Vytištěno z farních webových stránek http://farnost.katolik.cz/letovice dne 26. února 2024.

PRF a synoda

Napsal Jiří Brtník
29. listopadu 2023
Milé sestry, milí bratři,
kliknutím na tento odkaz se vám otevře zápis s listopadového setkání pastorační rady, na které: nás zástupci informovali o setkání rad s biskupem, je zde náčrt farního kalendáře na další rok včetně postní duchovní obnovy zaměřené na umění a možnost, aby každý z nás mohl mít společenství, kde se bude moci setkávat a společně modlit.

Na druhé stránce je zápis také posledního farního synodního setkání
z 8. října. Jako plod našeho naslouchání jsme napsali tuto větu:
"Jen když si najdeme čas na Ježíše a vezmeme vážně, co nám říká, ale také jen když si najdeme čas na sebe navzájem a budeme si při společných setkáních naslouchat,
jen tehdy budeme živou “synodální” farností a budeme přitažliví pro druhé a každý zde najde místo, které každému chceme nabízet!"

Články/Akce/art1089