První svaté přijímání

17. května 2007, Pavel Dítě


V neděli 17. května přijalo v kostele sv. Kateřiny šest dětí své první svaté přijímání. Tomuto slavnostnímu a důležitému okamžiku v životě dětí předcházela dlouhodobá svědomitá příprava v hodinách náboženství a na společných setkáních v kostele, kde se děti učily hlouběji poznávat pravdy církve. Součástí přípravy byla i účast rodičů, kteří měli své potomky podporovat a být jim oporou a vzorem. V sobotu prožily děti také svou první svátost smíření.

Děti, které přijaly první svaté přijímání: Marie Teplá, Lucie Štěpánková, František Gregor, Jaroslav Teplý, Tomáš Vodička, Šimon Gregor.Fotografie: