zpět na plán kostela

zpět na hlavní stránku

interaktivní plán kostela Nejsvětější Trojice v Chýnově

oltářní obraz Nejsvětější Trojice

Namaloval roku 1711 - 1712 Jan Jiří Heinsch, známý pražský barokní malíř. Jde o jedno z jeho posledních děl, roku 1712 totiž zemřel. Obraz velmi dynamicky zachycuje katolické učení o Nejsvětější Trojici: vpravo vidíme Boha Otce jako moudrého starce, který drží společně se Synem Ježíšem z Nazareta (vlevo) žezlo, symbol vlády. Syn má na sobě rudé roucho, které symbolizeje krev, tedy lidství člověka Ježíše a také násilnou smrt na kříži, kterou zemřel. Třetím z Trojice je symbolická holubice Ducha, která se vznáší nad nimi. Obraz je dotvořen mraky a modrou barvou symbolizujícím nebe, které je samozřejmě plné andělů. Zajímavý je ještě motiv sféry, kouřové koule, nesené andělem, u nohou obou mužů. Je to symbol Země, lidstva, všeho stvořeného, který bývá často používán ve východní (pravoslavné) církevní malbě.

J. J. Heinsch namaloval také horní obraz sv. Erasma,
ten byl ale vyměněn, pravděpodobněběhem 18. století, za nepříliš zdařilou kopii.
Oba obrazy byly restourovány v roce 2005.