Vytištěno z farních webových stránek http://farnost.katolik.cz/letovice dne 21. června 2024.

Past. rada

Napsal Jiří Brtník
11. června 2024
Milí, po kliknutí na tento odkaz se vám otevře zápis z poslední – květnové – pastorační rady. Při své práci, modlitbě a rozlišování jako důležité věci vidíme nejvíce:
– Potřebu stále více růst v naslouchání;
– vděčnost za diecézní ministrantskou pouť a farní víkend, zaměřený na rodiny s dětmi;
– přípravu nového informačního systému farnosti včetně webových stránek;
– přípravu farního dne 23. června.


Skrchov

Napsal Jiří Brtník
29. května 2024
Milí, zveme vás na májovou modlitbu s Matkou Boží do Skrchova ve středu 29. května v 19 hodin ke křížku na návsi.

Tábor

Napsal Jiří Brtník
22. května 2024
Už je to tady! Přihlašování na farní chaloupku (tábor) pro děti od 3. ročníku spuštěno! Neváhejte, po minulém ročníku byl o tento velký zájem ;)!
Přihlášku můžete stáhnout po kliknutí na tento odkaz.
Aktualizováno 24. května 2024

Druhá šance

Napsala Marie Kocinová
10. května 2024
Za necelé dvě hodiny dnes v pátek 10. května ve 22.10 začíná na televizi NOE film Druhá šance z nebe. Kdo se nenechá odradit téměř deset minut trvajícím úvodem, bude se bavit při nečekaně humorných dialozích a situacích, do nichž hlavního hrdinu dostane anděl, který vůbec nevypadá tak, jak si anděly obvykle představujeme.
Aktualizováno 24. května 2024

Mládež!

Napsal Jiří Brtník
9. května 2024
Milí mladí, neváhejte! Pojeďte s námi na diecézní setkání plné různorodých témat k vašemu lifu a OMG a s dobrou zábavou!
o. Jiří a ostatní mladí děkanátu!
Zčekujte a hlaste se na fc a QR kódech do této neděle 12.!

Aktualizováno 11. května 2024

Pozor!

Napsal Jiří Brtník
11. května 2024
Milí,
pozor!
Připomínáme, že v neděli 12. května nebude bohoslužba v 9 hodin ve farním kostele. Kromě dvou dalších pravidelných (7:30 a 10:30) bude poutní bohoslužba ve 14 hodin ve Třebětíně.


ADORACE

Napsal Jiří Brtník
9. května 2022
V sobotu bývá možnost osobní adorace Pána v Nejsvětější svátosti od ranní bohoslužby do večera, nyní již většinou v kostele. Zapisovat se můžete na stolečku (ve farním kostele) nebo na zde.

.

Aktualizováno 10. května 2024

Pastorační rada

Napsal Jiří Brtník
1. května 2024
Na tomto odkazu najdete zápis z dubnové práce pastorační rady, kde:
– jsme s vděčností hodnotili Pašijové hry i společnou Velikonoční vigilii pro naše dvě farnosti;
– v práci jsme se pak zaměřili na komunikaci ve farnosti
– a projednávali jsme některé charitativní návrhy.
– Zápis obsahuje také další plánované události a cíle.


Víkend

Napsal Jiří Brtník
27. dubna 2024
Zveme vás všechny na farní víkend, zaměřený zejm. na rodiny s dětmi, v Bedřichově u Lysic, od 3. do 5. května!
PROGRAM:
– V pátek po příjezdu bude prvním společným programem mše svatá v 18 hodin.
– V sobotu po ranní modlitbě chval a snídani bude v 9 hodin odjezd na výlet s bohoslužbou venku, v 17 hodin bude posezení s opékáním u ohně.
– V neděli se bude odjíždět po obědě.
S sebou: spacák, prostěradlo, přezůvky, jídlo na snídaně a večeře pro svou rodinu včetně něčeho na opékání na sobotu, hudební nástroje...
Těšíme se na kohokoli, s dětmi či bez dětí!


Přehled

Napsala Marie Kocinová
16. prosince 2012
fotogalerií seřazený chronologicky po letech:
Aktualizováno 17. dubna 2024
celý článek

z 103
Články/