Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 26. 11. do 3. 12. 2023
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
26. 11. 2023
SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
10.30za zemřelé příbuzné a kamarády a za duše v očistci, na které nikdo nepamatuje
PONDĚLÍ
27. 11. 2023
34. týdne
18.00za zemřelou Libuši Portlovou a Boží požehnání pro celou rodinu
ÚTERÝ
28. 11. 2023
18.00za živou a zemřelou rodinu Hanskutovu, Tenorovu a Bartíkovu a duše v očistci
STŘEDA
29. 11. 2023
14.00pro pacienty a zaměstnance nemocnice
ČTVRTEK
30. 11. 2023
Svátek sv. Ondřeje, apoštola
18.00za rodinu Trundovu, Řehořovu a Královu
PÁTEK
1. 12. 2023
(sv. Edmund Kampián)
14.00za naši nemocnici
SOBOTA
2. 12. 2023
18.00s nedělní platností
za Blanky, maminku, sestru a dceru
NEDĚLE
3. 12. 2023
1. NEDĚLE ADVENTNÍ
10.30za živou a zemřelou rodinu Žouželovu, Dvořákovu, Vránovu, další příbuzné a duše v očistci
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 26. 11. do 3. 12. 2023
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
26. 11. 2023
SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
7.30za Bohumilu Čermákovou, manžela, dvoje rodiče a Josefa Dostála
9.00ZA VŠECHNY OBYVATELE NAŠICH FARNOSTÍ
PONDĚLÍ
27. 11. 2023
  
ÚTERÝ
28. 11. 2023
  
STŘEDA
29. 11. 2023
posledního týdne
18.00za rodinu Malinovu, Vernerovu a všechny duše v očistci
ČTVRTEK
30. 11. 2023
Sv. Ondřeje
  
PÁTEK
1. 12. 2023
18.00vedená zvláště pro děti, nejen připravující se na 1. svaté přijímání s krátkou adorací Nejsvětějšího Srdce Ježíšova za živé i zemřelé členy společenství živého růžence
SOBOTA
2. 12. 2023
Ke cti Neposkvrněného srdce Panny Marie
10.00za rodinu Hrdličkovu, Honzákovu a všechny duše v očistci
NEDĚLE
3. 12. 2023
1. NEDĚLE ADVENTNÍ
7.30(s žehnáním adventních věnců) za živé a zemřelé z rodiny Škrabalovy a Sičovy
9.00(s žehnáním adventních věnců) ZA VŠECHNY OBYVATELE NAŠICH FARNOSTÍ
  • K událostem týdne: Ve středu bude v Brně bohoslužba s rozloučením s paní Marií Kolářovou.
  • Ty, kteří se již nedostanou do kostela, budeme zejm. v pátek navštěvovat se svátostmi.
  • Adventní obnovu začneme bohoslužbou v pátek večer, na níž naváže společná i osobní modlitba a adorace v provizorní kapli na faře. Na půlhodinovou noční adorační stráž se zapisuje na internetu a na stolečku. Fara včetně dvora bude otevřena. Po ranní modlitbě a snídani bude (pozor) v 10 hodin eucharistická bohoslužba a po ní bude následovat první promluva na téma druhého příchodu Pana. Odpoledne část včetně oběda bude následovat v teple Fabriky Elimu, kde bude druhá promluva na téma Prvního Ježíšova příchodu pro nás a od 16:30 večerní modlitba se zpěvy s možností svátosti smíření a přímluvné modlitby. Z pátku na sobotu bude na Fabrice film a přespávačka pro mládež od 6. třídy pod vedením Kačky Pecháčkové. V sobotu od 11 hodin do večerní modlitby bude na Fabrice program pro děti (k tomu je zatím málo spolupracovníků, další ochotní – i z řad mládeže – jste vítáni. Snídaně a svačiny budou z občerstvení, které doneseme. Podrobnosti najdete na internetu a na plakátcích. Ty si můžete rozebrat i pro rozdávání.
  • Od příští neděle se budou zapisovat úmysly eucharistických obětí na příští rok. V prvním kole si každá rodina můžete nahlásit jednu neděli a 2 všední dny.
  • Dnes Po bohoslužbě (v devět hodin) jste zvaní na farní kavárnu.
  • Ve 14:30 oslavíme KŘEST Andělky Šujanové.