zpět na hlavní stránku
Vánoce v klášteře
prosinec2022 - leden 2023
je sobota večer před první nedělí adventnínejprve bude požehnán adventní věnecžehnací modlitbapokropení svěcenou vodouotec Alois žehná i věnce, které si přinesli věřícízapaluje svíci od světla na obětním stole
přenáší oheň k věncizapaluje první svíci na adventním věnciadorace na závěr občanského rokupokěkování za všechno, co uplynulý rok přinesl
perníkový betlém na bočním oltářiotevřený svatostánekslavnostní Te Deumsvátostné požehnánímonstrance se vrací do svatostánkunarodil se Kristus Pán...
adorační den začíná ranními chválamikončíme závěrečnou adorací přede mší svatouprosíme za všechny farnosti diecézepohled do kostelazávěrečná modlitbasvátostné požehnání
...i Duch svatýmonstrance se vrací do svatostánkuklasická výzdoba hlavního oltářeve výklencích bočních oltářů jsou také stromkyperníkový betlém na oltáři Svaté rodinydetail perníčků
levá strana perníkového betlémauprostřed oblohy se vyjímá kometaSvatá rodina je letos z kaple na Poli pastýřů v Betléměpravá část betlémavýraznou okrasou našeho betléma jsou letos ústřední scéna
Madonamezi koledníčky se najdou i návštěvníci kostelakrajkový obrázekdalší tyto chaloupky vytvářel sám otec Aloisfarní kostel
pozornost budilo i auto otce Aloise a policajt Timurklášterní kosteltři králové se nám letos zamíchali mezi  další koledníkyv pozadí Milosrdní bratřiu vchodu do kostela stojí vyřezávaný betlémSvatá rodina
na bočních oltářích jsou vysoké vázy s jedlovým chvojím a jmelím spolu s bílými bramboříkyjmelí před obětním stolemvánoční hvězdy na obětním stolehlavní oltář s jesličkamidetail výzdobyjesličky na svatostánku
(c) 2022 Marie Kocinová