Vytištěno z farních webových stránek http://farnost.katolik.cz/letovice dne 26. února 2024.

Občasník

Napsal Jiří Brtník
16. prosince 2023
Vyšlo další číslo informačního občasníku.
Z obsahu:
- stalo se
- Rozpis vánočních bohoslužeb a předvánočních příležitostí svátosti smíření
- Kalendář a pozvánky na následující měsíce
- Rozpis sbírek

Vánoce

Napsal Jiří Brtník
22. prosince 2022
Milí přátelé,
krásné prožití slavnosti Narození našeho Pána!

Rozpis bohoslužeb najdete v ohláškách zde.

nebo ve farním občasníku zde.
Aktualizováno 30. prosince 2022

Občasník Vánoce

Napsal Jiří Brtník
22. prosince 2022
Vyšlo další číslo informačního občasníku.
Z obsahu:
- stalo se
- Co nás čeká
- Farní informaceAktualizováno 30. prosince 2022

Občasník říjen

Napsala Marie Kocinová
12. listopadu 2022
Vyšlo další číslo informačního občasníku.
Z obsahu:
- stalo se
- co nás čeká
- farní služby, poděkování i výzvy
Občasník červen

Napsala Marie Kocinová
12. listopadu 2022
Po dlouhé odmlce vyšlo nové číslo farního informačního občasníku.
Z obsahu:
- zhodnocení synody v naší farnosti
- co nás čeká v červnu a o prázdninách
- seznámení s existujícími farními společenstvími
Občasník - podzim

Napsal Jan Bezděk
11. září 2014
Začátek září vyšel nový občasník s těmito tématy:

Prosba o modlitbu
Sběr autolékárniček
Něco málo z ohlášek
11. smírná pouť P. Ledislava kubíčka
Poutní zájezd 21. září
Dvě pozvání z farnosti Rozhraní
Den charity
Vyučování náboženství

Letniční Občasník

Napsal Zdeněk Drštka
9. června 2014

Také o svatodušních svátcích vyšel farní Občasník. Tentokrát narostl do šesti stránek – mnohé se v poslední době událo, hodně se toho chystá a připravuje.

Chcete vědět více? Přečtěte nebo stáhněte si jej v elektronické podobě.
Velikonoční Občasník

Napsal Zdeněk Drštka
14. dubna 2014

Na Květnou neděli vyšlo velikonoční číslo našeho farního Občasníku. Kromě rozpisu bohoslužeb ve velikonočním Triduu zde najdete informace o plánovaných akcích v nejbližších týdnech a měsících.

V elektronické verzi si můžete Občasník stáhnout zde.
Březnový Občasník

Napsal Zdeněk Drštka
4. března 2014

Na začátku března, na prahu postní doby vyšel nový Občasník farnosti Letovice. V elektronické podobě je vám zde k dispozici.


Mimořádník Letovické farnosti

Napsal Zdeněk Drštka
19. ledna 2014

Občasník farnosti Letovice tentokrát vyšel jako „Mimořádník“. Toto útlé číslo obsahuje dva články:
Farní ples aneb jak to vzniklo a co od toho očekáváme
Emauzy – místo pro setkávání aneb nejen o faře na Rozhraní


V elektronické podobě si jej můžete stáhnout zde.
z 3
Články/Časopis/