LIDOVÉ MISIE

LIDOVÉ MISIE

TOPLIST

TOPlist

 

TELEVIZE TV-MIS.CZ

TV NOE - ON LINE

TV NOE - ON LINE

BIBLE NA INTERNETU

POUŤ PEKAŘŮ 2008/1

POUŤ PEKAŘŮ 2008/2


, Powered by Joomla!
Ani se tomu nechce věřit, ale kdysi ulicemi Znojma kráčel opravdový světec. Narodil se do česko-německé rodiny v nedalekých Tasovicích 26. prosince 1751. Jeho otec pocházel z Moravských Budějovic, matka byla původem z Tasovic. Při křtu dostal budoucí světec jméno Jan Hofbauer. Jako šestnáctiletý se začal učit pekařskému řemeslu u mistra Dobeše ve Znojmě. Byla to šťastná léta, ale Jan neměl klid, něco ho táhlo pryč. Ještě před uplynutím učňovské doby se vydal s kamarádem na pěší pouť do Říma. Po návratu v r. 1770 si našel práci v klášteře premonstrátů ve Znojmě – Louce. Netrvalo dlouho a Jan se svým kamarádem se opět vydává na cestu k jihu. V Itálii strávil půl roku jako poustevník a přijal jméno Klement. Vrací se jako jednadvacetiletý muž a vděčně přijímá možnost navštěvovat klášterní školu znojemských premonstrátů. Po opuštění kláštera v r. 1777 strávil opět nějaký čas jako poutník, poustevník a pekař. Klementovi bylo už skoro třicet let, když odešel do Vídně a našel si práci v pekařství „U železné hrušky“. Zvláštní shodou okolností získal finanční podporu a pustil se ve Vídni do studia teologie. Zde se spřátelil s českým rodákem Tadeášem Hýblem, se kterým v Římě r. 1784 společně vstoupili do řeholní kongregace redemptoristů a následující rok byli vysvěceni na kněze.

 R. 1785 byli společně vysláni z Itálie dál do Evropy. Měli se pokusit o založení nového kláštera. V únoru r. 1787 se dostali až do Varšavy. Zde Klement přijímá duchovní správu v kostele sv. Benona a zakládá klášter. Brzy se stal vyhledávaným zpovědníkem, kazatelem a ochráncem chudých. V r. 1788 byl jmenován generálním vikářem redemptoristů působících mimo Itálii. Během svého působení ve Varšavě podnikal i daleké cesty po Evropě a usiloval o založení dalších klášterů pro spolubratry, kterých přibývalo. V roce 1808 však přišel náhlý zvrat. Jen pár měsíců poté, co Varšavu obsadila francouzská vojska, byli redemptoristé na rozkaz císaře Napoleona z města vyhnáni.

Sedmapadesátiletý Klement přišel o všechno, co v životě budoval. Vydal se na cestu do Vídně, kde znal několik přátel. Zde měl strávit ještě třináct let života. Pět let vypomáhal v duchovní správě, přičemž byl stále hlídán policií. V r. 1813 mu byl svěřen kostel sv. Voršily a Klement znovu nabral dech. Byl již opět známým zpovědníkem, kazatelem a duchovním rádcem. Měl kladný vliv na bohaté i chudé, na život kulturní i politický. Vykonal mnoho dobrého pro obyvatele Vídně i pro církev.
Klementův hlavní úkol, založit klášter redemptoristů mimo Itálii, však zůstával nesplněný. Jako člověk náš pekařský učedník ze Znojma proti světské moci nic nezmohl. Jeho pozemská pouť se ve Vídni uzavřela 15. března 1820. Jenže to nebyl konec. Když Klement prošel nebeskou branou, pohnuly se ledy. Již 19. dubna povolil rakouský císař František I. působení kongregace redemptoristů na svém území. V r. 1888 byl Klement prohlášen za blahoslaveného, r. 1909 za svatého, r. 1913 patronem spolků a tovaryšů a r. 1914 patronem Vídně.
 
--------------------------------

Putovní a stálá expozice - sv. Klement Maria Hofbauer 
Expozice obsahuje šest panelů 70x100 cm, které přibližují život světce a jeho dobu. Je umístěna v bývalém klášteře premonstrátů Znojmo Louka. Kopie výstavy se nachází v rodné světničce světce v kostele sv. Klementa Hofbauera v Tasovicích. Další kopie slouží jako putovní výstava.

Znojmo Louka - otevírací doba: duben-září Po-Ne 9.00-18.00; říjen-září Po-Pá 9.00-18.00, So 9.00-12.00. Prohlídku si objednáte na tel.: +420 515 267 458, +420 721 754 656; e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Tasovice - kostel sv. Klementa M. Hofbauera: Návštěvy kostela, prohlídky expozice a objednávky putovní výstavy sv. Klementa Hofbauera po domluvě na tel.: +420 604 712 015, +420 515 234 138; e-mail: tasovice@cssr.cz Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , nebo info@lidovemisie.cz Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 ------------------------

Socha sv. Klementa Hofbauera

Nová plastika sv. Klementa Hofbauera je z hořického pískovce. Znázorňuje zdejšího rodáka jako mladého, pracovitého člověka s dobrým srdcem. Vznikla na základě svědectví z let 1767-1770: „Jan Hofbauer vstoupil ve svých šestnácti letech (31. března 1767) do učení u Františka Dobeše, pekařského mistra ve Znojmě. Byl pracovitý, dobře zvládal svou práci a zakrátko byl přijat za člena mistrovy rodiny. Oblíbil si jej i mistrův pětiletý syn. Když Jan každé ráno roznášel v nůši po městě čerstvé pečivo, brával si k tomu chlapce na rameno. Měl rád děti, byl fyzicky zdatný, dobrosrdečný, lidé ve městě ho měli rádi a přezdívali mu Kryštof (podle legendy sv. Kryštof přenesl malého Ježíška přes rozvodněnou řeku).“
Originál sochy se nachází u čtvrtého stanoviště naší stezky, na historicky působivém místě vedle bývalého kláštera premonstrátů ve Znojmě Louce. Model v životní velikosti je z umělého kamene a zdobí areál farního kostela v Tasovicích, kde byl Jan Hofbauer pokřtěn. Autorem plastiky je pan Milan Kupkár, který v současné době žije a pracuje ve světcově rodišti v Tasovicích.

 

Turisticko-naučná stezka sv. Klementa M. Hofbauera

Svatoklementská, turisticko-naučná stezka vznikla v r. 2009 u příležitosti 100. jubilea svatořečení Klementa Marie Hofbauera, rodáka z Tasovic u Znojma. Klementův život a jeho rodný kraj přibližuje jedenáct informačních panelů po trase Znojmo – Dobšice – Dyje – Tasovice – Hodonice. Stezka je dlouhá cca 15 km a je vhodná pro pěší i cyklisty. Domníváme se, že přibližně touto cestou chodil náš světec z Tasovic do Znojma, kde se v době svého mládí učil pekařem. Stezka je výsledkem spolupráce Pražské a Vídeňské provincie redemptoristů s obcemi Hodonice, Tasovice, Dyje, Dobšice, městem Znojmo, Jihomoravským muzeem a dalšími spolupracovníky. Všem patří velký dík.

 

01/ Pekařský učedník ze Znojma

02/ Poznáte sv. Klementa?

03/ Apoštol Varšavy

04/ Pekař, student, řeholník a kněz

05/ Kdo byl sv. Klement M. Hofbauer?

06/ Lidové misie

07/ Poutník a poustevník

08/ Apoštol Vídně

09/ Kostel sv. Klementa Marie Hofbauera a klášter redemptoristů

10/ Dětství sv. Klementa Marie Hofbauera

11/ Význam sv. Klementa Marie Hofbauera

 

K.M.HOFBAUER

jeho cesta ...


ŽIVOT FARNOSTI

SETKÁNÍ MÍSTNÍCH PĚVECKÝCH SBORŮ

prosinec 2014

 

VÁNOČNÍ KONCERT

prosinec 2014

 

POUŤ SV. KLEMENTA

březen 2015

 

KVĚTNÁ NEDĚLE

březen 2015

 

PUTOVÁNÍ PO MÍSTNÍCH SKLEPECH

květen 2015

 

REKONSTRUKCE HASIČSKÉ ZBROJNICE

květen 2015

 

EUCHARISTICKÉ EXERCICIE

květen 2015

 

ZARÁŽENÍ HORY

srpen 2015