zpět na hlavní stránku

interaktivní plán kostela Nejsvětější Trojice v Chýnově

kliknutím na červenou značku nebo šipku se otevře stránka,
na které naleznete podrobnosti


oltář Jana Nepomuckého oltář Panny Marie hlavní oltář oltářní obraz fresky oltář sv. Anny modeletto oltář Kalvárie lavice pohled do interiéru křtitelnice bývalý hřbitov portál gotické prvky presbytáře pohled na presbytář zvenčí sedille sanktuář varhany pohled na věž zvony náhrobek na věři náhrobky pod oratoří pohled na oratoř okno nad oratoří zazděný malovaný kámen pohled na hlavní průčelí pohled od jihu