Myšlenka na tento týden

Program akcí ve farnosti Herálec
2018

Vezmi a čti

Klub přátel rodiny

Novinky na webu

TOPlist

(c)
2007 - 2019
Pavel Dítě


Vítejte na webových stránkách Římskokatolické farnosti Herálec


"Jak vítaný je příchod těch, kteří zvěstují dobré věci!"

(Ř 10,15)                     Jarní chaloupka 2018

4. března 2018, Lucie Teplá

První víkend v březnu jsme uspořádali již tradiční jarní farní chaloupku. Přálo nám počasí, proto jsme se nejprve vydali na krátkou vycházku.


Noc kostelů 2015

29. května 2015, Milada Laštovicová, Zdeňka Gregorová

V závěru měsíce května se již tradičně koná oblíbený projekt "Noc kostelů". Bylo tomu tak i letos a to ve stejném ekumenickém půdorysu.


==>> Všechny články==>>


Podívejte se na krásnou reportáž z únorového putování po Tanzánii. Této dobrodružné výpravy su zúčastnil také náš pan farář Vladimír Záleský.
Děkujeme otci Vladimírovi Záleskému a otci Janu Kotíkovi za krásné vyprávění o jejich pouti do Tanzánie, kdy vylezli na horu Kilimandžáro, navštívili safary, setkali se s biskupem, navštěvovali různé farnosti, předali fananční dary tam, kde bylo potřeba, pomáhali při vyklízení nepořádku z továrny, kde bude vybudována nová školka, atd. Sloužili několik mší svatých, na kterých v modlitbě vzpomněli také na nás. Ze srdce Vám děkujeme za vaše modlitby a jsme rádi, že jste se v pořádku vrátili.Srdečně zveme všechny ze Žďáru nad Sázavou i z okolí na pravidelnou večerní Nikodémovu noc v poutním kostele sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře.

Nikodém ve svých nejistotách a hledání potřeboval ke své cestě ke Kristu samotu, ticho a trochu méně denního světla aby nebyl tolik na očích.

My jsme na tom někdy podobně. Každý měsíc bude možnost přijít na Zelenou horu a najít večer otevřený kostel k tiché chvíli přemýšlení, rozjímání, modlitbě či tichému duchovnímu rozhovoru.

K dispozici bude vždy kněz i jáhni. Je možné požádat o svatou zpověď, rozhovor, radu, svěřit své bolesti, nebo požádat o modlitbu a požehnání. Je možné také neříkat nic a jen být chvíli vystaven blahodárnému tichu v Boží blízkosti. Nikodémova noc bude vždy 16. dne v měsíci ve stejný čas: v zimě od 19:00 do 21:00 hod a v letním období od 20:00 do 22:00 hod. Kdokoliv může přijít. Bližší informace najdete na Nikodémova noc.

P. Vladimír Vojtěch Záleský.Zprávy z misie v Tanzanii od otce Vladimíra:

Průběžně jsou doplňovány informace a fotografie na klášterních stránkách.

 • Misijní expedice do Tanzánie – průběžné zpravodajství

 • Farní informace: 2019   2018     2017     2016     2015     2014     2013     2012     2011     2010     2009     2008     2007

  Volby

  V neděli 27. ledna 2019 bude 1. kolo volby nových členů pastorační farní rady.

  Pohřeb.

  V sobotu 26. ledna 2019 bude pohřební mše svatá za + Zdenku Kopeckou. Bylo jí 90 let.

  Mons. Mgr. Ing. Pavel Konzbul generálním vikářem

  Mons. Mgr. Ing. Pavel Konzbul, pomocný biskup brněnský byl jmenován novým generálním vikářem a dne 4. února 2019 bude uveden do úřadu. Vystřídá tak Mons. Jiřího Mikuláška, který byl GV více než 25 let.

  Poděkování

  Otec biskup Vojtěch děkuje za letošní tříkrálovou sbírku.

  Týden modliteb

  Celý tento týden je Týden modliteb za jednotu křesťanů...

  Zapisávání mší svatých

  Pokud si někdo nestačil naplánovat mši svatou na tento rok 2019, zastavte se v zákristii.

  říprava na 1. svaté přijímání

  Příprava na 1. svaté přijímání začne v neděli 3. února 2018 v 15:30 hod. Zveme děti 2. tříd a jejich rodiče.

  Příprava na 1. svaté přijímání

  Příprava na 1. svaté přijímání začne v neděli 3. února 2019 v 15:30 hod. Zveme děti 2. tříd a jejich rodiče.

  Zádušní mše svatá za + Jana Palacha

  Zádušní mše svatá za + Jana Palacha bude sloužena v Praze v sobotu 19. ledna 2019 v 18:00 v kostele Panny Marie před Týnem.

  Nikodémova noc

  Ve středu 16. ledna 2019 bude Nikodémova noc na Zelené hoře: od 19 do 21 hod. adorace a svatá zpověď

  Večer chval

  V sobotu 12. ledna 2019 bude v Klášteře Večer chval – program začne přednáškou otce Vlastimila Kadlece, obláta a hned potom bude večer chval – v křížové chodbě.

  Setkání lektorů

  V neděli 6. ledna 2019 v 15 hod., prosím o setkání všechny stávající i nové lektory. Setkání bude krátké informativní a prosím aby přišli ti, kdo již čtou a také všichni, kdo by se mohli do lektorské služby zapojit.

  Křest

  V neděli 6. ledna 2019 odpoledne ve 14:30 bude křest Michala Čechmánka.

  Promítání fotek z událostí roku 2018

  V neděli 6. ledna 2019 (na Tři krále) v 16 hod. bude v kulturním domě promítání ze všech hlavních farních akcí, které jsme přižili v roce 2018.

  Poděkování koledníkům

  Děkujeme všem koledníkům a organizátorům tříkrálové sbírky.

  Návštěva nemocných

  Na první pátek 4. ledna 2019 budeme navštěvovat naše nemocné.

  Mše svatá na Silvestra

  Mše svatá na Silvestra v pondělí 31. prosince 2018 bude ve 23:00 na Zelené hoře, potom přivítání nového roku před ambity poutního kostela.

  Vánoční koncert

  V neděli 30. prosince 2018 v 17 hod bude v našem farním kostele vánoční koncert našeho sboru. Všichni jste srdečně zváni.