zpět na hlavní stránku
Adorační den v klášteře
2. ledna 2024
nejsvětější svátost je vystavena na obětním stolepresbytářztišení před rozjímánímcestičky z kamínků na koberci odpoledne tvořily malé dětizpěvy z Taizé střídají přímluvné modlitbypříprava kadidla
okuřovánísvátostné požehnání
(c) 2024 Marie Kocinová