Dne 10. dubna 2011

byly spuštěny nové farní stránky na adrese

 

www.vlcnov.farnost.cz.