Vytištěno z farních webových stránek http://farnost.katolik.cz/letovice dne 26. února 2024.

Nedělní slovo

Napsal Jiří Brtník
13. listopadu 2023
"vzaly lampy a vyšly naproti ženichovi... Uprostřed noci se strhl křik: `Ženich je tady! Jděte mu naproti!'... ty připravené vešly s ním na svatbu" (Mt 25)
Oheň a olej dostáváme darem, ale je třeba ho připravovat rozvíjením vztahu k Ženichovi, aby byl pro nás – až přijde – tím, kterého jsme znali, se kterým jsme mluvili a po kterém jsme toužili (Mdr 6,12n; Ž 63), a proto abychom ho přivítali jásotem!
Články/Zamyšlení/art1086