Vítejte na oficiálních stránkách

Společenství mládeže Společenství manželů Mladší manželé Senioři

Společenství mládeže

Spolčo, to je banda lidí z celé farnosti, tj. Bystřice, Bánova a Suché Loze. Někteří "členové" mají již přes dvacet let, jiní navštěvují ještě základní školu. I když jsme různé věkové kategorie, scházíme se všichni dohromady na faře. Naše spolčo začalo fungovat před pěti lety a zdárně překonalo všechny útrapy doby (války, zemětřesení, ba i hladomor) a dokonce se jeho osazenstvo za tu dobu rozrostlo.

No jak to probíhá? Na začátku, než se všichni sejdeme, si povídáme co jsme zažili za uplynulý týden. Tuto debatu nikdo neřídí, proto se podobá rozdrážděnému kurníku. Až otec zavelí, tak se uklidníme (nikdy však úplně). Potom rozebíráme Písmo svaté. To nás velmi baví, protože jej vždy rozebíráme zvláštním způsobem (např. rozebíráme jedno slovo, větu nebo jej znázorňujeme jednoduchou kresbou, atd.). Poté hrajeme nějaké hry (např. Kufr, různé kvízy, pantomima,.), při kterých se pořádně vyřádíme. Občas dostaneme lístečky, na které si každý z nás napíše něco, co ho zajímá, o čem by chtěl rozmlouvat. Lístečky se sesbírají, zamíchají a VIP osoba- otec Petr- vylosuje jeden z nich. Poté, co si popovídáme o tom tématu, jdeme do kostela. Tam zapálíme pouze jednu svíci, klekneme si před oltář a  modlíme se náš "Speciální" růženec (každý z nás řekne jeden Zdrávas + prosbu) nebo se modlíme formou přímluv. Je to úžasné být u Něho tak blízko.Poté nastává to těžké loučení a odchod domů (nebo někam jinam).