Vytištěno z farních webových stránek http://farnost.katolik.cz/letovice dne 26. února 2024.

ADORACE

Napsal Jiří Brtník
9. května 2022
V sobotu bývá možnost osobní adorace Pána v Nejsvětější svátosti od ranní bohoslužby do večera, nyní v provizorní kapli na faře. Zapisovat se můžete na stolečku (ve farním kostele) nebo na zde.Aktualizováno 29. ledna 2024
Články/Akce/art964