františku Mahdalíčkovu, jejího + manžela Bohumila a celou rodinu

nE

24.12.

4. neděle adventní

7,30

Suchá Loz:za + Josefa Veleckého, rodiče z obou stran a za zdraví pro celou rodinu

9,00

Bystřice: za + Aloise Beníčka, rodiče z obou stran a celou živou a + rodinu Gavendovu a Beníčkovu

10,30

Bánov: za farnost

21,00

Suchá Loz -noční vigilie: za  dar lásky k Bohu

22,30

Bánov - noční vigilie: za dar pokoje