Vytištěno z farních webových stránek http://farnost.katolik.cz/letovice dne 26. února 2024.

Obnova

Napsal Jiří Brtník
25. listopadu 2023
PÁTEK 1. PROSINCE
Kostel - 18.00 - Eucharistická bohoslužba (mše svatá)
Fara - Celonoční eucharistická adorace
19.00 - 20.30 - společná, 20.30 - 8.30 - individuální
(zapisujte se sami, či po dvojicích, ve farním kostele i na internetu – též zde)
Fabrika – od 19:30 - Program pro mladé (od 6. třídy) - film a "přespávačka"
. Prosíme o nahlášení mladých. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOBOTA 2. PROSINCE

Fara - 8.30 - Společná ranní modlitba
9.15 - Společná snídaně
Kostel - 10.00 - Eucharistická bohoslužba (mše svatá)


HLAVNÍ EKUMENICKÁ ČÁST
Kostel - 11.00 - Promluva (Druhý příchod Pána - Antonín Šeda, vikář Církve bratrské)
Tiché osobní rozjímání a modlitba

Fabrika - 11.00 - 16.15 - Program pro děti
12.15 - Sdílení a modlitba ve skupinkách
13.00 - Společný oběd
14.45 - Promluva (Ježíšovo narození pro nás - Jiří Brtník, katolický farář)
Sdílení a modlitba ve skupinkách
16.30 - 18.00 - Modlitební večer pro všechny generace
(Možnost přímluvné modlitby a svátosti smíření)

(ke snídani a svačině můžete přinést drobné občerstvení)

Aktualizováno 29. listopadu 2023
Články/Akce/art1087