Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 24. 12. do 31. 12. 2023
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
24. 12. 2023
4. neděle adventní (Sbírka na farní příspěvek do PULSu)
10.30na poděkování za 87 roků života, za zemřelého manžela, další Boží ochranu pro živou rodinu a za duše v očistci
21.00Vigilie SLAVNOSTI NAROZENÍ PÁNĚ za naše společenství
PONDĚLÍ
25. 12. 2023
SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ (Sbírka na farní příspěvek do PULSu)
10.30za Josefa Kotoučka a jeho zemřelé rodiče
ÚTERÝ
26. 12. 2023
Svátek sv. Štěpána – 2. den Oktávu Narození
10.30za živé a zemřelé členy rodiny Podsedníkovy a Ježovy
STŘEDA
27. 12. 2023
Svátek sv. Jana Evangelisty
14.00pro pacienty a zaměstnance nemocnice
ČTVRTEK
28. 12. 2023
Svátek Svatých Mláďátek
18.00za zemřelého manžela, dvoje rodiče, živou a zemřelou rodinu a za duše v očistci
PÁTEK
29. 12. 2023
5. den Oktávu Narození (sv. Tomáš Becket)
14.00za naši nemocnici
SOBOTA
30. 12. 2023
6. den Oktávu Narození
18.00s nedělní platností
na poděkování za celoroční ochranu s prosbou o další pomoc
NEDĚLE
31. 12. 2023
SVÁTEK SVATÉ RODINY (s obnovou manželských slibů) a poděkování za uplynulý rok
10.30na poděkování Pánu Bohu za všechno, co přinesl uplynulý rok
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.
  • Na Štědrý den bude klášterní kostel otevřen od 10.00 do 13.00. V této době si budete moci odnést Betlémské světlo, pak bude na vrátnici nemocnice do zavírací doby.
  • Na Boží hod vánoční bude kostel kromě mše svaté otevřen od 14 do 18 hodin.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 24. 12. do 31. 12. 2023
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
24. 12. 2023
4. neděle adventní (Sbírka na farní příspěvek do PULSu)
7.30za živou a zemřelou rodinu Pecháčkovu, Fáberovu, Fojtovu a Starou
16.00na úmysl dárce a rodiče Nedělovy
23.00ZA VŠECHNY OBYVATELE NAŠICH FARNOSTÍ
PONDĚLÍ
25. 12. 2023
SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
7.30za Josefa a Františku Vránovy a Ludmilu Procházkovou
9.00za zemřelou Boženu Kovářovou, dvě sestry, dvoje rodiče, bratra a sestru
ÚTERÝ
26. 12. 2023
Svátek sv. Štěpána – 2. den Oktávu Narození
7.30za zemřelou Jitku Přichystalovou, dědečka, babičku a tátu Kamila Košíčka
9.00za rodinu Šichovu, Skulínkovu, Brychtovu a všechny duše v očistci
11.00KOCHOV na místní úmysly
STŘEDA
27. 12. 2023
Svátek sv. Jana, apoštola
18.00za vztahy v rodinách (slouží Miroslav Parajka)
ČTVRTEK
28. 12. 2023
  
PÁTEK
29. 12. 2023
5. den Oktávu Narození
18.00za rodiny, děti a vnoučata
SOBOTA
30. 12. 2023
6. den Oktávu Narození
7.30na poděkování za kněze této farnosti
NEDĚLE
31. 12. 2023
SVÁTEK SVATÉ RODINY (s obnovou manželských slibů) a poděkování za uplynulý rok
7.30za Boženu a Josefa Greifovy a Karla Juříka
9.00za Marii, Jana a Josefa Kozákovy, Josefa Čejku a Jarmilu Polákovou
  • Z dalších oznámení: Biskup Pavel nám píše k tříkrálové sbírce: "Milí koledníci, dárci a podporovatelé Charity, v prvních dnech roku ožijí opět města a obce naší diecéze Tříkrálovou sbírkou. Skupinky koledníků budou přinášet poselství o pomoci lidem v nouzi a požehnání do nového roku. Pravidelně otevíráme dveře tříkrálovým koledníkům i u nás na biskupství. Věřím, že se k nám přidá co nejvíce lidí. Otevřít dveře, ukázat štědrost a zažít pocit naplnění z dobrého skutku je výborný způsob, jak začít nový rok. Mám radost, že i přes těžkosti, které mnozí lidé zažívají, výtěžek sbírky roste, a tak může více lidí v nouzi nalézt podporu a pomoc u Charity. Jedním z projektů, které sbírka pravidelně podporuje, je Charitní záchranná síť. Navazuje na tradici farní pomoci a dokáže podat pomocnou ruku těm opravdu nejpotřebnějším, kteří jinde pomoc nenacházejí. Vaše dary pomáhají uhradit nečekané výdaje, například léky pro ty, kterým na ně po zaplacení životních nákladů nezbývají peníze. Sociální situace ukazuje stále větší potřebnost terénních služeb, které dokáží pečovat o člověka v jeho domácím prostředí. Mezi těmito službami je – především pro rodiny nevyléčitelně nemocných pacientů – významnou oporou domácí hospicová péče. Tříkrálová sbírka přispívá na nákup léků a zdravotnického materiálu pro charitní týmy a pomáhá tak umírajícím prožít závěr života důstojně a v bezpečném prostředí. V roce 2024 pomůže Tříkrálová sbírka i s rekonstrukcí budov charitních služeb, kde nachází zázemí lidé bez domova nebo lidé trpící závislostmi. Kvalitní zázemí je důležité nejen pro klienty, ale také pro zaměstnance, kteří věnují svou profesní odbornost a pomáhají najít cestu zpět k důstojnému životu lidem na okraji společnosti. Věřím, že i letošní sbírka přinese mnoho naděje, pomoci a šťastných konců do životních osudů lidí v nouzi v naší diecézi. Nic z toho by ale nebylo možné bez vaší koledy, přízně a podpory. Upřímně vám všem děkuji za vaše nasazení a dary. Biskup Pavel"
  • Dnes po bohoslužbě v 7:30 a zítra o slavnosti Narození po deváté jste zvaní na farní kavárnu.
  • Od 15:30 bude ve farní stodole živý betlém, zaměřený pro děti.
  • Ještě by bylo dobré zapsat se na "pastýřskou stráž" během otevřeného kostela dnes a zítra.