Vytištěno z farních webových stránek http://farnost.katolik.cz/letovice dne 7. prosince 2023.

Výuka náboženství

Napsal Jiří Brtník
29. srpna 2019
Milí vyučující, rodiče, děti,
náboženství v ZŠ Letovice vyučujeme takto:
1. roč. – Po 12:10–12:55 – Mgr. Marie Nečasová
2. roč. – St 13:05–13:50 – o. Jiří
3. roč. – Út 13:05–13:50 – o. Jiří
4. roč. – Čt 13:15–14:00 – o. Jiří
5. roč. – Pá 13:05–13:50 – o. Jiří
6. roč. – Út 13:55–14:40 – o. Jiří
7.–9. roč. – Pá 13:55–14:40 – o. Jiří
Vizualizaci rozvrhu najdetezde.
S dětmi, které byly do náboženství přihlášené v minulém roce, se automaticky počítá. Ostatní si mohou stáhnout přihlášku zde: Přihláška

Aktualizováno 5. prosince 2023

Obnova

Napsal Jiří Brtník
25. listopadu 2023
Milí přátelé,
za týden nám začíná advent, doba přípravy na příchod Pána, aby mohl přijít, co nejdřív a my mohli čerpat z jeho plnosti!
Zveme vás spolu se všemi věřícími v Ježíše Krista vkročit do něho intenzivním časem společného naslouchání a modlitby do kostela sv. Prokopa s farou a na Fabriku!
Více informací najdete po kliknutí na tento odkaz k plakátku nebo na:


Aktualizováno 29. listopadu 2023
celý článek

ADORACE

Napsal Jiří Brtník
9. května 2022
V sobotu bývá možnost osobní adorace Pána v Nejsvětější svátosti od ranní bohoslužby do večera, výjimečně je adorace již od pátku večera při duchovní obnově. Zapisovat se můžete na stolečku (ve farním kostele) nebo na zde.Aktualizováno 29. listopadu 2023

PRF a synoda

Napsal Jiří Brtník
29. listopadu 2023
Milé sestry, milí bratři,
kliknutím na tento odkaz se vám otevře zápis s listopadového setkání pastorační rady, na které: nás zástupci informovali o setkání rad s biskupem, je zde náčrt farního kalendáře na další rok včetně postní duchovní obnovy zaměřené na umění a možnost, aby každý z nás mohl mít společenství, kde se bude moci setkávat a společně modlit.

Na druhé stránce je zápis také posledního farního synodního setkání
z 8. října. Jako plod našeho naslouchání jsme napsali tuto větu:
"Jen když si najdeme čas na Ježíše a vezmeme vážně, co nám říká, ale také jen když si najdeme čas na sebe navzájem a budeme si při společných setkáních naslouchat,
jen tehdy budeme živou “synodální” farností a budeme přitažliví pro druhé a každý zde najde místo, které každému chceme nabízet!"


Adventní koncert

Napsala Marie Kocinová
26. listopadu 2023
Zveme vás na

ADVENTNÍ KONCERT

do klášterního kostela svatého Václava v Letovicích
v neděli 17. prosince 2023 v 16 hodin
Účinkují:
  • Mgr. Barbora Dürr - soprán
  • Petr Kadidlo - tenor
  • schola klášterního kostela sv. Václava
  • sbor Gymnázia Jevíčko
  • Mgr. Hana Korbelová - sbormistr
  • MUDr. Hana Kratochvílová - varhany, klavír

vstup volnýZa mládež

Napsal Jiří Brtník
9. listopadu 2023
Milí,
tuto neděli 19. listopadu začíná týden modliteb za mládež. Modlete se za naše mladé, biřmovance i ostatní, aby nalezli svoji lásku, životní oporu a cíl v Pánu! Modleme se za sebe, abychom jim v tom byli vzorem! Kromě osobních modliteb a úmyslu růženců a bohoslužeb jsou v děkanství rozepsaná místa, kde bude po bohoslužbách probíhat společné modlitby. V Letovicích toto pondělí 20. listopadu bude v Klášteře kratší vedená modlitební adorace po bohoslužbě.

Vás, mladí přátelé, zveme na děkanské setkání mládeže!
Více info zde na fb události.Aktualizováno 18. listopadu 2023

Nedělní slovo

Napsal Jiří Brtník
13. listopadu 2023
"vzaly lampy a vyšly naproti ženichovi... Uprostřed noci se strhl křik: `Ženich je tady! Jděte mu naproti!'... ty připravené vešly s ním na svatbu" (Mt 25)
Oheň a olej dostáváme darem, ale je třeba ho připravovat rozvíjením vztahu k Ženichovi, aby byl pro nás – až přijde – tím, kterého jsme znali, se kterým jsme mluvili a po kterém jsme toužili (Mdr 6,12n; Ž 63), a proto abychom ho přivítali jásotem!

Za oběti

Napsal Jiří Brtník
13. listopadu 2023
Milí přátelé, jako každý rok vás zveme na ekumenickou bohoslužbu Na památku obětí dopravních nehod – tuto neděli 19. listopadu v kostele sv. Prokopa v 15 hodin. Přijďte nejen zavzpomínat a společně se pomodlit, ale také se můžeme následně společně setkat. Možno přinést něco drobného k občerstvení.

Pastorační rada

Napsal Jiří Brtník
13. listopadu 2023
Milí farníci, v listopadu jsme se sešli společně pastorační rady Letovic a Rozhraní a kromě nějakých nejdůležitějších věcí každé farnosti zvlášť jsme zejména uvažovali, jak – vzhledem ke svým darům, výzvám a možnostem – můžeme lépe spolupracovat. Zápis najdete zde.

Nedělní slovo

Napsal Jiří Brtník
5. listopadu 2023
"uklidnil jsem svou duši jako dítě na matčině klíně; jako dítě, tak je má duše ve mně."
(Ž 131)
"je váš Otec... vy všichni jste bratři" (Mt 23)


(Obr.: Rembrandt, Návrat ztraceného syna)

z 99
Články/