Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 17. 12. do 24. 12. 2023
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
17. 12. 2023
3. NEDĚLE ADVENTNÍ - GAUDETE s latinským ordináriem
10.30na poděkování za ochranu celé rodiny a Boží požehnání pro všechny příbuzné
PONDĚLÍ
18. 12. 2023
předvánočního týdne
18.00za ty, kteří odešli ze světa násilím
ÚTERÝ
19. 12. 2023
18.00za oboje zemřelé rodiče, sestru, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci
STŘEDA
20. 12. 2023
14.00pro pacienty a zaměstnance nemocnice
ČTVRTEK
21. 12. 2023
(sv. Petr Kanisius)
18.00za Vlastu, Antonína, rodiče Bartákovy a Ondráčkovy
PÁTEK
22. 12. 2023
14.00za naši nemocnici
SOBOTA
23. 12. 2023
Vigilie 4. neděle adventní
18.00s nedělní platností
za Vlastimila Hejla a živou rodinu
NEDĚLE
24. 12. 2023
4. neděle adventní (Sbírka na farní příspěvek do PULSu)
10.30na poděkování za 87 roků života, za zemřelého manžela, další Boží ochranu pro živou rodinu a za duše v očistci
21.00Vigilie SLAVNOSTI NAROZENÍ PÁNĚ za naše společenství
 • Perníkový betlém budeme stavět v pátek 22. prosince po mši svaté asi od 15 hodin. Děkujeme všem, kdo již donesli své perníčky, i těm, kteří je ještě donesou, a vítáme všechny pomocníky, kteří si udělají čas a pomohou se stavbou.
 • Pro Betlémské světlo si můžete přijít na Štědrý den, doba otevření kostela bude v Klášteře na Štědrý den od 10.00 do 13.00. Poté bude Betlémské světlo na vrátnici nemocnice.
 • Dnes vás zveme v 16 hodin na adventní koncert duchovní hudby.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 17. 12. do 24. 12. 2023
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
17. 12. 2023
3. NEDĚLE ADVENTNÍ
7.30za Terezku
9.00NA PODĚKOVÁNÍ ZA 50 LET ŽIVOTA
PONDĚLÍ
18. 12. 2023
18.00JASINOV Kulturní dům na místní úmysly
ÚTERÝ
19. 12. 2023
předvánočního týdne
7.00FARA úmysl je ještě volný
STŘEDA
20. 12. 2023
předvánočního týdne
10.00CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
18.00FARA za Ludmilu Maňouškovou, Milana a všechny duše v očistci
18.45FARA Společné rozjímání Božího slova
ČTVRTEK
21. 12. 2023
  
PÁTEK
22. 12. 2023
18.00na poděkování za 25 let manželství s prosbou o požehnání do dalších let
SOBOTA
23. 12. 2023
předvánočního týdne
7.30FARA za zemřelé rodiče Josefa a Marii Lucovy, duše v očistci a živou rodinu
NEDĚLE
24. 12. 2023
4. neděle adventní (Sbírka na farní příspěvek do PULSu)
7.30za živou a zemřelou rodinu Pecháčkovu, Fáberovu, Fojtovu a Starou
16.00na úmysl dárce a rodiče Nedělovy
23.00ZA VŠECHNY OBYVATELE NAŠICH FARNOSTÍ
 • K událostem týdne: Společné slavení svátosti smíření dnes začne ve 14:25 do 15:30 s našimi kněžími, Michalem Cvingráfem z Lysic a Michalem Polendou. Celý týden pak bude až do nedělního rána prodloužená možnost před každou bohoslužbou. Rozpis najdete ve farním občasníku.
 • Zdobit kostel budeme ve čtvrtek od 19:30 hodin. Prosíme o pomoc, zejména vás, mladé.
 • 4. neděle adventní – pozor! – připomínáme, budeme slavit při čtyřech bohoslužbách: v sobotu 23. prosince v 17 hodin na Rozhraní, v 18 hodin v Klášteře, v neděli 24. prosince v 7:30 ve farním kostele a v 10:30 v Klášteře, devátá nebude.
 • Před vánoční bohoslužbou v 16 hodin bude pro děti připravený živý betlém od 15:30 na faře.
 • Abychom mohli o Štědrém dni a o slavnosti Narození Páně nechat otevřený kostel pro návštěvy betléma, prosíme, abyste se – kdo můžete – zapsali na pastýřskou stráž.
 • Z dalších oznámení: V pastýřském listu nám otec biskup také píše: "Příští rok se chceme více věnovat evangelizaci. Bylo by potěšující, pokud by se na ni zaměřily i pastorační rady. Velice děkuji těm, kteří se účastnili diecézních setkání na toto téma. Svatý Pavel píše Korintským: „Běda, kdybych nehlásal evangelium.“ Proto chceme finančně podpořit evangelizační projekty farností. Vím, že tato výzva může přinášet obavy, ale přijměte ji jako pozvání k nové zkušenosti. Pastorační středisko nabízí inspirace a konzultaci, abyste mohli téma evangelizace snáze prakticky uchopit a realizovat. Rád bych v této souvislosti zdůraznil povolání, které osobně vnímám jako znamení času, protože se má věnovat těm nejpotřebnějším. Je to jedna z nejstarších a současně nejnovějších služeb v církvi – stálé jáhenství. Je to dárek, který v církvi stále ještě rozbalujeme. Prosím ty z vás, kteří o této duchovní službě uvažujete, abyste neváhali a do konce ledna zaslali přihlášku. S přáním požehnaného adventního a vánočního času + biskup Pavel (celý list najdete na internetu)
 • Rozpis lektorů je vyvěšený. Na Štědrý den na obě bohoslužby (v 16 i ve 23 hodin) se, prosím, pište. Na půl osmé kvůli zdraví ukončil svoji službu pan Antonín Kolouch – děkujeme! Prosím vás, kteří byste byli ochotní číst, aby se přihlásili u Martina Hodera nebo u faráře.
 • Dnes po bohoslužbě (v devět hodin) jste zvaní na farní kavárnu.