Vítejte na oficiálních stránkách

Vánoce

Vlastní prožívání vánoční doby začalo na Štědrý den odpoledne dětskou "půlnoční" bohoslužbou. Děti přivítaly narozeného Ježíška zvoněním svých zvonečků.Tímto zvoněním se i v mnohých srdcích dospělých rozezněla naplno slova: "Nám, nám, narodil se."

Při vánočních bohoslužbách jsme si mohli uvědomit, že jsme obdarováni samotným Bohem, který dává z lásky  k nám svého jediného Syna.  Toto betlémské

Dítě dokáže proměnit každého, kdo se chce přiblížit k jeho jeslím. K prožívání této skutečnosti přispívala také možnost navštívit  Betlém i v odpoledních hodinách mimo bohoslužby a také některá   připravená vystoupení.  Měli jsme možnost vidět Živý betlém v Suché Lozi, vystoupení Kuřátka, Kačenek a Nivničky s jejich vánočním pásmem, koncert studentů kroměřížské konzervatoře ,  vánoční koledy a písně v podání dechové kapely Nivničanky nebo divadelní vystoupení dětí ze Suché Loze.

Nyní je na každém z nás, abychom dokázali plně využívat milostí získaných o Vánocích, aby neplatila slova jedné písně: "Až Vánoce přejdou, sebeláska zvítězí zas v nás."