Vítejte na oficiálních stránkách

RORÁTY

Doba adventní - radostné očekávání příchodu Ježíšova. Od doby, kdy začaly rorátní mše pro dětí i v naší farnosti i ony prožívají advent trochu jinak v radosti a dá se říct, intenzivněji.

 

Protože se rorátní mše svaté nekonají v ranním čase, ale večer, jsou dětmi hojně navštěvovány, zvláště těmi nejmenšími- předškolními.

 

Nejenže nesou s sebou svítící lampičky, speciálně k tomu zhotovené, ale po mši svaté si za odměnu nalepí na připravenou nástěnku hvězdičku, nebo vloží stéblo slámy do jesliček před obětním stolem a nebo nalepí ovečku k pastýři jdoucímu do Betléma. A tak vytvoří jeden rok hvězdné nebe nad Betlémskou jeskyní, další rok vystelou jesličky Ježíškovi a nebo vypraví bohaté stádo oveček do Betléma.

 

Mše svatá je pak jako každá jiná - důstojná, přece ale jen slavnostnější a hlavně zaměřená více na děti. Ty na začátku mše svaté kráčejí za doprovodu zpěvu Ejhle Hospodin přijde v průvodu hlavní lodí nerozsvíceného chrámu se svými svítícími lampičkami.

 

Je milé, jak malí na špičkách stojící ministranti v úvodu mše svaté svítí otci na text v misále. Chrám se rozžíhá až před prvním čtením. Kázání je určeno především dětem, své vlastní přímluvy děti i ty nejmenší přednášejí Ježíši do mikrofonu. Modlitbu Otče náš se modlí v kruhu u obětního stolu a někdy to vypadá, že se tam snad ani nevejdou. Dětí bývá na těchto mší svatých skutečně mnoho.

Vyvrcholením je pak pobožnost na Štědrý den u Jesliček.

 

Děti tak mohou prožít toto krásné období nejen jako těšení se na dárky, ale hlavně jako přípravu na slavení narození Ježíška.

 

Je advent v mojí duši - tiché očekávání:

ten, koho sotva tuší, jako host se k ní sklání.

Je advent celý život: na světlo čekám ve tmě.

Vím, že je: jindy, jinde, a jenom občas ve mně.

Vydržím čekat? Lásko! Maličkou hvězdu v dlani zahřívám dechem. Čekám.

Láska se k jeslím sklání.

                                                   M. Koronthályová