zpět na hlavní stránku
Bílá sobota v klášteře
16. dubna 2022
celé dopoledne je kostel otevřen pro modlitbu u Božího hrobuje chladno, ale vyjasňuje semagnolie nedbá na chlad a vykvétápřed kostelem již byl zapálen oheňza chvíli již hoří naplnopřicházejí věřící i ministranti
jsou připraveny oba paškály, do kostela i do kaplepaškál zdobený rakouským mnichem má zvláštní symboliku spojenou s Ukrajinoužehnání ohněKristus je Pán věků......On vládne dějinám......Jeho je moc i sláva navěky
paškál je zapálen od požehnaného ohněkněz vstupuje se zapáleným paškálem do ztemnělého kostelasvětlo Kristovo!ministranti zapalují svíce všem zúčastněnýmkněz naposledy pozvedá paškál před obětním stolemkněz postaví paškál na svícen
a okouří jej kadidlemotec Alois zpívá Exultetněkomu nestačí jedna svíčičkaběhem zpěvu Exultet držíme zapálené svícepředepsaná čtení se střídají s modlitbouod paškálu se nyní zapalují ostatní svíce
nejprve na obětním stolea pak na hlavním oltářipři slavnostním Gloria se znovu rozezní varhany a všechny zvonya zvonkyznovu se zpívá s varhanamižehnání křestní vody
otec Alois jde pro paškálnoří paškál do vodyvěřící si znovu zapalují svíce na obnovu křestního slibuobnova křestního slibupozdvihováníčervánky nad městem
odraz v oknech nemocnice
(c) 2022 Marie Kocinová