Vítejte na oficiálních stránkách

Tříkrálová sbírka

V roce 2000 se zrodila v olomoucké arcidiecézi z podnětu arcibiskupa Jana Graubnera akce, kterou známe všichni pod názvem "Tříkrálová sbírka", která o rok později přerostla v celostátní projev pomoci. Pořadatelem sbírky je Česká katolická charita. Účelem a úmyslem této sbírky je především pomoc lidem v nouzi, zejména seniorům, matkám s dětmi v tísni či bezdomovcům. Menší část vybraných peněz je určena také na humanitární pomoc do zahraničí.

Ve vesnicích naší farnosti pomáhají vždy každoročně děti farnosti, které chodí s odpovědnými po vesnicích. Přináší zpěvem poselství o narození Spasitele a příchodu tří králů, posvěcenou křídou značí domy a vybírají na potřeba charity. Celkem do tříkrálové sbírky se zapojuje ročně asi 100 malých koledníků a nutno říct, že se potkává se štědrostí i solidaritou lidí.

Všem odpovědným, koledníků a vám všem, kteří jste přispěli, upřímné poděkování za vaši "tříkrálovou pomoc".