Myšlenka na tento týden

Bohoslužby v děkanátu
2016

Videoprezentace brněnského biskupství

Vezmi a čti

Klub přátel rodiny

Novinky na webu

TOPlist

(c)
2007 - 2016
Pavel Dítě


Vítejte na webových stránkách Římskokatolické farnosti Herálec


"Jak vítaný je příchod těch, kteří zvěstují dobré věci!"

(Ř 10,15)                     V Brněnské diecézi jsou v jubilejním Roce milosrdenství otevřeny tyto svaté brány: v Brně v katedrále sv. Petra a Pavla, v Žarošicích v poutním kostele Panny Marie, ve Znojmě v kostele sv. Kříže, v Kostelním Vydří v kostele Panny Marie Karmelské a v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše ve Žďáře nad Sázavou II.


Noc kostelů 2015

29. května 2015, Milada Laštovicová, Zdeňka Gregorová

V závěru měsíce května se již tradičně koná oblíbený projekt "Noc kostelů". Bylo tomu tak i letos a to ve stejném ekumenickém půdorysu.


Noc kostelů 2014

23. května 2014, Milada Laštovicová

Dne 21. května jsme si připomněli 3. výročí požehnání nového oltáře. Při této příležitosti se herálecká farnost zapojila do akce Noc kostelů.


==>> Všechny články==>>


Podívejte se na krásnou reportáž z únorového putování po Tanzánii. Této dobrodružné výpravy su zúčastnil také náš pan farář Vladimír Záleský.
Děkujeme otci Vladimírovi Záleskému a otci Janu Kotíkovi za krásné vyprávění o jejich pouti do Tanzánie, kdy vylezli na horu Kilimandžáro, navštívili safary, setkali se s biskupem, navštěvovali různé farnosti, předali fananční dary tam, kde bylo potřeba, pomáhali při vyklízení nepořádku z továrny, kde bude vybudována nová školka, atd. Sloužili několik mší svatých, na kterých v modlitbě vzpomněli také na nás. Ze srdce Vám děkujeme za vaše modlitby a jsme rádi, že jste se v pořádku vrátili.Srdečně zveme všechny ze Žďáru nad Sázavou i z okolí na pravidelnou večerní Nikodémovu noc v poutním kostele sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře.

Nikodém ve svých nejistotách a hledání potřeboval ke své cestě ke Kristu samotu, ticho a trochu méně denního světla aby nebyl tolik na očích.

My jsme na tom někdy podobně. Každý měsíc bude možnost přijít na Zelenou horu a najít večer otevřený kostel k tiché chvíli přemýšlení, rozjímání, modlitbě či tichému duchovnímu rozhovoru.

K dispozici bude vždy kněz i jáhni. Je možné požádat o svatou zpověď, rozhovor, radu, svěřit své bolesti, nebo požádat o modlitbu a požehnání. Je možné také neříkat nic a jen být chvíli vystaven blahodárnému tichu v Boží blízkosti. Nikodémova noc bude vždy 16. dne v měsíci ve stejný čas: v zimě od 19:00 do 21:00 hod a v letním období od 20:00 do 22:00 hod. Kdokoliv může přijít. Bližší informace najdete na Nikodémova noc.

P. Vladimír Vojtěch Záleský.Zprávy z misie v Tanzanii od otce Vladimíra:

Průběžně jsou doplňovány informace a fotografie na klášterních stránkách.

 • Misijní expedice do Tanzánie – průběžné zpravodajství

 • Farní informace: 2016 2015 2014   2013   2012  2011   2010   2009    2008    2007

  Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie

  Mše svatá bude tento týden pouze ve čtvrtek 8. prosince 2016 v 17:00 hod. - na slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie. Při této mši svaté přivítáme naše přátelé kněze z Tanzanie – otce Norberta a jeho kaplana otce Dotta.

  Sbírka na pomoc kněžím v Tanzanii

  Děkuji Vám za Vaše dary při dobrovolné adventní sbírce do kasičky, která je určena na pomoc kněžím v Tanzanii. Sbírka pokračuje po celý Advent.

  Farní promítání a Mikuláš

  Zveme Vás na neděli 4. prosince 2016 farní program v kulturním domě – v 17 hod. bude promítání z akcí, které jsme prožívali v letošním roce. Během programu přijde sv. Mikuláš navštívit naše děti a pro dospělé bude připravena ochutnávka mešního vína!

  Pastýřský list otce biskupa - advent 2016

  Pastýřský list otce biskupa - advent 2016 ke stažení ZDE.

  Program pro všechny farníky v kulturním domě

  Na neděli 4. prosince 2016 Vás zvu na společný program pro všechny farníky v kulturním domě – v 17 hod. bude promítání z toho, co jsme prožívali v letošním roce.

  Mše svatá na první pátek

  Na první pátek 2. prosince 2016 bude mše svatá ráno v 8:00. Pokud víte o nemocných, které je dobré navštívit v Adventu, řekněte nám. Biřmovanci se setkají v sobotu 3. prosince 2016 v 18 hodin.

  "Jako bychom dnes zemřít měli" - dokument o P. Josefovi Toufarovi

  Rád bych Vás upozornil na film, který bude toto úterý 29. listopadu 2016 vysílat ČT 2 ve 21:00 – "Jako bychom dnes zemřít měli" o P. Josefovi Toufarovi.

  Dobrovolná sbírka pro Tanzanii

  Od 1. neděle adventní bude po celý Advent dobrovolná sbírka (do kasičky) na pomoc vesnicím Mpanga a Ngalimila v Tanzanii. Příští týden u nás budou kněží z těchto farností otec Norbert a Dotto.

  Sbírka pro farnosti v Tanzanii

  Od neděle 27. listopadu 2016 začne adventní sbírka pro naše přátelské farnosti v Tanzanii – za 14 dní přijedou kněží Norbert a Dotto. Prosím, připojte se k dobrovolné sbírce pro chudé ve vesnici Mpanga a Ngalimila – do kasičky po celý Advent.

  Adventní koncer

  Příští neděli 27. listopadu 2016 - 1. adventní neděle bude adventní koncert na Zelené hoře – v 17:30 budou účinkovat dva sbory z Brna – Lumír a Novocantus.

  V neděli 27. listopadu 2016 bude žehnání adventních věnců – připravte si věnec také pro Vaše rodiny a vezměte je na mši svatou.

  Konec Svatého roku

  V neděli 20. listopadu 2016 končí Svatý rok – také v Římě se uzavřou Svaté brány.

  Koncert

  V neděli 20. listopadu 2016 v 17 hod. bude v našem kostele koncert našich sborů.

  Posvícení v Herálci

  V neděli 20. listopadu 2016 – na slavnost Krista Krále – bude u nás v Herálci posvícení. Odpoledne bude koncert naší scholy.

  Festival La Festa

  V sobotu 19. listopadu 2016 bude také ve žďárském Městském divadle tradiční festival La Festa – přehlídka (nejen) žďárských farních schol a dětských sborů. Program začíná ve 14 hod.

  Biřmovanci

  Biřmovanci se setkají na další přípravě v sobotu 19. listopadu 2016 v 18:00 hod. v křížové chodbě.

  Co dělají a nabízí Mladí lidovci?

  Co dělají a nabízí Mladí lidovci? Zveme mladší generaci na diskuzi nejen o těchto otázkách s Petrem Hladíkem, náměstkem primátora Brna a zakladatelem sdružení Mladých lidovců? Diskuze se bude konat ve velkém salónku na Orlovně v pátek 18. listopadu od 19. hod.

  Uzavření Svaté brány

  Uzavření Svaté brány ve žďárské bazilice bude v neděli 13. listopadu 2016 odpoledne. V 15:30 bude adorace a v 16 hod. slavnostní uzavření brány, modlitba a Te Deum jako poděkování za Rok milosrdenství.

  Křest malého Jana Pochopa

  V neděli 13. listopadu 2016 po mši svaté bude křest malého Jana Pochopa.

  Uzavření Svaté brány

  Uzavření Svaté brány bude příští neděli 13. listopadu 2016. Odpoledne ten den, v 16 hod. bude společná modlitba a poděkování za Rok milosrdenství.

  Plnomocné odpustky

  Plnomocné odpustky pro duše v očistci je možné získat – na slavnost Všech svatých při návštěvě kostela a od 1. do 8. listopadu 2016 při návštěvě hřbitova spojené s modlitbou za zemřelé + modlitba Páně a Vyznání víry. Obě příležitosti jsou ale spojené se třemi obvyklými podmínkami (svátost smíření a nemít zalíbení v hříchu, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce).

  Společenství Modlitby matek

  Společenství Modlitby matek se sejde v neděli 30. října 2016 v 17 hod. na faře.

  Poděkování za sbírku

  Děkuji Vám za Vaše dary při sbírce minulou neděli na misie – vybralo se 12.500,- Kč.

  Setkání pastorační farní rady

  Setkání pastorační farní rady bude v úterý 25. října 2016 po večerní mši svaté.

  Den modliteb za misie

  V neděli 23. října 2016 je Den modliteb za misie. Děkuji všem, kdo hráli, zpívali a připravovali Misijní neděli - a Vám všem za dary při dnešní sbírce na misie.

  Biřmovanci z Herálce

  Z Herálce máme 4 biřmovance, rozhodli se, že se při přípravě připojí ke žďárským biřmovancům – a tak další setkání bude v sobotu 22. října 2016 v 18:00 hod. v Klášteře.

  Farní chaloupka

  Víkend našich dětí na faře se uskuteční od pátku 21. října do neděle 23. října 2016 – děti srdečně Vás zvu na tento Misijní víkend, přihlašujte se u Lucky Teplé nebo Zdenči Gregorové.

  Setkání pastorační farní rady

  Setkání pastorační farní rady bude v úterý 25. října 206 po večerní mši svaté.

  Růžencová pouť

  V sobotu 8. října 2016 pojedeme na "Růžencovou pouť" – odjíždět budeme v 7:30 a návrat plánujeme do 18 hod. Hlavním cílem budou Žarošice, pouť ke Svaté bráně. Potom pojedeme do Osvětiman a půjdeme pěšky (2 km) na Horu sv. Klimenta ve Chřibech. Zastávka na malý oběd nebo kávu bude po cestě. Můžete se přihlašovat – zapisujte se do archu v zákristii. Pouť bude určitě krásná i pro děti! Dospělí budou přispívat na autobus 200,- Kč a děti 50,-.

  Příprava na biřmování

  Příprava na biřmování bude v sobotu 8. října 2016 v 18 hod. Teprve začínáme, kdokoliv může přijít, včetně těch starších, kteří nebyli dosud biřmování. Přijďte se domluvit abychom o Vás věděli.

  Poděkování za sbírku

  Děkujeme Vám za Vaše dary při sbírce v neděli 2. října 2016 na podporu pastorace brněnské diecéze. Vybralo se 12.500,- Kč.

  Růžencová pouť

  V sobotu 8. října 2016 pojedeme na "Růžencovou pouť" – odjezd bude v 7:15 a návrat do 18 hod. Hlavním cílem budou Žarošice, pouť ke Svaté bráně. Můžete se přihlašovat – zapisujte se do archu vzadu na stolku.

  Příprava na biřmování

  Příprava na biřmování bude v sobotu 8. října 2016 v 18 hod. Jsme na začátku, kdokoliv se ještě může připojit.

  Dovolená

  Od 1. října bude mít otec Vladimír týden dovolenou.

  Poděkování za sbírku

  V neděli 25. září 2016 byla sbírka na podporu pastorace a kněží brněnské diecéze. Děkuji Vám za Vaše dary.

  Svatováclavská pouť ve Světnově

  V neděli 25. září 2016 bude svatováclavská pouť ve Světnově. Začne ve 14 hod. modlitbou u kapličky a průvodem na náves.

  Sbírka

  V neděli 25. září 2016 bude sbírka na podporu pastorace a kněží brněnské diecéze. Sbírka vyhlášená biskupem je jedním z kroků budoucího samofinancování života církve.

  Zahájení přípravy na biřmování

  V pátek 23. září 2016 při mši svaté v bazilice bude zahájení přípravy na biřmování – po mši svaté krátké setkání. Zvu také heráleckou mládež

  Adorační den v Herálci

  Adorační den v naší farnosti bude v úterý 20. září 2016. Začne mší svatou v 7:30 a zakončen bude v 18 hod.

  Začátek výuky náboženství

  Od pondělí 19. září 2016 začne výuka náboženství. Výuku bude mít pan kaplan Tomáš a bude probíhat v pondělí ve škole. Pro starší ročníky bude vyučování každý čtvrtek v 16 hod na faře.

  První zvonění zvonů na Zelené hoře

  První zvonění zvonů na Zelené hoře bude dnes v neděli 18. září 2016 v 17 hod. Začátek bude u vchodu do ambitů u schodů od Kláštera.

  Návrat poutníků

  Pěší poutníci se budou vracet z Říma, dá-li Pán, v pondělí 12. září 2016 večer.

  Poděkování za 25 let kněžství

  V úterý 13. září 2016 bude mše svatá v bazilice v 11 hod. dopoledne se spolužáky P. Vladimíra – jejich kněžský ročník společně poděkuje za 25 let kněžství.

  První zvonění zvonů na Zelené hoře

  První zvonění zvonů na Zelené hoře bude, dá-li Pán za týden v neděli 18. září 2016 v 17 hod.

  Křest Matěje Teplého

  V neděli 18. září 2016 ve 12:10 bude křest malého Matěje Teplého.

  Adorační den

  Adorační den v naší farnosti bude v úterý 20. září 2016.

  První zvonění nových zvonů na Zelené hoře

  První zvonění nových zvonů na Zelené hoře bude v neděli 18. září 2016 večer v 17 hod.

  Pomoc dětem

  Charita prosí o pomoc, shání se: psací stůl pro větší děti (2 ks), postele i s rošty a matracemi (popř. pouze matrace), šatní skříně či komody (na dětské oblečení). Pokud máte někdo navíc něco z těchto věcí a je to plně funkční, řekněte nám po návratu z pouti.

  První setkání biřmovanců

  První setkání biřmovanců a začátek přípravy bude v pátek 23.9. v Klášteře, večer při mši svaté v 17:15. Tam se sejdou všichni biřmovanci a domluvíme jak budopu probíhat přípravy. Zvu mládež od 15 let a všechny, kdo dosud nebyli biřmování.

  Výuka náboženství 2016/2017

  Výuka náboženství bude organizována v naší farnosti podobně jako v minulém roce: vyučovat bude pan kaplan Tomáš v pondělí v 11,15 –1.+ 2. ročník a ve 12,10 – 3.+ 4.+ 5.ročník. Výuku na druhém stupni budeme mít na faře každý čtvrtek odpoledne v 16 hod. První hodina bude v pondělí 19. září 2016.

  Změna

  Na oba úmysly (viz úterý 6. září 2016) budeme mít mši svatou během pouti ve stejný den v klášteře Boggio Bustone.

  První setkání biřmovanců

  První setkání biřmovanců a začátek přípravy bude v pátek 23. září v Klášteře, večer v 18 hod. Tam se sejdou všichni biřmovanci; pokud by našich biřmovanců z Herálce bylo dostatečné množství, měli by vlastní přípravu zde. Není třeba se předem přihlašovat, stačí přijet do Žďáru 23. září 2016 – mládež od 15 let a všichni, kdo dosud nebyli biřmování.

  Svatební obřad

  V sobotu 3. září 2016 bude svatební obřad ve 13:00 – Zuzana a Jan.

  Výuka náboženství

  Výuka náboženství bude organizována v naší farnosti podobně jako v minulém roce: vyučovat bude pan kaplan Tomáš v pondělí 11,15 –1.+ 2. ročník a ve 12,10 – 3.+ 4.+ 5.ročník. Výuku na druhém stupni budeme mít na faře ve čtvrtek odpoledne. První hodina bude v pondělí 19. září 2016.

  Diecézní pouť rodin

  V sobotu 27. srpna 2016 bude diecézní pouť rodin. Začátek programu je v 9:00 na 1. nádvoří. Pouť zahájí duchovním slovem otec Petr Vrbacký, mši svatou bude mít nový pomocný biskup brněnský Mons. Pavel Konzbul. Potom bude bohatý program až do 16 hod.

  Pouť v bazilice – slavnost Nanebevzetí Panny Marie

  V neděli 14. srpna 2016 neděli bude v bazilice hlavní pouť – slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Na mši svatou v 9 hod. přijdou tradičně pěší poutníci z Herálce a od sv. Prokopa. Zveme všechny poutníky aby se připojili k pouti – odcházet se bude od našeho farního kostela ráno v 5:15. Ve Stržanově u kapličky bude občerstvení.

  200. poutní program Nový Jeruzalém

  V sobotu 13. srpna nebude na Zelené hoře mše svatá, protože v bazilice bude 200. poutní program Nový Jeruzalém - s novým brněnským pomocným biskupem Mons. Pavlem Konzbulem. Začátek v 18 hod.

  Týden pro farnost

  Tento týden od pondělí 8. srpna do pátku 12. srpna 2016bude pro naši mládež pracovní program "Týden pro farnost“". Bude se uklízet a dělat mnoho důležité práce. Začínáme v 8 hod. modlitbou v bazilice a potom se bude pracovat do oběda. Zveme mládež od 15. let. Herálečtí se mohou připojit hlavně v úterý přímo zde – bude se pracovat v Herálci.

  Koncert duchovní hudby

  V neděli 7. srpna 2016 v 17 hod. bude v bazilice koncert duchovní hudby – účinkuje pražský sbor Gaudium. Srdečně Vás zvu.

  Pouť na Křižánkách

  V neděli 7. srpna 2016 bude na Křižánkách hlavní pouť, mše sv. tam bude v 11:00 hod. V Herálci ve farním kostele bude sloužit P. Miloš Kabrda.

  Návrat ze SDM

  Naši mladí se budou vracet ze SDM v Krakově v pondělí 1. srpna 2016 v pozdních večerních hodinách.

  Kalendáře na rok 2017

  Svědkové víry 20. století. Cena je 55,- Kč a zakoupením podpoříme stavbu kostela v Brně na Lesné.

  Rozloučíme s otcem Tomášem Holým

  V neděli 30. července 2016, při mši svaté v bazilice v 9:00 se rozloučíme s otcem Tomášem Holým, který nastupuje od 1. srpna 2016 do farnosti Náměšť nad Oslavou.

  SDM v Krakově

  Naši mladí odjížděli ve středu 20. července 2016 do Polské diecéze Tarnov, k nim se připojí od pondělí 25. července 2016 také ostatní – již v Krakově. SDM vyvrcholí příští sobotu 30. července 2016 Vigílií a nedělní bohoslužbou s papežem Františkem.

  Pouť ke sv. Anně na Cikháji

  V neděli 24. července 2016 bude pouť ke sv. Anně na Cikháji. Mše svatá tam bude v 15 hod. Pouť na Křižánkách bude v neděli 7. srpna.

  Příjezdy/odjezdy

  V pondělí 18. červnece 2016 večer se vrací otec Vladimír s mládeží z expedice z Rumunska. Naopak pan kaplan Tomáš odjíždí ve středu 20. července 2016 s účastníky Světového setkání mládeže do Krakova.

  Kalendáře na rok 2017

  Kalendáře na rok 2017 – Svědkové víry 20. století. Cena je 55,- Kč a zakoupením podpoříme stavbu kostela v Brně na Lesné.

  Příspěvek na cestu do Krakova od farnosti

  Mládež z naší farnosti přihlášená na SDM do Krakova se po mši svaté zastaví v zákristii. Dostanou od farnosti příspěvek na cestu ve výši 1000,-Kč.

  Rumunsko

  V neděli 10. červnece 2016 odpoledne odjíždím na týden s mládeží do Rumunska, do hor.

  SDM do Krakova

  Mládež z naší farnosti přihlášená na SDM do Krakova se po mši svaté v neděli za týden zastaví v zákristii.

  Obec Herálec výročí 650 let

  V sobotu 9. července 2016 slaví naše obec Herálec výročí 650 let první písemné zmínky. Mše svatá bude v 8 hod.

  Putovní tábor v Krušných horách

  Od pondělí 4. července do pátku 8. července 2016 budeme na putovním táboře v Krušných horách. Mši svatou v úterý na slavnost sv. Cyrila a Metoděje v 18:00 bude mít P. Josef Novotný, který byl jmenován od 1.8. administrátorem ve farnosti Brno – sv. Augustýn.

  Víkend pro děti na faře v Herálci

  Děti z farnosti mohou prožít první prázdninový víkend na faře v Herálci – ten začne dětskou mší svatou ve farním lese v pátek 1. června 2016 v 18:00. Sraz bude v 17:30 u rozcestí za Vodičkovýma.

  Putovní tábor do Krušných hor

  V neděli 3. června 2016 odjíždíme s dětmi a mládeží na putovní tábor do Krušných hor. Pokud se bude brát z domu nějaký proviant (buchty...) pak prosím o odevzdání v křížové chodbě, po mši svaté (kolem 10 hod.). Sraz účastníků je na žďárském vlakovém nádraží v 11:00 hod.

  Návštěva nemocných

  Na první pátek 1. června 2016 budeme navštěvovat naše nemocné.

  Biskupské svěcení pomocného biskupa Pavla Konzbula

  Ve středu 29. června 2016 bude v Brně biskupské svěcení pomocného biskupa Pavla Konzbula – mše svatá začne ve 14 hod. na Petrově.

  Víkend na faře v Herálci

  Děti z farnosti mohou prožít první prázdninový víkend na faře v Herálci – začne dětskou mší svatou ve farním lese v pátek 1. července 2016 v 18:00. Odchází se od kostela v 17:20. Přihlašovat děti na farní chaloupku můžete u Lucie Teplé.

  Setkání poutníků

  V sobotu 25. června 2016 v 19:00 bude setkání všech přihlášených poutníků, kteří půjdou na pěší farní pouť ze Spoleta do Říma "po stopách sv. Františka" – kdyby se chtěl nějaký vážný zájemce připojit, pak může přijít také. Pouť bude od 4. do 12. září a denně ujdeme asi 28 – 30 km. Již je pouze 6 volných míst.

  Setkání poutníků

  V neděli 19. června 2016 v 18:00 bude v Klášteře setkání všech dětí a mládeže, kteří s námi jednou na puťák do Krušných hor. Sejdeme se před bazilikou v 18 hod.

  Křest Moniky Semanišinové

  V neděli 19. června 2016 bude po mši svaté křest Moniky Semanišinové.

  Koncert duchovní hudby

  Srdečně Vás zvu na koncert duchovní hudby, který bude v našem kostele příští sobotu 18. června 2016 v 18.00 hod. Trio Consonanza v obsazení: varhany, zpěv a hoboj předvedou skladby Antonína Dvořáka, Vivaldiho ale také čerstvého držitele Oskara Ennio Morricone. Pozvánka ZDE. Vstupné je dobrovolné.

  Poděkování

  Děkujeme všem pořadatelům a účinkujícím, kteří se zapojili do programu letošní Noci kostelů.

  Kurz Přirozeného plánování rodičovství a symptotermální metody

  Rád bych upozornil všechny manžele a snoubence ale i ženy a dívky na blížící se kurz Přirozeného plánování rodičovství a symptotermální metody, který se bude konat v sobotu 25. června 2016 v zasedací místnosti Oblastní charity Žďár n/S. Kurz povedou zkušení lektoři z Ligy Pár páru Anna a Karel Maříkovi. Věnujte pozornost podrobným informacím na vývěsce.

  Pouť ve Stržanově

  V neděli 12. června 2016 bude pouť ve Stržanově u kaple sv. Antonína. Mše svatá bude v 15:00.

  Přihlášky na letní puťák k vyzvednutí

  Mládež si může v zákristii vyzvednout přihlášky na letní puťák – bude od 3. do 8. července 2016 do Krušných hor. Sraz účastníků bude v neděli 19. června 2016 v 18:00. Na expedici je ještě několik volných míst.

  Noc kostelů v Herálci

  V pátek 10. června se i letos připojíme k Noci kostelů. Program bude ve farním kostele i na Křižánkách. Věnujte pozornost programu a pozvěte známé. Program ke stažení ZDE. Děkuji všem pořadatelům.

  Přihlášky na letní puťák

  Mládež si může v zákristii vyzvednout přihlášky na letní puťák – bude od 3. do 8. července 2016 do Krušných hor.

  Návštěva nemocných

  Na první pátek 3. června 2016 odpoledne bude P. Tomáš navštěvovat nemocné.

  Informace o mši svaté

  Ve čtvrtek 2. června 2016 nebude mše svatá - také adorace bude místo čtvrtka v pátek – za posvěcení kněží.

  Poděkování za sbírku

  Pán Vám odplať Vaše dary při sbírce minulou neděli na Charitu – vybralo se 4.400,-Kč

  Májová pobožnost

  V neděli 29. května 2016 odpoledne bude májová pobožnost v 17:00 hod.

  Pouť v Herálci

  V neděli 29. května 2016 budeme mít v Herálci hlavní pouť – přijede novokněz P. Marek Coufal.

  Boží Tělo

  Boží Tělo oslavíme mší svatou ve čtvrtek 6. května 2016 v 17:00 – po mši svaté bude krátký eucharistický průvod k oltáři u hlavního kříže. Děvčata se mohou připojit do průvodu jako družičky.

  Májová pobožnost

  V neděli 22. května 2016 odpoledne bude pobožnost.

  Muzikál Gedeon

  V neděli 22. května 2016 se uskuteční muzikál slavného souboru Luďka Strašáka – Gedeon. Spojené farnosti. Muzikál začne v 17 hod. v kulturním domě a všechny Vás srdečně zvu. Pozvánka ZDE.

  1. svaté přijímání

  V neděli 22. května 2016 bude 1. svaté přijímání – první svatá zpověď bude v pátek v 15 hod. Budeme zpovídat i s panem kaplanem, přistoupit ke svátosti smíření mohou také rodiče, kmotři nebo starší sourozenci...

  Jmenování pomocného biskupa

  V sobotu 21. května 016 v poledne jmenoval papež František nového pomocného biskupa pro naši diecézi Mons. Pavla Konzbula. Prosím o modlitbu za něho.

  Poslední setkání našich prvokomunikantů

  V úterý 17. května 2016 bude poslední setkání našich prvokomunikantů a jejich rodičů – v 17 hod na faře.

  Žehnání zvonů na Zlené hoře

  V pondělí 16. května 2016, v den svátku sv. Jana Nepom. bude mše svatá na Zelené hoře v 17:00 s otcem biskupem Vojtěchem Cikrlem, který požehnaná nové zvony.

  Májová pobožnost

  V neděli 15. května 2016 odpoledne bude pobožnost.

  Pouť ke sv. Janu Nepomuckému na Zelené hoře

  pátek 13. května 2016 - 19:30 - Večer chval - modlitební program nejen pro mladé

  sobota 14. května 2016 - 11:00 - mše sv. za poutníky

  sobota 14. května 2016 - 16:30 - mše sv. – slouží P. Slavomír, Palotin (sbor od sv. Prokopa)

  neděle 15. května 2016 - 7:30 - mše sv. – slouží P. Miloš Kabrda, spirituál

  neděle 15. května 2016 - 9:00 - mše sv. – slouží P. Pavel Ambros S.J. (malá schola)

  neděle 15. května 2016 - 10:30 - mše sv. – slouží P.Pavel Ambros S.J. (sbor Fons)

  neděle 15. května 2016 - 14:30 - mše sv. – slouží P. Karel Janů, Slavonice (+ májová)

  pondělí 16. května 2016 - 17:00 - mše svatá s otcem biskupem Vojtěchem – žehnání zvonů (zpívá Campanulla, Jihlava)

  Farní duchovní obnova s otcem Eliasem Vellou

  Srdečně Vás i Vaše blízké zvu na farní duchovní obnovu s otcem Eliasem Vellou. Začne v úterý 3. května 2016 v 16:30 a bude pokračovat ve středu a čtvrtek v 16 hod. Bude se jmenovat: "Na orlích křídlech" a bude na téma: osobní modlitba.

  Koncert k svátku Matek

  Koncert k dnešnímu svátku Matek v neděli 8. května 2016 se uskuteční v 17 hod v klášteře v sále konventu. Účinkuje Fons.

  Májová pobožnost

  V neděli 8. května 2016 odpoledne bude májová pobožnost.

  Setkání

  V neděli 1. května 2016 v 15 hod. se v Klášteře se setkají všichni přihlášení, kteří pojedou na SDM do Krakova.

  Májová pobožnost

  V neděli 1. května 2016 odpoledne bude první májová pobožnost.

  Poděkování za sbírku

  Děkuji Vám za Vaše dary při sbírce minulou neděli 24. dubna 2016 - na podporu lidí na Ukrajině postižených válkou se vybralo 7.950,- Kč

  Farní duchovní obnova s otcem Eliasem Vellou

  Farní duchovní obnova s otcem Eliasem Vellou začne v úterý 3. května 2016 v 16:30 ve žďárské bazilice a bude pokračovat ve středu a čtvrtek, vždy v 16 hod.

  Příprava na pěší pouť

  V týdnu od pondělí 25. dubna 2016 jedeme s panem kaplanem na tři dny do Itálie připravovat pěší pouť, která bude v září. V úterý zde bude P. Vítek Fatěna z Bobrové.

  Příprava na první svaté přijímání

  V neděli 24. dubna 2016 bude příprava dětí, prvokomunikantů – tentokrát ale společně s dětmi v Klášteře - v 16 hod. v křížové chodbě.

  Zvony

  V pátek 22. dubna 2016 byly přivezeny nové zvony pro Zelenou horu. Prohlédnut si je můžete v neděli 24. dubna 2016 od 14 do 17 hod. V poutním kostele bude otevřeno a vstup je bez vstupného.

  Poděkování za sbírku

  Děkuji Vám za Vaše dary při sbírce, o kterou požádal papež František na podporu lidí na Ukrajině postižených válkou. Pán Vám odplať Vaše dary.

  Pouť skautů ke Svaté bráně

  V sobotu 23. dubna 2016 zde bude diecézní pouť skautů ke Svaté bráně. Skauti půjdou pěšky ze Slavkovic do baziliky. Slavnostní nástup bude v 15 hod před bazilikou a v 15:30 bude mše svatá s otcem biskupem. Kdokoliv se může připojit.

  Nové zvony pro Zelenou horu

  V pátek budou přivezeny nové zvony pro Zelenou horu. Prohlédnut si je můžete příští neděli 24. dubna 2016 od 14 do 16 hod., kdy bude na Zh otevřeno.

  Příprava na první svaté přijímání

  V úterý 19. dubna 2016 v 17 hod. bude na faře příprava na první svaté přijímání.

  SDM v Krakově

  Mládež se stále může přihlašovat na SDM do Krakova – do konce dubna je to se slevou a také farnost ráda přispěje na cestu. Mládež bude doprovázet pan kaplan Tomáš a palotin P. Jan David. Všichni přihlášení z Herálce a z Kláštera se sejdou v neděli 1. května 2016 v 15 hod. na přípravném setkání aby dostali podrobnější informace.

  Ohlášky snoubenců

  Dne 23. dubna 2016 chtějí uzavřít v naší farnosti církevní sňatek tito snoubenci: Ondřej Gregor a Žaneta Majorová, oba z Herálce, a dne 7. května Pavel Čejka, Herálec a Lenka Skoumalová, Polička. Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC pro oznámení případné překážky sňatku. Současně prosím o modlitbu za tyto snoubence.

  Setkání prvokomunikantů

  Setkání prvokomunikantů bude v úterý 5. dubna 2016 v 17 hod. na faře.

  Pouť ve Slavkovicích

  V neděli 3. dubna 2016 – na svátek Božího milosrdenství - je hlavní pouť ve Slavkovicích. Mše svaté jsou v 10:30 a v 15 hod s emeritním pražským arcibiskupem, kard. Miloslavem Vlkem. Poutní program je od 10 do večera.

  Poděkování

  Děkujeme dětem za postní kasičky, které přinesly pro chudé a nemocné.

  Hlas v anketě Zlatá jeřabina

  Pokud byste nám chtěli dát hlas v anketě Zlatá jeřabina, možná bychom i mohli vyhrát. Odkaz pro hlasování je zde. Hlasování je do 31. března 2016. Děkujeme Vám.

 • 1) zatrhněte v sekci: Péče o kulturní dědictví
 • Žďár nad Sázavou - Obnova mobiliáře v kostele sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře

 • 2) zatrhněte v sekci: Kulturní aktivita
 • Slavnostní odhalení odhalení památníku sv. Zdislavy

  Návštěva nemocných

  Na první pátek 1. dubna 2016 budu navštěvovat nemocné.

  Otevřeno v bazilice i na Zelené hoře

  V bazilice i na Zelené hoře bude v neděli 27. března 2016 otevřeno pro veřejnost od 14 do 16 hod.

  Poděkování

  Děkuji Vám za Vaše dary při dnešní sbírce a také za velkopáteční dary do kasičky na Boží hrob v Jeruzalémě a na podporu křesťanů ve Svaté zemi. Děti, postní kasičky můžete vezměte s sebou do kostela příští neděli a přineste je v obětním průvodu.

  Velikonoce 2016 v kostele sv. Kateřiny v Herálci

  20. března – Květná neděle – mše sv. v 11 hod., - pří ní budou požehnány ratolesti a vyslechneme Pašije
  - zprávu o utrpení Pána Ježíše - letos podle sv. Marka
  - začátek svatého týdne

  Zástupy, které šly před i za Ježíšem, volaly: "Hosana, Synu Davidovu! Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově! Hosana na výsostech!" (Mt 21,9)

  24. března – Zelený čtvrtek – mše na památku Večeře Páně začne v 19 hod. Během ní dle tradice "odlétají zvony do Říma" a kostelem se bude ozývat klapání připomínající přibíjení Ježíše na kříž. K tichému bdění v Getsemanské zahradě bude kostel otevřen do 22 hod.

  25. března – Velký pátek – den umučení Pána Ježíše Krista, den přísného postu. Při obřadech v 15 hod. zazní Pašije podle evangelisty sv. Jana. Do 20 hod. bude kostel otevřen k tiché adoraci u Božího hrobu.

  26. března – Bílá sobota – den modliteb u Božího hrobu, den očekávání. Dopoledne můžete přijít do kostela i s dětmi od 9 – 12 hod. Vigilii Zmrtvýchvstání Páně zahájíme v 18:30 hod. Při velikonoční vigilii se žehná paškál ze včelího vosku – vyslechneme čtení ze Starého Zákona a rozezní se opět slavnostní Aleluja. V době postní se křesťané 40 dní připravují na obnovu svého křestního slibu, která probíhá právě v této posvátné chvíli.

  27. března – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – Boží hod velikonoční – slavnostní mše začne v 11 hod., v jejím závěru budou požehnány pokrmy (beránci, mazance, vajíčka…)

  28. března – Pondělí velikonoční – bohoslužba slova v 11 hod. na Křižánkách.

  Obřady budou doprovázet herálecké sbory.

  Pašije

  Žďárské pašije budou v úterý 22. března 2016 ve 20:00 na Libušíně, více info v pozvánce ZDE. Využijte autobus. Mše svatá bude z toho důvodu v úterý již v 16 hod.

  Na Velký pátek 25. března 2016 bude dobrovolná sbírka do kasičky na Boží hrob ve Svaté zemi a velikonoční sbírka bude na potřeby farnosti – budeme opravovat staré hospodářské budovy na faře.

  Bílá sobota

  Na slavnost Zmrtvýchvstání Páně - sobota 26. března 2016: při Vigilii bude obnova křestních slibů. V den slavnosti bude při mši svaté v 11 hod. žehnání pokrmů.

  Adorace v Getsemanské zahradě

  Po mši svaté na Zelený čtvrtek 24. března 2016 bude otevřený kostel k soukromé adoraci v Getsemanské zahradě. Přijďte. Prosím, zapište se také do seznamu, abychom měli jistotu, že zde vždy bude někdo přítomen. To platí i o Velkém pátku a Bílé sobotě. Děkuji.

  Obnovou kněžských slibů a žehnáním svatých olejů v Brně

  Srdečně Vás zveme na mši svatou s obnovou kněžských slibů a žehnáním svatých olejů v Brně v katedrále na Zelený čtvrtek 24. března 2016. Missa Chrismatis začne v 9:00 hod.

  Pobožnost křížové cesty

  V neděli 20. března 2016 v 18 hod. bude pobožnost křížové cesty. Povedou jí děti – po křížové cestě dozdobí Svatou bránu, kterou otevřou na 2. neděli velikonoční. Děti, také postní kasičky, prosím, přineste na 2. neděli velikonoční.

  Setkání

  Setkání na které každoročně zve mládež otec biskup bude v Brně příští sobotu 19. března 2016 Letos setkání začne v 8.30 výjimečně v kostele sv. Jakuba v Brně a vyvrcholí v odpoledních hodinách programem a mší svatou v brněnské katedrále svatého Petra a Pavla. Celé setkání se ponese v duchu biblického citátu "Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství" (Mt 5,7).

  Předvelikonoční svatá zpověď

  V sobotu 19. března 2016 bude mše svatá v 8:00 ze slavnosti sv. Josefa a hned potom začne předvelikonoční svatá zpověď – od 9:00 do 11:00.

  Setkání prvokomunikantů

  V úterý 15. března 2016 v 17:00 bude na faře další setkání prvokomunikantů a jejich rodičů.

  Poděkování za sbírku

  Děkuji Vám za Vše dary při sbírce minulou neděli na SDM v Krakově. Vybralo se 10.000,- Kč.

  Pobožnost křížové cesty

  V neděli 13. března 2016 v 17 hod. bude pobožnost křížové cesty.

  Pašijové hry

  Pašijové hry ve Žďáře nad Sázavou budou letos v úterý 22. března 2016, více info v pozvánce ZDE.

  Setkání prvokomunikantů

  V úterý 8. března 2016 v 17:00 bude na faře další setkání prvokomunikantů a jejich rodičů.

  Sbírka

  V neděli 6. března 2016 byla na podporu Světového dne mládeže v Krakově. Děkujeme Vám za Vaše dary.

  Pobožnost křížové cesty

  V neděli 6. března 2016 v 17 hod. bude pobožnost křížové cesty.

  Sbírka na podporu Světového dne mládeže v Krakově

  V neděli 6. března 2016 bude nedělní sbírka na podporu Světového dne mládeže v Krakově. Děkujeme Vám za Vaše dary.

  Křest malé Sáry Gregorové

  Příští neděli 6. března 2016 po mši svaté bude křest malé Sáry Gregorové.

  Společná modlitba

  V pátek 4. března a sobotu 5. března 2016 se ve žďárské bazilice připojíme k modlitbě, ke které vyzval papež František v tomto Roce milosrdenství – 24 hodin pro Pána. Adorace bude celý den a celou noc z pátku na sobotu. V pátek do půlnoci a v sobotu dopoledne bude příležitost ke svaté zpovědi. V prvních lavicích u oltáře se bude topit.

  Návštěva nemocných

  Na první pátek 4. března 2016 odpoledne budeme navštěvovat nemocné.

  Křížová cesta

  V neděli 28. února 2016 v 17 hod. bude pobožnost křížové cesty.

  Adorace

  Z pátku na sobotu, ze 4. na 5. března 2016 se připojíme k modlitbě, ke které vyzval papež František v Roce milosrdenství – 24 hodin pro Pána. Adorace bude celý den a celou noc.

  Setkání prvokomunikantů

  V úterý 23. února 2016 bude na faře další setkání prvokomunikantů a jejich rodičů.

  Pobožnost křížové cesty

  V neděli 21. února 2016 v 17 hod bude pobožnost křížové cesty.

  Stanislav Růžička

  V sobotu 13. února 2016, pokud máte zájem, můžete se zúčastnit prohlídky a vyprávění o díle architekta Jana Blažeje Santiniho Aichla – s panem Stanislavem Růžičkou. Sraz je ve 13 hod. v bazilice.

  Svátost nemocných

  Ve čtvrtek 11. února 2016při mši svaté se bude společně udělovat svátost nemocných. Pozvěte své blízké, případně přivezte autem starší osoby. Rádi je také navštívíme, pokud nemohou přijet.

  Popeleční středa

  V úterý 9. února 2016 nebude mše svatá – místo ní bude mše svatá na Popeleční středu 10. února 2016 v 18:00 hod.

  Návštěva nemocných

  Na první pátek 5. února 2016 budeme navštěvovat naše nemocné. Pozor, mše svatá bude ráno v 8 hod.

  Svatoblažejské požehnání

  Svatoblažejské požehnání se bude udělovat ve čtvrtek 4. února 2016.

  Hromnice

  Mše svatá v úterý 2. února 2016 v 18 hod. na poděkování za všechny přijaté milosti. Na oslavu Svátku Hromnic, v úterý, si přineste svíce na požehnání.

  etkání našich prvokomunikantů

  V úterý 2. února 2016 v 17 hod. bude na faře setkání našich prvokomunikantů.

  Poslední část konference pro průvodce

  V sobotu 30. ledna 2016 bude poslední část konference pro průvodce. Zveme ale také Vás na tyto přednášky: v 15:00 Prof. Kateřina Charvátová – Každodennost cisterciáckého kláštera a v 18 hod. Dr. Radka Těšínská Lomičková – znaková řeč v mnišské komunitě.

  Modlitební triduum

  V pátek 29. ledna 2016 začne v Klášteře modlitební triduum na které zve společenství Modlitby matek. Program začíná v 16:30 také v sobotu i v neděli.

  10 let od úmrtí pana faráře Stanislava Svobody

  Ve středu 20. ledna 2016 bylo výročí 10 let od úmrtí pana faráře Stanislava Svobody. Vzpomeňte v modlitbě.
  Podívejte se na stránku z historie o otci Stanislavovi v odkazu ZDE.

  Kurz pro průvodce

  V sobotu 23. ledna 2016 pokračuje v Klášteře konference, které se můžete zúčastnit: v 15 hod. bude přednáška Dr. Ireny Bukačové (duchovní poselství baroka) a v 18:00 Ing. František Laštovička – osobnosti žďárských opatů.

  Příprava na první svaté přijímání

  V úterý 19. ledna 2016 začne příprava na první svaté přijímání. Sraz dětí ze 2. tříd a jejich rodičů bude na faře v 17 hod.

  Kurz pro průvodce

  V sobotu 16. ledna 2016 začne kurz pro průvodce, kterého se můžete zúčastnit i vy. Ve třech po sobě jdoucích sobotách zde zazní přednášky významných historiků. První přednášku v 15 hod. bude mít Ing. Petr Macek, PhD. – Santini a jeho architektura a v 18 hod. Prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc – Vznik a rozšíření cisterciáckého řádu.

  Krakov 2016

  Doporučuji účast na Světovém setkání mládeže v Krakově.

  Přihlášky na letní expedici

  Již je možné se také přihlašovat na letní expedici do rumunských hor Vrancea a Penteleu od 11. do 18. července 2016.

  Víkendové táboření

  Zveme mládež od 16. let na zimní víkendové táboření - z Tábora do Bechyně od 5. do 7. února 2016. Stále je možné se hlásit.

  Večer chval

  Večer chval - v sobotu 9. ledna 2016 u sv. Prokopa v 19:30 - s jáhnem Janem Špilarem.

  Přechod Lužnického údolí

  Již je možné se také přihlašovat na zimní víkendové táboření - přechod Lužnického údolí, z Tábora do Bechyně bude od 5. do 7. února 2016.

  Chaloupka

  Chaloupka pro děti od 8 do 13 let bude na Fryšavě o víkendu 29. - 31. ledna 2016 a vzadu jsou přihlášky.

  Kurz pro průvodce

  V sobotu 16. ledna 2016 začne kurz pro průvodce, kterého se můžete zúčastnit i vy. Ve třech po sobě jdoucích sobotách zde zazní přednášky významných historiků a osobností. Informace jsou na plakátě.

  Návštěva nemocných

  Návštěva nemocných bude v lednu až na druhý pátek v měsíci – tedy 8. ledna 2016.

  Smyčcový orchestr Něhoslava Kyjovského a komorní sbor Alter ego

  V sobotu 2. ledna 2016 bude při mši svaté na Zelené hoře doprovázet liturgii smyčcový orchestr Něhoslava Kyjovského a komorní sbor Alter ego. Zazní Missa in D Festis Nativitatis Christi Jakuba Jana Ryby. V 16:30.

  Kniha "Bez retuše"

  Kniha "Bez retuše" je k zakoupení vždy po mši svaté v zákristii. Pojednává o osobnostech zakladatelských rodů žďárského kláštera

  Poděkování za sbírku

  Děkuji všem kdo pomohli připravovat slavení vánoční liturgie a děkuji také za Vaše dary při sbírce na potřeby oprav a pro náš kostel – vybralo se 6.550,-Kč.

  Slavení Adventu a Vánoc v kostele sv. Kateřiny v Herálci – 2015

  6. 12. – 16 hod. – Adventní koncert a žehnání opravených varhan

  13. 12. – 3. neděle adventní – "růžová"

  19. 12. – sobota - sv. zpověď

  24. 12. – čtvrtek – zakončení adventní doby - mše sv. v 8 hod.

  24. 12. – "Půlnoční mše" ve filiálním kostele na Křižánkách ve 24:00 hod.

  25. 12. – Hod Boží vánoční – mše svatá v Herálci v 11 hod. – otevření kostela – 15 – 17 hod., tradiční "Vánoční zpívání" v 17 hod v heráleckém kostele

  26. 12. – Svátek sv. Štěpána – mše sv. v 11 hod

  27. 12. – Svátek Svaté rodiny – při mši v 11 hod bude obnova manželských slibů

  1. 1. 2016 – Slavnost Matky Boží Panny Marie – Nový rok – mše sv. v 11 hod.

  Tradiční Tříkrálová sbírka se uskuteční v závěru roku – „mezi svátky“ (27. – 30.12. 2015).

  Vánoční liturgii doprovodí herálecké sbory.

  Půlnoční na Křižánkách

  Půlnoční mše svatá na Křižánkách bude ve čtvrtek 24. prosince 2015 ve 24:00.

  Půlnoční v bazilice

  Před půlnoční mší svatou pojede opět zvláštní autobus ve čtvrtek 24. prosince 2015 ve 20:00 z Herálce do Kláštera. Půlnoční mše svatá je v bazilice ve 21:00.

  Vánoční divadlo

  Na Hod Boží vánoční v pátek 25. prosince 2015 bude v našem farním kostele vánoční divadlo a zpívání koled s dětmi. Začátek v 17:00 hod. Těšíme se na vánoční program.

  Svatá zpověď

  Poslední možnost svaté zpovědi před Vánocemi je v úterý 22. prosince 2015 přede mší svatou – povzbuďte hlavně děti a mládež aby přišli, pokud ještě nebyli u svátosti smíření.

  Prodej knih

  Po mši svaté v neděli 20. prosince 2015 za týden v Klášteře se budou prodávat knihy, farní oplatky a čokolády a také bude uvedena kniha, kterou vydala farnost - "Bez retuše" – o osobnostech zakladatelských rodů.

  Otevření Svaté brány

  V neděli 20. prosince 2015 prožijeme obřad otevření Svaté brány – slavnost začne na 2. nádvoří před bazilikou (prosím, nechte auta mimo areál). Přijede otec generální vikář Mons. Jiří Mikulášek. Srdečně Vás zvu. Pozor, mše svatá v 11 hod. v neděli 20. prosince 2015 v Herálci nebude. Pokud nemůžete přijet, využijte sobotní mše svaté s nedělné platností v 17:30 hod.

  Svatá zpověď

  V sobotu 19. prosince 2015 začne svatá zpověď v 15 hodin a bude až do mše svaté v 17:30.

  Svatý rok milosrdenství

  Začal Svatý rok milosrdenství – i když bude předvánoční svatá zpověď až příští sobotu 19. prosince 2015 odpoledne, chtěl bych Vás pozvat abyste přijali svátost smíření již tento týden. Zpovídat se bude hodinu přede mší svatou v úterý i ve čtvrtek. Připravme se na slavnost otevření Svaté brány.

  Poděkování

  Pan farář Vladimír děkuje našim sborům za včerejší zpěv při slavnosti světla sv. Lucie. Rovněž všem účinkujícím při koncertu minulou neděli.Také děkuji mužům, kteří opravili starý traktor – příští úterý odplouvá z Hamburku do Dar es Salaamu a bude sloužit sestrám v sirotčinci. Díky také za hojné dary dětského oblečení.

  Nikodémova noc

  Ve středu 16. prosince 2015 bude na Zelené hoře Nikodémova noc – od 19 do 21 hod. tichá adorace, možnost svaté zpovědi.

  Vyřezávání obrázků do "jubilení brány"

  Kdyby se někdo chtěl ještě připojit a tvořit s námi "jubilejní bránu" – každé úterý a čtvrtek večer se vyřezáváme od 19 do 21 hod. Již se zapojilo 29 lidí, potřebujeme vyřezat ještě 18 obrázků.

  Svátek sv. Lucie

  Všechny Vás zvu na večerní průvod ke cti sv. Lucie – v sobotu 12. prosince 2015 na Zelené hoře v 17:30 hned po mši svaté (ta je v kostele sv. Jana Nep. v 16:30). Projdeme ambity s modlitbou a v kostele bude zpívat sbor z Herálce – poprvé rozsvítíme zrcadlové svícny.

  Adventní koncert

  V našem kostele se podařilo opravit varhany: proto na 2. neděli adventní 6. prosince 2015 Vás zvu na varhanní koncert a obnovení požehnání varhan – v 16 hod. Více informací ZDE.

  Mše na příští rok

  Rozeberte si lístky na zapisování úmyslů mší svatých na příští rok.

  Sbírka na varhany

  Děkuji Vám za Vaše dary při sbírce minulou neděli - na opravy varhan se vybralo 13.800,-Kč.

  Intence na další rok

  Od 1. neděle adventní - 29. prosince 2015 si můžete zapisovat intence mší svatých.

  Jakub Jan Ryba nebyl jen "Hej, mistře."

  V sobotu 28. listopadu 2015 v 18 hod. bude v bazilice koncert komorního orchestru Arthura Nikische a chrámového sboru z Tvarožné - Jakub Jan Ryba nebyl jen "Hej, mistře."

  Poděkování za sbírku na opravu varhan

  Děkujeme za Vaše dary při dnešní sbírce na opravy kostela a varhan.

  Přihlášky na 18. diecézní expedici

  Mládež se již může přihlašovat na 18. diecézní expedici do rumunských hor – Vrancea a Panteleu. Plánovaný termín: 11. – 18. července 2016. Také doporučuji se přihlásit na Světové setkání mládeže v Krakově, které bude od 20. do 31. července 2016.

  Křest Laury Odvárkové

  V neděli 22. listopadu 2015 bude křest malé Laury Odvárkové.

  Posvícení v Herálci

  V neděli 22. listopadu 2015 je posvícení a poslední neděle církevního roku – bude také sbírka na opravy našeho kostela.

  Pozvánka na přednášku: Uprchlící, islám a Česko

  Diskuze s vrcholnými politiky KDU-ČSL na téma migrační vlny v Evropě. Řečníci - Jan Bartošek, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová. Místo přednášky: Hasičská vzájemná pojišťovna – sál, Komenského 1, Žďár nad Sázavou 16. listopadu 2015 v 17:00. Vstup volný. Více informací ZDE.

  Nikodémova noc

  Nikodémova noc bude na Zelené hoře zítra – v pondělí 16. listopadu 2015 od 19 do 21 hod. Příležitost ke svaté zpovědi a adorace.

  Společenství Modlitby matek v Herálci již 7 let

  V neděli 15. listopadu 2015 večer bude společenství Modlitby matek – schází se v naší farnosti již 7 let. Bohu díky.

  Mše svatá

  V úterý 9. listopadu 2015 mimořádně nebude v úterý mše svatá.

  Návštěva nemocných na první pátek

  Na první pátek 6. listopadu 2015 odpoledne budeme navštěvovat naše nemocné.

  Dušičky

  Na "dušičky" – v pondělí 2. listopadu 2015 – bude mše svatá v 18:00 s průvodem na hřbitov.

  Plnomocné odpustky

  V období od 1. do 8. listopadu mohou každoročně věřící pro duše v očistci získat za splnění stanovených podmínek tzv. plnomocné odpustky - tedy prominutí časných trestů za odpuštěné hříchy a uzdravení jejich následků. Podmínkou pro získání plnomocných odpustků v dušičkovém týdnu je svatá zpověď, přijetí eucharistie, modlitba na úmysl Svatého otce a návštěva hřbitova.

  Svatý rok milosrdenství

  V úterý 8. prosince 2015 bude v Římě zahájen Svatý rok milosrdenství. Papež František v tento den slavnostně otevře Svatou bránu v Bazilice sv. Petra ve Vatikánu. Jak sám říká: jde o „bránu Milosrdenství, kde každý, kdo tudy vstoupí, bude moci zakusit lásku Boha, který potěšuje, odpouští a dodává naději“ (bula Misericordiae vultus, čl. 3). Mimořádný Svatý rok milosrdenství se má slavit nejen v Římě, ale i ve všech místních církvích. Papežem je nabídnuta možnost otevřít Svatou bránu i v jednotlivých diecézích, a to především v katedrále a dalších významných svatyních. V naší diecézi bude těchto bran celkem pět. Svatý rok milosrdenství v naší diecézi zahájíme v neděli 13. prosince 2015 pontifikální bohoslužbou v katedrále sv. Petra a Pavla v 9.00 hodin. V následujícím týdnu budou otevřeny i další čtyři brány v brněnské diecézi: v Kostelním Vydří, Znojmě, Žarošicích a ve Žďáře n/S – bazilice.

  Rok milosrdenství

  Blíží se Rok milosrdenství – doporučuji všem, dětem i dospělým aby si vykonali pobožnost devíti prvních pátků v měsíci. Rodiče, povzbuďte k tomu své děti.

  Poděkování za sbírku na misie

  Děkuji Vám za Vaše dary při sbírce minulou neděli 18. října 2015 - na misie. Vybralo se i s výtěžkem jarmarku a sbírkou na Křižánkách celkem 13.405,-Kč.

  Změnu času

  Upozorňuji Vás na změnu času, která bude příští neděli 25. října 2015. Čas se bude v noci posouvat o hodinu zpět.

  Carol Ann Manzi

  Zveme Vás také na koncert operní pěvkyně ze Spojených států – Carol Ann Manzi, který bude ve čtvrtek 22. října 2015 v 17 hod. na Zelené hoře. Spolu s ní vystoupí dětský pěvecký sbor z Oregonu.

  Emeritní arcibiskup z Oregonu

  Ve středu 21. října 2015 v 17:15 bude slavit mši svatou v bazilice emeritní arcibiskup z Oregonu z USA, Mons. John Vlažný. Srdečně Vás zveme.

  Víkendová chaloupka

  Vedoucí našich farních chaloupek zvou děti a mládež od 12 do 17 let na víkendovou chaloupku pro mládež od 12 do 17 let. Termín je 13. - 15. listopadu 2015 na Fryšavě. Informace i přihlášky v zákristii.

  Sbírka na potřeby misií

  V neděli 18. října 2015 bude sbírka na potřeby misií. Pán Vám odplať Vaše dary.

  Důležité informace k organizaci Národního eucharistického kongresu

  PŘEVZETÍ VSTUPENEK bude probíhat osobním převzetím při příchodu na Nám. Svobody v Brně v sobotu 17. října 2015 od 8.00 hod. ráno. K převzetí vstupenek nebude potřeba žádný doklad. -- CESTA VLAKEM: České dráhy byly informovány o větším zájmu o dopravu vlakem do Brna a zpět.Po konzultacích každému velmi doporučujeme jak skupině tak jednotlivci, aby si co nejdříve zakoupil k jízdence také místenku. Jen tak má jisté, že se do vlaku na daný spoj dostane a to také upozorní české dráhy na nutnost posílení spojů. -- PROGRAM začíná v 9 hod., mše sv. v 10.30 hod. Místa k sezení na Náměstí Svobody nejsou. V případě deštivého počasí mějte s sebou pláštěnky namísto deštníků, které brání přítomným ve výhledu. V přilehlých ulicích v blízkosti Nám. Svobody bude dostatečný počet mobilních WC. Po mši svaté, přibližně ve 12.30 hod, bude krátký eucharistický průvod ulicí Masarykovou na Zelný trh, kde bude NEK zakončen vyznáním víry a svátostným požehnáním. Zakončení ve 13.30 hod.

  Světové setkání mládeže v Krakově

  Již je možné se přihlašovat na Světové setkání mládeže v Krakově, které bude od 25. do 31. července 2016. Rád bych podpořil mládež na cestě do Krakova, proto prosím aby se mi přihlášení také nahlásili.

  Národní eucharistický kongres

  V sobotu 17. října 2015 bude v Brně vrcholit Národní eucharistický kongres. Objednal jsem dostatek místenek na náměstí Svobody; budu rád, když se vydáme do Brna v hojném počtu. Využijte, prosím vlaky, které jsem Vám vypsal na vývěsce. Cesta vlakem je vhodnější než autobusem.

  Kurz Alfa

  V neděli 4. října 2015 večer v 18:00 začíná na Orlovně letošní běh kurzu Alfa – prosím modlete se za všechny, kdo se přihlásili na tento kurz a za dar víry pro hledající.

  Návštěva nemocných

  Na první pátek 2. října 2015 odpoledne budeme navštěvovat nemocné.

  Růžencová pouť

  V sobotu 3. října 2015 pojedeme na Růžencovou pouť do Slavonic. Autobus bude odjíždět v 7:40 z autobusové zastávky. V zákristii je možné se ještě přihlásit nebo odhlásit.

  Kurz Alfa

  Stále je možné se přihlašovat k účasti na kurzu Alfa, který začíná na orlovně v neděli 4. října 2015 v 18 hod.

  Evangelizační kurz Alfa

  V neděli 4. října 2015 začne opět další běh evangelizačního kurzu Alfa. Modlete se, prosím, za ty, kteří se přihlásí a povzbuďte své blízké. Ve Žďáře na orlovně v 18 hod.

  Svatováclavská pouť

  Svatováclavská pouť ve Světnově bude v pondělí 28. září 2015 ve 14 hod na návsi.

  Slavnost žehnání sochy sv. Zdislavy v Křižanově

  V neděli 27. září 2015 bude v Křižanově slavnost žehnání sochy sv. Zdislavy. Mše svatá na náměstí tam bude ve 14 hod. s otcem biskupem. Všichni jste zváni. Po liturgickém programu bude koncert Hradišťanu a další program. Rád bych také pozval zájemce aby se připojili k pouti na kolech. Peleton povedou členové naší farní rady a odjíždět se bude od baziliky v 10:30. Trasa je dlouhá 32 km a povede po krásné cestě, která není frekventovaná

  Výuka náboženství

  Tento týden začne výuka náboženství v našich školách. 1.a 2. třída má vyučování společně v pondělí od 11:15. Dále 3., 4. a 5. třída společně ve 12:10. Vyučovat je bude pan kaplan Tomáš. Starší ročníky se budou scházet na faře ve čtvrtek jednou za 14 dní v 15 hod.

  Přihlášky Růžencovou pouť

  Od neděle 20. září 2015 se můžete přihlašovat na Růžencovou pouť v sobotu 3. října do Slavonic.

  Adorační den

  V neděli 20. září 2015 je u nás v Herálci Adorační den. Využijte této příležitosti a přijďte během dne k tiché modlitbě. Adoraci zakončí pan kaplan v 18 hod. svátostným požehnáním.

  Výuka náboženství

  Výuka náboženství začne v pondělí 21. září 2015. Rozvrh bude takto: 1. a 2. třída bude společně - v pondělí ve 12:00 hod. a 3., 4. a 5. třída má výuku také společně ve 12:10 hod. rovněž v pondělí. Povzbuďte děti aby byly přihlášené a zajímejte se o jejich docházku. Žáci druhého stupně budou mít výuku na faře, ve čtvrtek jednou za 14 dní, v 15 hod. První hodina bude 24. září 2015.

  Adorační den v Herálci

  V neděli 20. září 2015 bude v naší farnosti adorační den. Zahájíme jej mší svatou v 11:00 hod a potom bude adorace po celý den.

  Vyprávění Radky Stránské

  Vyprávění a promítání o roční volontérské službě v Zambii bude příští neděli 20. září 2015 v Klášteře - v 15:30 a v 18 hod. Srdečně zve Radka Stránská.

  Nikodémova noc

  Ve středu 16. září 2015 bude na Zelené hoře Nikodémova noc – již od 19 do 21 hod.

  Setkání pastorační i ekonomické farní rady

  V úterý 15. září 2015 bude v 19 hod. setkání pastorační i ekonomické farní rady.

  Sbírka na pastorační potřeby

  Sbírka z neděle 13. září 2015 je věnována na potřeby jednotlivých děkanátů – na pastorační potřeby. Děkuji Vám za Vaše rady.

  Sbírka na pastorační aktivity

  V neděli 13. září 2015 bude sbírka na pastorační aktivity našeho děkanství.

  První společenství mládeže v Klášteře

  V pátek 11. září 2015 večer v 19 hod bude v Klášteře první společenství mládeže v novém školním roce. Společenství mládeže povede pan kaplan Tomáš. Zveme i mládež z Herálce.

  Setkání s ministrem kultury ČR Danielem Hermanem

  V pátek 11. září 2015 od 15:30 od 17 hod bude na staré radnici ve Žďáře n/S setkání s ministrem kultury ČR Danielem Hermanem.

  Slavnost žehnání nového pomníku sv.- Zdislavy v Křižanově

  V neděli 27. září 2015 se v Křižanově uskuteční slavnost žehnání nového pomníku sv.- Zdislavy. Autorem sochy je akademický sochař Otmar Oliva. Slavnost začne ve14 hod.

  Povídání o roční volontérské službě Radky Stránské v Zambii

  Přijměte pozvání na promítání a povídání o roční volontérské službě Radky Stránské v Zambii: v neděli 20. září 2015 v 15:30 a v 18:00 hodin.

  Pouť z Prahy do Mariánské Týnice

  Do středy 3. září 2015 večer je ještě možné se přihlásit na farní pěší pouť z Prahy do Mariánské Týnice. Zatím je nás 11 poutníků. Začátek pouti bude v neděli 6.9. v 16 hod. na Hradčanech, potom společná modlitba u ct. Matky Elekty u karmelitek, noclehy i dvě jídla denně jsou zajištěny a ž do čtvrtka. Kdo by chtěl za námi přijet autobusem jenom na závěrečnou poutní mši svatou, přihlašujte se v zákristii. Autobus pojede ze Žďáru ve čtvrtek 10.9. ve 13:00 h.

  Pozvání pro děti

  V neděli 30. srpna 2015 v 16 hod. zveme naše děti na malý výlet – sraz bude na naší herálecké faře. V 18 hod. potom bude na farní zahradě táborák na který jsou zváni všichni, rodič e i kdokoliv.

  Oprava varhan

  Tento týden začne rozsáhlá oprava našich varhan. Opravy provede varhanář pan Jan Karel a budou stát přes 120.000,- Kč. Varhany budou na několik týdnů mimo provoz a také přístup na kůr bude občas trochu omezen.

  Pěší pouť

  Letos jsme byli na krátké pouti do Polska při primici novokněze Sylwestra, proto letos v září pořádáme pěší pouť. Začínat bude v neděli 6. září 2015 odpoledne v Praze a končit ve čtvrtek 10. září 2015 v Mariánské Týnici. Začátek bude v 16 hod. na Hradčanech a půjdeme na Bílou horu, kde bude první nocleh u sester benediktýnek. V pondělí bude etapa dlouhá 35 km až do sv. Jana pod Skalou, tam budeme spát u sester dominikánek. V úterý povede pouť na Křivoklátsko, nocovat budeme u P. Angela Scarana na faře a musíme ujít opět 35 km. Středa a čtvrtek budou etapy dlouhé 30 a 25 km. Zakončíme mši svatou v 17 hod. kam pojede i autobus. Informace a přihlašování v zákristii.

  Diecézní pouť rodin

  Program diecézní pouti rodin začne v sobotu 29. srpna 2015 v 9. hod na 1. nádvoří, mše svatá bude v 10:00 hod. Přijďte i vy na pouť rodin. V 15:45 vyjde procesí z baziliky na Zelenou horu.

  Diecézní pouť rodin

  Zveme Vás na diecézní pouť rodin – ta bude v sobotu 29. srpna 2015.

  Světový den mládeže v Krakově

  Informace o Světovém dnu mládeže v Krakově, který bude probíhat od 25. do 31. července 2016 jsou na vývěsce. Od září je možné se již přihlašovat.

  Řádové sestry na faře

  V týdnu od úterý 18. srpna 2015 zde budou na faře řádové sestry a budou mít od středy denně mši svatou až do soboty – můžete se připojit – vždy v 8:00 hod.

  Farní chaloupka

  Dětem, které v pondělí 17. srpna 2015 odjíždějí na farní chaloupku přeji požehnané dny a šťastný návrat.

  Nikodémova noc

  V neděli 16. srpna 2015 večer bude na Zelené hoře Nikodémova noc – od 20 do 22 hod. – adorace a příležitost ke svaté zpovědi.

  Pouť v bazilice

  První poutní mše sv. bude v bazilice v pátek 14. srpna 2015 – s žehnáním bylin a květin. V sobotu 15. srpna 2015 bude mše sv. na Zelené hoře a v neděli 16. srpna 2015 bude v bazilice hlavní pouť.

  Týden pro farnost

  Týden pro farnost – již potřetí se uskuteční pracovní program pro mládež s možností symbolického výdělku ale především s cílem tvořit společenství a vytvářet něco smysluplného pro naši farnost – od pondělí 10. srpna 2015 do pátku 15. srpna 2015

  Oslava 50. narozenin otce Vladimíra

  Zveme Vás na mši svatou a malou oslavu v den 50. narozenin otce Vladimíra – v pátek 31. července 2015 na svátek sv. Ignáce z Loyoly. Mše svatá v bazilice bude v 17:15 a potom na rajském dvoře malá oslava s cimbálovou muzikou. Všichni jsou srdečně zváni.

  Pouť ke sv. Anně na Cikháji

  V neděli 26. července 2015 je pouť ke sv. Anně na Cikháji – mše svatá tam bude v 15 hod.

  Návrat otce Vladimíra z Normandie

  Pan farář Vladimír se vrátil v neděli 26. července 2015 v noci z Normandie a Bretaně, kde byl s mládeží na 18. diecézní expedici.

  Mše svatá s otcem Josefem Novotným

  V neděli 19. července 2015 zde bude slavit mši svatou otec Josef Novotný – pan farář Vladimír a mládež se vrátí z expedice z Bretaně v sobotu 25.7.

  Pouť u Panny Marie Karmelské v Kostelním Vydří

  Ve čtvrtek 16. července 2015 je tradiční kněžská pouť u Panny Marie Karmelské v Kostelním Vydří – mše svatá tam je v 10:00.

  Přivítání kaplana otce Tomáše

  Ve středu 15. července 2015 při mši svaté v bazilice přivítáme v našich farnostech pana kaplana otce Tomáše. Protože zde nebude ještě asi 2 neděle a pan farář Vladimír bude příští neděli na expedici s mládeží, budeme ho vítat tuto středu. Přijeďte!

  Návrat poutníků z Polska

  Naši poutníci se vrátí z Polska v pondělí 13. července 2015 večer kolem 19 hod.

  Primiční mše svatá novokněze otce Sylwestra

  V neděli 12. července 2015 ve 12:00 bude začínat primiční mše svatá novokněze otce Sylwestra – vzpomeňte na něho v modlitbě.

  Poděkování

  Otci Milošovi děkujeme za slavení nedělní mše svaté 12. července 2015.

  Odjezd na primici Sylwestra

  V pátek 10. červnece 2015 odjíždíme na pouť do Polska spojenou s primicí P. Sylwestra. Odjezd na pouť je v 8:00. Mši sv. v neděli bude mít P. Miloš Kabrda.

  Odjezd na primici Marka

  Autobus do Bezkova u Znojma bude ve středu 8. července 2015 odjíždět ze zastávky ve 13:20. Volná místa v autobuse již nejsou.

  Primice

  V týdnu od 6. července 2015 prožijeme primice v domácích farnostech: ve středu pojedeme do Bezkova u Znojma. V pátek budeme odjíždět na tři dny do Polska.

  Odjezd na putovní tábor

  29. června 2015 dopoledne odjíždíme s dětmi a mládeží na putovní tábor do Českého středohoří. Odjezd vlaku je v 11:32 a sraz na nádraží je v 11:15 hod.

  Kam půjdou novokněží

  Jak už víte naši novokněží byli nově ustanoveni na kaplanská místa: otec Sylwester bude kaplanem v Boskovicích, otec Marek v Příměticích u Znojma a Tomáš byl ustanoven jako kaplan k nám do Kláštera.

  Primiční mše svatá

  V neděli 28. června 2015 v 9 hod. v klášteře budou nedělní mši svatou slavit naši novokněží Marek a Sylwester. Ten den se s nimi rozloučíme, protože nastoupí na svá kaplanská místa. Sbírku z primiční mše svaté našich novokněží věnujeme na dar pro Marka a Sylwestra. Po mši svaté bude malé občerstvení a oslava na rajském dvoře.

  Kněžské svěcení

  Kněžské svěcení bude příští sobotu 27. června 2015 v 9:00 v brněnské katedrále.

  Novéna ke sv. Terezii z Lisieux za mládež

  Každý den ve 21:00 se modlíme na Zelené hoře novénu ke sv. Terezii z Lisieux za mládež.

  Mše svatá s P. Pavlem Lacinou

  Ve čtvrtek 25. června 2015 bude mše svatá v 18 hod – na poděkování. Slavit ji bude P. Pavel Lacina, který byl před 10 lety vysvěcen na kněze – adorace proto nebude.

  Primice br. Marka

  Kdo chce jet s námi autobusem na primici br. Marka do Bezkova u Znojma, může dnes ještě naposledy přihlásit.

  Sbírka na bohoslovce

  V neděli 21. června 2015 byla sbírka na bohoslovce. Děkuji Vám za Vaše dary.

  Primice Marka

  Na primici br. Marka do Bezkova u Znojma se můžete již dnes přihlašovat. Autobus máme objednaný.

  Primice Sylwestra

  Kdo je přihlášen na primici br. Sylwestra a pojede do Polska s námi autobusem, prosím aby se zastavil do zákristie a vyzvedl si informace.

  Jáhenské svěcení

  Jáhenské svěcení bude příští sobotu 20. června 2015 v 9:00 v brněnské katedrále.

  Pohřeb + P. Vladimíra Hrona

  Pohřeb + P. Vladimíra Hrona bude v pondělí 15. června 2015 v Plané u Mariánských Lázní a potom druhý den v úterý 16. května v 11 hod v Jihlavě u Minoritů.

  Poděkování za sbírku

  Děkujeme Vám za dary při minulé sbírce – na potřeby Národního eucharistického kongresu se vybralo 7.950,- Kč. Další sbírka je naplánována na příští neděli – na bohoslovce – je to rychle za sebou. Každý dejte podle Vašich možností.

  Fotky k vyzvednutí na CD

  Rodiče dětí, které byly u prvního svatého přijímání si mohou v zákristii vyzvednout CD s fotkami.

  Setkání účastníků puťáku

  V neděli 14. června 2015 v 18 h. bude v Klášteře setkání všech účastníků letošního puťáku do Českého středohoří. Ten je pro mládež od 12 let.

  Pouť ve Stržanově

  V neděli 14. června 2015 bude pouť ve Stržanově. Mše svatá tam bude v 15 hod. u kaple sv. Antonína Paduánského.

  Pochod pro život

  V úterý 9. června 2015 se v Jihlavě koná další Pochod pro život. Vychází v 15.30 od minoritského kostela v ulici Matky Boží.

  Poděkování za sbírku

  V neděli 7. června 2015 byla sbírka na Národní eucharistický kongres. Díky za Vaše dary.

  Herálecká pouť

  Slavnost Těla a Krve Páně oslavíme v neděli 7. června 2015 při naší farní pouti.

  Sbírka

  Sbírku o putní neděli 7. června 2015 věnujeme na náklady spojené s Národním eucharistickým kongresem. Díky za Vaše dary.

  Poděkování za sbírku

  Děkuji Vám za Vaše dary při sbírce minulou neděli na charitativní účely. Vybralo se 9.350,- Kč.

  Pouť na Babíně

  V neděli 31. května 2015 je pouť na Babíně. Mše svatá v kapli Nejsvětější Trojice v České Mezi bude v 15:00 hod.

  Noc kostelů

  Zveme Vás na program Noci kostelů v pátek 29. května 2015 – v obou našich farnostech a ve všech 4 kostelech: v Herálci, na Křižánkách, na Zelené hoře i v bazilice. Program je ZDE.

  Výuka náboženství

  V pondělí 25. května 2015 nebude výuka náboženství (ve čtvrtek, pro starší ročníky výuka bude) – a v dalším týdnu budou poslední letošní hodiny náboženství.

  Pohřeb maminky otce Vladimíra

  Pohřeb maminky otce Vladimíra bude v pondělí 25. května 2015 v rodné obci – Boleradice u Hustopečí v 15 hod. Děkuji za modlitbu.

  Sbírka - poděkování

  V neděli 24. května 2015 byla sbírka na charitativní účely. Pán Vám odplať Vaše dary.

  První svaté přijímání

  V neděli 24. května 2015 bude první svaté přijímání pěti heráleckých dětí.

  První svatá zpověď

  První svatá zpověď dětí a svátost smíření pro jejich příbuzné bude v Herálci v pátek 22. května 2015 v 15 hod.

  Pouť na Zelené hoře

  Program letošní svatojánské pouti na Zelené hoře je ZDE. Mše svatá v pátek bude 17:15, v sobotu v 11:00 a v 17:00, nedělní v 6:00, 7:30, 9:00 a v 10:30.

  Příprava prvokomunikantů

  Příprava prvokomunikantů bude v úterý 12. května 2015 v 17 hod.

  Svátek matek

  V neděli 10. května 2015 v den Svátku matek se uskuteční v našem kostele koncert pro maminky – účinkuje sbor Musica Sarensis. Zazní Missa brevis od Jiřího Pavlicy.

  Duchovní obnova

  Srdečně Vás všechny zvu na duchovní obnovu s otcem Eliasem Vellou. Bude začínat v pondělí 4. května 2015 odpoledne v 17 hod. a bude probíhat v úterý a ve středu. Téma: Boží otcovství. Kdokoliv se může zúčastnit.

  Májová pobožnost

  První májová pobožnost bude v neděli 3. května 2015 v 18 hod.

  Noc kostelů

  Letos se připojí k projektu Noc kostelů náš farní kostel i filiální kostel na Křižánkách. Kulturní program pro širokou veřejnost bude v pátek 29. května 2015.

  Duchovní obnova s otcem Eliasem Vellou

  Duchovní obnova s otcem Eliasem Vellou bude začínat v pondělí 4. května 2015 odpoledne a bude probíhat po tři dny vždy v odpoledních a večerních hodinách. Téma: Boží otcovství. Není třeba se přihlašovat, kdokoliv se může zúčastnit. Program je ZDE.

  Křest Filipa Bodláka

  V sobotu 2. května 2015 bude ve 14 hod. křest Filipa Bodláka.

  XIII. pouť motorkářů

  Již XIII. pouť motorkářů bude na Zelené hoře v sobotu 2. května 2015 v 10:00 – bohoslužba slova.

  Setkání prvokomunikantů

  V úterý 28. dubna 2015 se sejdou naši prvokomunikanti – v 17 hod. na faře.

  Puťák 2015

  Puťák pro starší děti a mladší mládež bude od neděle 28. června do pátku 3. července 2015. Putovat budeme Českým středohořím a již je možné se přihlašovat.

  Duchovní obnova Eliasem Vellou

  Po loňské pauze kvůli nemoci se k nám letos opět vrátí otec Elias Vella. Duchovní obnova bude mít letos nádherné téma: Boží otcovství. Probíhat bude ve třech odpoledních programech přímo ve Žďáře – od 4. do 6. května 2015. Pozvěte také známé z blízkého okolí. Není třeba se přihlašovat, kdokoliv se může zúčastnit.

  Nikodémova noc

  Nikodémova noc bude na Zelené hoře ve čtvrtek 16. dubna 2015 od 20 do 22 hod.

  Farní chaloupka

  Farní chaloupka pro děti od 7 do 12 let proběhne od 17. do 22. srpna 2015. Přihlášky a více informací na stolečku nebo u vedoucích. Zveme všechny děti.

  Příprava prvokomunikantů

  V úterý 14. dubna 2015 úterý bude příprava prvokomunikantů – v 17 hod.

  Poděkování za sbírku na varhany

  Děkuji Vám za Vaše dary při velikonoční sbírce na opravy našich varhan. Vybralo se 20.250,- Kč. Dětem děkuji za postní kasičky.

  Pouť ve Slavkovicích

  V neděli 12. dubna 2015 je hlavní pouť ve Slavkovicích - v 15 hod. tam bude mít mši svatou litoměřický biskup Jan Baxant.

  Postní kasičky

  Děti, pokud jste nezapomněli na postní kasičky, můžete je přinést příští neděli 12. dubna 2015 k oltáři v obětním průvodu.

  Koncert Scholy brněnské mládeže

  V neděli 12. dubna 2015 bude mít ve 14 hod. v bazilice koncert Schola brněnské mládeže – zvu Vás.

  Setkání prvokomunikantů

  V úterý 7. dubna 2015 v 17 hod. bude na faře setkání prvokomunikantů a jejich rodičů.

  Velikonoční zastavení

  V neděli 5. dubna 2015 odpoledne v 16 hod. bude ve Žďáře n/S. u sv. Prokopa Velikonoční zastavení s prosbou za mír ve světě: zazní Victime paschali v podání Husakova kvarteta.

  Poděkování za sbírku

  Děkuji Vám za Vaše dary při velkopáteční sbírce na Boží hrob a při dnešní sbírce na opravy našich varhan.

  Křest Jana Dítěte

  V neděli 5. dubna 2015 po mši svaté bude křest malého Jana Dítěte.

  Sbírka na opravu varhan

  V neděli 5. dubna 2015 bude sbírka na potřeby farnosti – na opravu varhan.

  Missa Chrismatis

  Missa Chrismatis bude na Zelený čtvrtek v Brně v katedrále v 9:00 hod. (s obnovou kněžských slibů a žehnáním svatých olejů).

  Adorace o velikonočních svátcích

  Adorace na Zelený čtvrtek a na Velký pátek – vždy po obřadech.

  Změna mše svaté

  V úterý 31. března 2015 budou žďárské Pašijové hry – ve 20 hod. na Libušíně. Z toho důvodu bude ranní mše svatá v 8:00 hod.

  Velikonoce 2015 v kostele sv. Kateřiny v Herálci

  28. března – sobota - svátost smíření – velikonoční sv. zpověď 14 - 17 hod.

  29. března – Květná neděle – mše sv. v 11: 00 hod, - pří ní budou požehnány ratolesti a vyslechneme Pašije
  - zprávu o utrpení Pána Ježíše - letos podle sv. Marka
  - začátek svatého týdne

  Zástupy, které šly před i za Ježíšem, volaly: "Hosana, Synu Davidovu! Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově! Hosana na výsostech!" (Mt 21,9)

  2. dubna – Zelený čtvrtek – mše na památku Večeře Páně začne v 19 hod. Během ní dle tradice „odlétají zvony do Říma“ a kostelem se bude ozývat klapání připomínající přibíjení Ježíše na kříž. K tichému bdění v Getsemanské zahradě bude kostel otevřen do 22 hod.

  3. dubna – Velký pátek – den umučení Pána Ježíše Krista, den přísného postu. Při obřadech v 15 hod zazní Pašije podle evangelisty sv. Jana. Do 20 hod bude kostel otevřen k tiché adoraci u Božího hrobu.

  4. dubna – Bílá sobota – den modliteb u Božího hrobu, den očekávání. Dopoledne můžete přijít do kostela i s dětmi od 9 – 12 hod. Vigilii Zmrtvýchvstání Páně zahájíme v 18:30 hod. Při velikonoční vigilii se žehná paškál ze včelího vosku – vyslechneme čtení ze Starého Zákona a rozezní se opět slavnostní Aleluja. V době postní se křesťané 40 dní připravují na obnovu svého křestního slibu, která probíhá právě v této posvátné chvíli.

  5. dubna – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – Boží hod velikonoční – slavnostní mše začne v 11 hod, v jejím závěru budou požehnány pokrmy (beránci, mazance, vajíčka…)

  6. dubna – Pondělí velikonoční – bohoslužba slova v 11 hod na Křižánkách.

  Obřady budou doprovázet herálecké sbory.

  12. dubna - 2. neděle velikonoční – Svátek Božího milosrdenství – mše sv. v 11 hod.

  Nový českobudějovický biskup

  Apoštolská nunciatura v České republice sděluje, že Svatý otec František jmenoval ve čtvrtek 19. března 2015 novým českobudějovickým biskupem Mons. ThDr. Vlastimila Kročila, Ph.D., administrátora farnosti ve Veselí nad Lužnicí.

  Svatá zpověď

  Svatá zpověď před Velikonocemi bude v naší farnosti v sobotu 28. března 2015 od 14 do 17 hod.

  Změnu času

  Upozorňuji Vás na změnu času, která nastane o příštím víkendu. V noci ze soboty 28. března 2015 na neděli 29. března 2015 se posouvá čas ve 2 hod. na 3 hod.

  Kněžská rekolekce

  Ve čtvrtek 26. března 2015 je kněžská rekolekce v Novém Městě na Mor.

  Diecézní setkání mládeže

  Otec biskup Vojtěch zve mládež na Diecézní setkání, které bude příští sobotu 27. března 2015 v Brně katedrále. Program začíná v 8:30. Pojedou oba naší jáhni.

  Slavnost Zvěstování Páně

  V úterý 24. března 2015 oslavíme Slavnost Zvěstování Páně.

  Příprava dětí na první svaté přijímání

  V úterý 24. března 2015 v 17 hod. bude na faře příprava dětí na první svaté přijímání.

  Poděkování otce Vladimíra

  Děkuji, že jste nás během naší výpravy do Ohňové země provázeli modlitbou.

  Diecézní setkání mládeže

  Otec biskup Vojtěch zve mladé na Diecézní setkání mládeže, které proběhne v sobotu 27. března v Brně katedrále od 8:30 hod. Program je každoročně pečlivě připraven a kromě slavení mše svaté a setkání s biskupem bude také pestrý doprovodný program.

  Návrat otce Vladimíra

  Pan farář Vladimír by se měl vrátit z dovolené v pátek 20. března 2015.

  Slavnost sv. Josefa

  Slavnost sv. Josefa oslavíme v úterý 17. března 2015 večer.

  Poděkování

  Otci P. Jaroslavovi Čuprovi děkujeme za slavení nedělní mše sv. v neděli 15. března 2015

  Poděkování otci Milošovi Kabrdovi

  Otci Milošovi Kabrdovi děkujeme za slavení nedělní mše svaté. Příští neděli 8. března 2015 zde s námi bude P. Karel Orlita z Brna.

  Poděkování za sbírku

  Děkujeme Vám za Vaše dary při sbírce Svatopetrský haléř. Minulou neděli se vybralo 8.700,- Kč.

  Křížová cesta

  Křížová cesta bude v neděli 1. března 2015 večer v 17:00 hod.

  Otec Vladimír na dovolené

  Tento týden odlétá otec Vladimír do Argentiny na dovolenou. Budeme se 14 dní toulat divokou přírodou Ohňové země. Můžete vzpomenou v modlitbě za šťastný návrat. Ve farnosti bude výuka náboženství i veškeré bohoslužby beze změny. Na vývěsce je tabulka, kde je napsáno, kdo bude slavit s Vámi mši svatou. Příští neděli zde bude otec spirituál Miloš Kabrda.

  Kněžská rekolekce

  Ve čtvrtek 26. února 2015 je kněžská rekolekce v Novém Městě na Mor – mše sv. v 8:30.

  Ohlášky před kněžským svěcením

  Dne 27. června 2015 má přijmout kněžské svěcení Mgr. Sylwester Jurczak a Mgr. Marek Coufal. Ohlášky se vykonávají podle Can 1051 CIC pro oznámení případné překážky k přijetí svěcení.

  Křížové cesty

  Křížové cesty v postní době budou v neděli večer v 17:00 hod.

  Svatopetrský haléř

  V neděli 22. února 2015 bude sbírka Svatopetrský haléř – na podporu Svatého otce Františka, který z těchto prostředků může pomáhat chudým a potřebným. Děkuji Vám předem.

  Svátost nemocných

  Svátost nemocných se bude udělovat v Herálci při mši svaté v úterý 17. února 2015 - ve stejný den bude v 16:30 první setkání prokomunikantů a jejich rodičů.

  První setkání prokomunikantů

  V úterý 17. února 2015 bude v 16:30 první setkání prokomunikantů a jejich rodičů.

  Svátost nemocných

  Svátost nemocných se bude udělovat při mši svaté v úterý 17. února 2015 - ve stejný den bude v 16:30 první setkání prokomunikantů a jejich rodičů.

  Pozvánka na přednášku

  Zveme Vás na přednášku, která bude v neděli 15. února 2015 v 16:00 hod v křížové chodbě. Paní Sylva Bernardová a MUDr. Xenie Preiningerová budou hovořit a odpovídat na dotazy na téma: úcta k životu, pohled křesťanů na vznik života....

  Kurz pro průvodce

  Na kurz pro průvodce srdečně zvu průvodce i studenty, kteří by se v budoucnu rádi věnovali prezentaci našich památek. První část bude v pátek 13. února 2015 v 18:30.

  Světový den modlitby

  Dne 8. února 2015 je Světový den modlitby, zamyšlení a činů proti obchodu s lidmi, více informací ZDE.

  Den modliteb za oběti obchodu s lidmi

  V neděli 8. února 2015 vyhlásil papež František jako Den modliteb za oběti obchodu s lidmi a za odstranění novodobého otroctví.

  Pouť do Polska

  Na třídenní pouť do Polska s primicí br. Sylwestra jsou již obsazená všechna místa v autobuse. Lze jet vlastními auty. V tom případě můžeme zajistit noclehy.

  Děkanská vizitace

  Ve čtvrtek 5. února 2015 dopoledne bude děkanská vizitace – tedy pravidelná roční kontrola.

  Svátek Uvedení Páně

  Svátek Uvedení Páně do chrámu oslavíme v úterý 3. února 2015 – při mši svaté bude žehnání svící. Vezměte si s sebou hromnice. Po mši svaté se bude udělovat Svatoblažejské požehnání.

  Den modliteb za rodinu

  V neděli 1. února 2015 je v naší diecézi den modliteb za rodinu a za požehnaný výsledek referenda o rodině, které má proběhnout u našich sousedů na Slovensku dne 7. února 2015. Předmětem referenda bude odpor proti legalizaci sňatků osob stejného pohlaví, registrovaných partnerství. Informace na vývěsce.

  Mše svatá na Křižánkách

  V sobota 31. ledna 2015 v 18:00 hod. bude mše svatá na Křižánkách s nedělní platností.

  Kněžská rekolekce

  Ve čtvrtek 29. ledna 2015 bude kněžská rekolekce v Novém Městě na Mor. Mše svatá bude v 8:30.

  17. diecézní expedice

  Mládež od 16. let zvu na 17. diecézní expedici – letos do Normandie a Bretaně, s poutí do Lisieux ke sv. Terezičce. Termín od 17. do 25. července 2015.

  Modlitební triduum

  Na modlitební triduum, které bude ve Žďáře n/S v Klášteře zvou všechny ženy ze společenství Modlitby matek. Začne v pátek před dětskou mší svatou a bude pokračovat i v sobotu v 16:00 a v neděli.

  Podpora kněžského semináře v Praze

  Pokud byste chtěli svým darem podpořit kněžský seminář v Praze, pak to můžete učinit formou zakoupením hrníčků – v zákristii.

  Přihláška na primici do Polska

  Prosím, přihlašujte se k účasti na primici br. Sylwestra. Pojedeme autobusem v pátek 10. července 2015 a vrátíme se v pondělí 13. července 2015 Cestou bude poutní program.

  Referendum na Slovensku

  Otec biskup Vojtěch nás všechny požádal o modlitbu za zdar a požehnání pro referendum, které bude probíhat na Slovensku 7. února 2015 – předmětem bude odpor proti schválení sňatků osob stejného pohlaví, registrovaných partnerství. Informace na vývěsce.

  Primice br. Sylwestra

  Na primici br. Sylwestra pojedeme autobusem v pátek 10. červnece 2015 a vrátíme se v pondělí 13. červnece 2015. První nocleh bude ve Wadowicích a dvě noci v Zamość. Cestou bude bohatý poutní program (Oswiecim, Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska, Leźańsk, Zamość). Prosím zájemce aby se již přihlašovali.

  Prosba

  Prosím, modlete se za nová povolání ke kněžskému a řeholnímu životu. Přihlášky ke studiu bohosloví se letos podávají do 31. března.

  Poděkování otce biskupa všem tříkrálovým koledníkům

  Tlumočím poděkování otce biskupa všem tříkrálovým koledníkům, organizátorům i dárcům.

  Pozvánka na film "Opři žebřík o nebe"

  Zveme Vás na dokumentární film "Opři žebřík o nebe", o P. Mariánovi Kufovi – ve Žďáře n/S v kině Vysočina ve čtvrtek 22. ledna 2015 v 17 hod.

  Primice novokněží

  Žďárských jáhnů L.P. 2015: oba novokněží budou mít farní primici v neděli 28. června 2015 v 9:00 v bazilice. Br. Marek Coufal pak hlavní primici ve středu 8. července 2015 v 16:30 v Bezkově u Znojma a br. Sylwester Jurczak v neděli 12. července 2015 ve 12:00 v polském Zamość. Na primici br. Sylwestra pojedeme autobusem v pátek 10.7. a vrátíme se v pondělí 13.7. První nocleh bude ve Wadowicích a dvě noci v Zamość. Cestou bude bohatý poutní program (Oswiecim, Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska, Leźańsk, Zamość).

  Mládež od 16. let zvu na 17. diecézní expedici – letos do Normandie a Bretaně, s poutí do Lisieux ke sv. Terezičce. Termín od 17. do 25. července 2015.

  Adorace

  Během čtvrteční adorace 15. ledna 2015 se připravujeme na Národní eucharistický kongres.

  Víkendový zimní přechod České Sibiře

  Zvu mládež na víkendový zimní přechod České Sibiře od pátku 16. do neděle 18. ledna 2015. Přihlašovat se je možné do pátku 9. ledna 2015 tohoto týdne. V úterý 13. ledna 2015 po mši svaté bude krátký sraz a informace.

  Prohlédnutí Žďárského betléma na Zelené hoře

  Příležitost k prohlédnutí Žďárského betléma na Zelené hoře bude také v neděli 11. ledna 2015 celé odpoledne.

  První pátky

  První pátek v měsíci budeme vždy věnovat pozornost úctě k Božskému Srdci Páně a každá adorace bude věnována přípravě na Národní eucharistický kongres. Téma lednové je JEDNOTA.

  Poděkování

  Děkuji všem za rozloučení a modlitby za + slečnu Josefku Klíčovou.

  Zemřela Josefka Klíčová

  V noci na svátek sv. Štěpána 26. prosince 2014 zemřela v nemocnici slečna Josefka Klíčová ve věku 86 let – 80 let pomáhala kněžím a 40 let sloužila naší farnosti Žďár 2. Pohřeb Josefky bude v sobotu 3. ledna: v 10:00 bude zádušní mše svatá v bazilice, uložení do hrobu bude v její rodné obci Protivanov u Boskovic v 15 hod. Parte ke stažení ZDE

  Poděkování za rok 2014 na Zelené hoře

  Mše svatá na poděkování za uplynulý rok bude tradičně na Silvestra ve 23:00 hod na Zelené hoře. O Půlnoci bude před ambity oslava příchodu nového roku.

  Prohlédka betléma

  Příležitost k prohlédnutí Žďárského betléma na Zelené hoře bude také v neděli 11. ledna 2015 celé odpoledne

  Poděkování za sbírku

  Pán Vám odplať Vaše dary při sbírce na potřeby farnosti během slavnosti Narození Páně 25. prosince 2014. Vybralo se 17.500,- Kč.

  Pozvánka

  Zveme Vás na zpívání koled a malé vánoční představení, které mají připravené naše děti – v kostele na Hod Boží vánoční 25. prosince 2014 v 17:00 hod.

  Sbírka na opravy kostela

  Na Hod Boží vánoční 25. prosince 2014 bude sbírka na opravy kostela. Předem děkujeme.

  Půlnoční mše svatá v klášteře

  Pokud pojedete na "Půlnoční mši svatou" do baziliky, můžete využít mimořádný autobus, který pojede zdarma jako každý rok. Odjíždět bude ze zastávky ve 20:10 hod.

  Nabídka

  Můžete si zakoupit farní čokolády a také knihu o Svaté Zemi, vydanou k příležitosti Národní pouti do Izraele.

  Slavení Adventu a Vánoc v kostele sv. Kateřiny v Herálci – 2014

  14. 12. 2014 – 3. neděle adventní – "růžová"

  20. 12. 2014 – sobota - svátost smíření – sv. zpověď – od 14:30 do 17 hod.

  23. 12. 2014 – úterý – zakončení adventní doby - mše sv. v 18 hod.

  24. 12. 2014 – "Půlnoční mše" ve filiálním kostele na Křižánkách ve 24:00 hod.

  25. 12. 2014 – Hod Boží vánoční – mše svatá v Herálci v 11 hod , otevření kostela – 15 – 17 hod., tradiční "Vánoční zpívání" v 17 hod. v heráleckém kostele

  26. 12. 2014 – Svátek sv. Štěpána – mše sv. v 11 hod., otevření kostela – 14 – 16 hod.

  28. 12. 2014 – Svátek Svaté rodiny – při mši v 11 hod bude obnova manželských slibů

  30. 12. 2014 – úterý - poděkujeme za uplynulý rok 2014 při mši sv. v 18 hod.

  1.1. 2015 – Slavnost Matky Boží Panny Marie – Nový rok – mše sv. v 11 hod.

  Vánoční liturgii doprovodí herálecké sbory.

  Beseda se sestrami boromejkami

  Zveme Vás na besedu se sestrami boromejkami, které přijedou příští neděli. Sestra Remigie je postulátorka beatifikačního procesu matky Vojtěchy. Program začne v 15:00 hod.

  Intence na rok 2015

  Lístky na intence mší svatých přivezu v úterý 9. prosince 2014.

  Svatá zpověď

  Svatá zpověď před Vánocemi bude v sobotu 20. prosince 2014 odpoledne od 14 do 17 hod.

  Pozvánka na film

  Rád bych Vás také upozornil na velmi dobrý francouzský film Příběh Marie. V českých kinech ho dávají od 11. prosince 2014.

  Slavnost světel

  Zveme Vás na slavnost světla na Zelené hoře v sobotu 13. prosince 2014 na svátek sv. Lucie. V 19 hod. vyjde průvod po ambitech se zpěvy starých adventních rorátů (Fons) a v kostele bude motlitba, meditace o sv. Lucii a hrát a zpívat bude také naše schola z Herálce.

  Poděkování sv. Mikulášovi

  Děkujeme sv. Mikulášovi a andílkům za návštěvu v kostele.

  Tříkrálová sbírka

  Tradiční Tříkrálová sbírka se uskuteční v závěru roku – "mezi svátky". Přesný termín bude oznámen prostřednictvím místního rozhlasu.

  Sv. Mikuláš

  V neděli 7. prosince 2014 přijde do našeho kostela sv. Mikuláš aby navštívil naše děti a povzbudil je k dobrému životu.

  Průvodce adventem

  Vzadu v kostele na stolku jsou "Průvodce adventem" – příspěvek 10,- Kč dávejte do krabičky na stolku.

  Poděkování za sbírku

  Děkuji Vám za Vaše dary při sbírce minulou neděli na opravy a také na podporu vydání Bible v národních jazycích pro Angolu, Tanzanii a Sierra Leona. Vybralo se 10.450,- Kč.

  Požehnání adventních věnců

  V neděli 30. listopadu 2014 bude při mši svaté požehnání adventních věnců.

  Víkend na faře pro mládež

  Pozvání pro mládež na víkend na naši faru v do Herálci. V pátek 28. listopadu 2014 večer přesun do Herálce na faru. Program: dobrý film, dobrá společnost, polská večeře. V sobotu 29.11. výlet na Devět skal. Informace u br. Sylwestra. Návrat domů v sobotu odpoledne.

  Poděkování za sbírku

  Děkuji Vám za Vaše dary při dnešní sbírce vneděli 23. listopadu 2014 na potřeby farnosti. Část sbírky věnujeme na podporu vydání Bible v národních jazycích pro Angolu, Tanzanii a Sierra Leona.

  Herálecké posvícení a sbírka na potřeby farnosti

  Na příští neděli 23. listopadu 2014 – na slavnost Ježíše Krista Krále současně oslavíme posvícení a svátek sv. Kateřiny Alexandrijské. Při mši svaté bude sbírka na potřeby farnosti a část věnujeme na Den bible. Díky naší pomoci letos Česká biblická společnost bude moci vydat bibli pro Tanzánii, Angolu a Sierra Leona.

  Pozvánka na výstavu Matka Vojtěcha - služebnice boží

  Srdečně zveme na výstavu Matka Vojtěcha - služebnice boží. Místo výstavy Žďár nad Sázavou – křížová chodba u baziliky Nanebevzetí Panny Marie. Otevřeno pro shlédnutí výstavy: pondělí, středa, pátek od 18 do 19 hod a v neděli od 10 do 10:30 hod. Výstava potrvá do 14. prosince 2014. Výstava bude zakončena besedou se sestrami Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v neděli 14.12. 2014 v 15 hod. Pozvánka ZDE.

  Setkání pastorační farní rady

  Setkání pastorační farní rady bude v úterý 18. listopadu 2014 v 19:00 hod. na faře.

  Farní promítání v KD Herálec

  V pondělí 17. listopadu 2014 – v den státního svátku, Vás zvu srdečně na tradiční farní promítání – jak jsme prožili letošní rok. Začne v 18:30.

  Poděkování za sbírku

  Děkujeme Vám za Vaše dary minulou neděli - na pomoc pronásledovaným křesťanům jsme poslali 2.800,- Kč.

  Promítání

  V pondělí 17. listopadu 2014 – v den státního svátku, Vás zvu srdečně na tradiční farní promítání – jak jsme prožili letošní rok. Začne v 18:30.

  Blahopřání biřmovancům

  Všem třem našim biřmovancům (František Gregor, Hana Teplá, Marie Teplá) blahopřejeme k včerejšímu přijetí svátosti křesťanské dospělosti.

  Návštěva u nemocných

  Nemocné budeme navštěvovat na první pátek 7. listopadu 2014 odpoledne.

  Mše svatá na Zelené hoře.

  V neděli 2. listopadu 2014 v 16 hod. bude také mše svatá na Zelené hoře.

  Sbírka

  V neděli 2. listopadu 2014 je dobrovolná sbírka na podporu a pomoc pronásledovaným křesťanům v různých zemích světa – na tento účel pošleme polovinu dnešní sbírky.

  Kněžská rekolekce

  Ve čtvrtek 30. října 2014 bude kněžská rekolekce v Novém Městě na Mor. Mše svatá je v 8:30.

  Děkovná pouť ke sv. Anežce

  Naši jáhni s jáhnem Tomášem od sv. Prokopa pořádají pro ministranty účast na děkovné pouti ke sv. Anežce - za 25. let svobody naší země - v sobotu 15. listopadu 2014. Pontifikální mši sv. v katedrále sv. Víta bude slavit vatikánský státní sekretář kard. Parolin. Připojit se může i mládež a rodiče malých ministrantů.

  Víkendová chaloupka

  Páša, Anežka, Tomáš, Anička a další zvou děti a mládež od 12 do 17 let na další víkendovou chaloupku, která bude od 21. do 23. listopadu 2014 na Fryšavě. Vzadu jsou informace a přihlášky.

  Biřmování - poslední příprava

  Biřmovanci – V neděli 26. října 2014 odpoledne v 15 hod. bude poslední příprava. Svatá zpověď bude v pátek 31. října 2014 – od 15 do 17 hod. a u sv. Prokopa od 16 do 18 hod. Sraz biřmovanců bude v sobotu na faře v 9:25.

  Sbírka na misie

  Pán Vám odplať Vaše dary při sbírce na misie – minulou neděli se vybralo 13.350,- Kč.

  Zakoupení literatury u kostela

  V neděli 26. října 2014 si můžete zakoupit nové knižní tituly.

  Posvícení na Křižánkách

  V sobotu 25. října 2014 bude na Křižánkách posvícení – v 18:00 hod.

  Změnu času

  Upozorňujeme Vás na změnu času – příští víkend ze soboty 25. října na neděli 26. října 2014se ve 3:00 posouvá čas zpět na 2:00 hod.

  Koncert k prvnímu výročí svatořečení Jana Pavla II

  V úterý 21. října 2014 bude u sv. Prokopa koncert k prvnímu výročí svatořečení Jana Pavla II – zazní verše z básnické tvorby Karla Wojtyly, které přednese Rudolf Hrušínský ml. Čs. komorní orchestr Praha přednese skladby W. A. Mozarta, Antonia Vivaldiho... Začátek v 19 hod.

  Misijní neděle

  V neděli 19. října 2014 byla Misijní neděle – děkuji Vám za Vaše dary při dnešní sbírce na misijní dílo církve. Po mši svaté bude misijní jarmark – zakoupením růženců, pexesa... můžete podpořit misijní dílo dětí.

  Poslední dvě přípravy na biřmování

  Poslední dvě přípravy na biřmování budou v neděli 19. října 2014 a následující neděli 26. října 2014.

  Misijní neděle a jarmark

  V neděli 19. října 2014 bude "Misijní neděle" – přitom bude sbírka na misijní dílo církve. Po mši svaté bude misijní jarmark.

  Růžencová pouť

  V sobotu 18. října 2014 se vydáme na "růžencová pouť" na Kalvárii v Jaroměřicích u Jevíčka. Cestou zpět se zastavíme v Šebetově v poutní kapli. Odjíždět se bude v 8:00 a návrat kolem 16 hod. Děti zdarma a dospělí 200,- Kč.

  Nikodémova noc

  Ve čtvrtek 16. října 2014 bude opět Nikodémova noc – na Zelené hoře bude otevřeno od 19 do 21 hod. k tiché adoraci. Přitom je příležitost k duchovnímu rozhovoru, svaté zpovědi...

  Růžencová pouť

  V sobotu 18. října 2014 bude "růžencová pouť". Pojedeme na Kalvárii v Jaroměřicích u Jevíčka. Cestou zpět se zastavíme v Šebetově v poutní kapli. Odjíždět se bude v 8:00 a návrat do 17 hod. Děti zdarma a dospělí 200,- Kč. Přihlašovat se můžete v zákristii do středy tohoto týdne.

  Evangelizačního kurzu Alfa

  V neděli 5. října 2014 v 18:00 hod začne na orlovně letošní běh evangelizačního kurzu Alfa. Prosím o modlitbu za všechny účastníky.

  Příprava našich biřmovanců

  V neděli 5. října 2014 v 15 hod. bude příprava všech našich biřmovanců.

  Růžencová pouť

  V sobotu 18. října 2014 bude "růžencová pouť". Pojedeme na Kalvárii v Jaroměřicích u Jevíčka. Již dnes se můžete přihlašovat.

  Evangelizační kurz Alfa

  V neděli 5. října 2014 začne letošní běh evangelizačního kurzu Alfa. Pokud byste věděli o komkoli z Vašeho okolí, komu byste mohli nabídnout účast v kurzu, oslovte jej, prosím. Začátek je v 18 hod na Orlovně.

  Změna termínu brigády

  V sobotu 27. zaří 2014 jsme museli pro nepřízeň počasí zrušit brigádu – prosím muže, kteří by mohli přijít toto úterý 30. září 2014 od 9 hod. Děkuji.

  Brigáda kolem kostela a fary - prosíme o pomoc

  V sobotu 27. září 2014 dopoledne bude brigáda – potřebujeme natřít sokl (podrovnávku) kostela, bude se natírat misijní kříž a další práce kolem kostela i na faře. Práce povede náš zaměstnanec, správce budov - Michal Berger. Prosím především muže od 9 do 12 hod.

  Pouť ve Světnově

  Poutní mše svatá ve Světnově bude v neděli 28. září 2014 ve 14 hod. Sraz ve 14 hod. u kaple sv. Václava.

  Kněžská rekolekce

  Ve čtvrtek 25. září 2014 bude v Novém Městě na Mor. kněžská rekolekce – mše sv. je v 8:30.

  Setkání všech biřmovanců

  V neděli 21. září 2014 odpoledne bude setkání všech biřmovanců – v 15 hod. Termín biřmování se musel posunout o 14 dní dříve – tedy na sobotu 1. listopadu na slavnost Všech svatých. Biřmování bude v 10:00 hod.

  Poděkování za sbírku

  Děkuji Vám za Vaše dary při sbírce na církevní školy, minulou neděli – vybralo se 9.200,- Kč.

  Adorační den v Herálci

  Blíží se farní adorační den – letos to bude v sobotu 20. září.

  Ohlášky snoubenců:

  Dne 20. září 2014 chtějí uzavřít církevní sňatek v naší farnosti tito snoubenci: Michal Brož (Žďár n/S) a Andrea Šárová (Jihlava). Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC pro oznámení případné překážky sňatku. Současně prosím o modlitbu za ztyto manžele.

  Náboženství v novém školním roce 2014/2015

  Náboženství začneme vyučovat v pondělí 22. září 2014. Bude probíhat takto:

  1. a 2. třída - pondělí / ZŠ - 11:15 hod. Marek Coufal, jáhen

  3. – 5. třída - pondělí / ZŠ - 12:10 hod. P. Vladimír Záleský

  6. – 9. třída - čtvrtek / fara - 16:00 hod. Sylwester Jurczak, jáhen

  Mimořádno událost v Brně

  Ve čtvrtek 18. září 2014 můžeme všichni prožít mimořádno událost – v Brně budou ostatky (srdce) sv. Jana Maria Vianneye – faráře arského. Program v katedrále začne v 16 hod.

  Sbírka na církevní školy

  V neděli 14. září bude sbírka na církevní školy. Pán Vám odplať Vaše dary (viz dopis o. biskupa Vojtěcha).

  Mše svaté v zástoupení

  V úterý 9. září 2014 s Vámi bude slavit mši svatou P. Vítek Fatěna, pan farář z Bobrové a středeční pohřeb zde bude mít pan farář z Kameniček.

  Pouť ke sv. Andělům Strážným v Polničce

  V neděli 7. září 2014 bude pouť ke sv. Andělům Strážným v Polničce. Mši svatou v 11 hod. tam bude slavit P. Miloš Kabrda.

  Program oslav výročí

  Program oslav výročí 20 let zapsání kostela sv. Jana Nepom. na Zelené hoře do seznamu UNESCO – vše podstatné je na plakátu. Mši svatou příští neděli bude s námi slavit generální vikář Jiří Mikulášek. Potom bude průvod na Zelenou horu a tam bude meditace s gregoriánským chorálem v ambitech.

  Setkání biřmovanců

  V neděli 31. srpna 2014 bude první poprázdninové setkání biřmovanců ! Biřmovanci se setkají v křížové chodbě v 15 hod.

  Národní pouť rodin

  Srdečně Vás zvu na Národní pouť rodin. V pátek 29. srpna 2014 bude v 18:00 mše svatá na Zelené hoře. Od 19 do 20 hod tam bude adorace – Nikodémova noc s možností svaté zpovědi. Od 20 do 21 hod. bude modlitební program Večer chval. Na 1. nádvoří bude od 19 hod koncert skupiny Profesionálové. Hlavní program bude probíhat v sobotu 30. srpna 2014 , od 9:00 ráno. V 9:30 bude mít katechezi P. Vojtěch Kodet a v 10:30 bude pontifikální mše svatá s panem kardinálem Dominikem Dukou, naším a královéhradeckým biskupem. Další program bude pestrý až do 15:30 kdy bude závěrečné požehnání. V 16 hod vyjde procesí na Zelenou horu. Pokud můžete připojte se k nám - na Zelené hoře bude jen krátká modlitba. Kdyby se někdo chtěl připojit k dobrovolné službě, potřebujeme další pořadatele.

  Smlouva o navrácení Zelené hor

  Ve středu 27. srpna 2014 v 11:00 hod. se bude podepisovat smlouva o navrácení Zelené hory. Ve čtvrtek celý den bude probíhat předání objektu. V pátek bude první mše svatá – na zahájení Národní pouti rodin, kdy bude poutní kostel po 62 letech patřit opět farnosti. Děkuji Vám za vytrvalé modlitby.

  Národní pouť rodin

  Všichni jste srdečně zváni na letošní Národní pouť rodin, která bude probíhat již od pátku 29. srpna – začne první poutní mší svatou na Zelené hoře v 18 hod a vyvrcholí mší svatou v sobotu 30. srpna 2014 v 10:30 s panem kardinálem Dominikem Dukou a ostatními biskupy na 1. nádvoří Kláštera. Bohatý program bude pak po celý den.

  Setkání budoucích poutníků

  V neděli 10. srpna 2014 odpoledne ve 14 hod. bude v křížové chodbě setkání přihlášených na farní pouť do Assisi a Nursie.

  Pouť v bazilice

  V neděli 10. srpna 2014 v 15 hod. bude v bazilice koncert scholy od sv. Martina z Blanska.

  Poděkování

  Děkuji všem kdo vedli farní chaloupku během tohoto víkendu.

  Pouť v bazilice

  Příští víkend 16. a 17. srpna 2014 budeme prožívat hlavní pouť v bazilice – mše svatá v den slavnosti bude v pátek v 17:15 s žehnáním květin a bylin. V sobotu 16.8. bude Nikodémova noc na Zelené hoře – od 20 do 22 hod. příležitost ke svaté zpovědi a adorace. Hlavní poutní den bude v neděli – mši svatou v 9:00 s námi bude slavit ředitel Radia Proglas, otec Martin Holík. Odpoledne v 15 hod bude koncert na rajském dvoře scholy od sv. Martina z Blanska.

  Křest Kristýny Teplé

  V neděli 10. srpna 2014 po mši svaté bude křest malé Kristýny Teplé.

  Ohlášky snoubenců: dne 23. srpna 2014 chtějí uzavřít v naší farnosti církevní sňatek tito snoubenci: Jan Teplý, Herálec 113 a Kristýna Dopitová, Herálec 392. Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC.

  Víkend na faře

  O víkendu 9. až 10. srpna 2014 mohou děti z farnosti prožít společný víkend na naší faře. Bohatý program začne v pátek a přihlašovat se mohou u Lucky nebo Zdenči.

  Brigáda pro mládež

  V týdnu od 4. do 8. srpna bude pro naši mládež brigáda s možností malého výdělku a hlavně dobře prožitého společného týdne – "týden pro farnost".

  Pouť k Panně Marii na Křižánkách

  V neděli 3. srpna 2014 bude pouť k Panně Marii, Pomocnici křesťanů na Křižánkách – mše svatá tam bude v 11 hod. Srdečně Vás zvu.

  Připomenutí 100 let od začátku 1. světové války

  V pondělí 28. července 2014 budou v 18:00 hod. vyzvánět zvony na připomenutí 100 let od začátku 1. světové války. Vzpomeňte v modlitbě na všechny oběti válek.

  Expedici na Krétu

  Na expedici na Krétu odjíždíme v úterý 15. čerence 2014. Vracet se budeme v sobotu 26. července 2014

  Národní pouť rodin začne letos mší svatou na Zelené hoře v pátek 29. srpna 2014 v 18:00 s otcem biskup Vojtěchem. Pouť bude pokračovat celodenním programem v sobotu 30. srpna 2014 – mši svatou na 1. nádvoří bude s ostatními biskupy slavit kard. Dominik Duka v 10:30 hod.

  Pouť v bazilice

  Letošní hlavní pouť v bazilice – slavnost Nanebevzetí Panny Marie oslavíme v neděli 17. srpna s P. Martinem Holíkem, ředitelem Radia Proglas.

  Pouť na Křižánkách

  Pouť na Křižánkách bude letos v neděli 3. srpna 2014 v 11 hod.

  Pouť ke sv. Anně

  Pouť ke sv. Anně na Cikháji bude letos v neděli 27. července 2014 v 15 hod.

  Pozvání na koncert

  V kostele sv. Prokopa byla dokončena oprava varhan - tlumočím pozvání na koncert v sobotu 19. července 2014 v 19.00 hod. hrát bude varhaník z katedrály sv. Víta, pan Kšica.

  Ohlášky snoubenců

  Dne 19. červnece 2014 chtějí uzavřít církevní sňatek na Křižánách tito snoubenci: Ondřej Cach, Svratka a Iva Gregorová Herálec. Can. 1053 CIC.

  Nikodémova noc na Zelené hoře

  Ve středu 16. července 2014 bude Nikodémova noc na Zelené hoře – tichá modlitba od 20 do 22 hod.

  Děkovná mše Jaroslava

  V neděli 13. července 2014 v 9:00 v bazilice bude P. Jaroslav slavit děkovnou mši svatou při které se s naším bývalým jáhnem rozloučíme. Po mši svaté bude malé pohoštění a přípitek v rajském dvoře.

  Primiční mše Jaroslava

  V neděli 6. července 2014 odpoledne v 15 hod. bude slavit primiční mši svatou novokněz Jaroslav Sojka v Deblíně u Tišnova. Stále ještě se můžete zapsat na společnou cestu autobusem – odjíždět bude ve 13:00.

  Křty

  V sobotu 5. červnece bude ve 16 hod. křest malých dětí: Adélky Teplé a Mikuláše Ptaszeka a příští neděli při mši svaté křest Viktorie Marie Staňkové.

  Modlitby pro poutníky

  Vzpomeňte v modlitbě - tento týden jedeme na puťák na Broumovsko. Vracet se budeme v pátek večer.

  Poděkování

  Děkuji Vám za Vaše dary při sbírce minulou neděli a dnes na bohoslovce na dar pro P. Jaroslava.

  Děkovná mše svatá

  Další možnost je neděle 13. července 2014 v bazilice v 9:00, kdy bude mít děkovnou mši svatou a tam se s ním také budeme loučit.

  Kněžská primice Jaroslava

  Kněžská primice bude v neděli 6. července 2014 v rodné obci v Deblíně u Tišnova v 15 hod. Pojede autobus z Herálce ve 13 hod. Můžete se přihlašovat; na stolku je arch.

  Vítáme nového jáhna

  Vítáme v naší farnosti nového jáhna Mgr. Marka Coufala. Včera byl vysvěcen na kněze P. Jaroslav Sojka a byl ustanoven kaplanem v Hodoníně.

  Mše svaté

  Tento týden nebude mše svatá v úterý ale ve čtvrtek, kdy oslavíme Božské Srdce Páně, po mši svaté bude krátká adorace.

  DVD z Noci kostelů

  Kdo chce, může si objednat DVD z Noci kostelů u paní varhanice.

  Sbírka

  Dnešní sbírka je v celé diecézi na bohoslovce a příští neděli na dárek pro novokněze.

  Novým jáhen

  Novým jáhnem byl ustanoven včera vysvěcený Mgr. Marek Coufal ze Znojemska.

  Benefiční program pro Zambii

  V neděli 22. června 2014 večer bude benefiční program pro Zambii v rajském dvoře.

  Jáhen Jaroslav

  Bratr jáhen Jaroslav v neděli 22. června 2014 začíná duchovní cvičení před kněžským svěcením – to se uskuteční příští sobotu 28. června 2014 v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně v 9:00.

  Herálecká pouť

  V neděli 22. června 2014 bude herálecká pouť.

  DVD z Noci kostelů

  Kdo chce, může si objednat DVD z Noci kostelů.

  Benefiční program pro Zambii

  Benefiční program pro Zambii - neděle 22. června 201 od 18:00 v rajském dvoře

  Jáhenské svěcení

  V sobotu 21. června 2014 bude v 9:00 jáhenské svěcení v Brně na Petrově.

  Nikodémova noc na Zelené hoře

  V pondělí 16. června 2014 - Nikodémova noc na Zelené hoře: od 20 do 22 hod.

  Modlitební novéna za letošní novokněze a jáhny

  Zveme Vás na modlitební novénu za letošní novokněze a jáhny od 19. do 27. června 2014 vždy v 18:00 hod. v bazilice.

  Mládež od 11. let se může tento týden přihlašovat na puťák na Broumovsko od 29.června 2014. do 4. července 2014 Informace příští neděli.

  Poděkování za sbírku na charitu

  Pán Vám odplať Vaše dary při sbírce minulou neděli na charitu – vybralo se 6.450,- Kč.

  Pouť ke kapli Nejsvětější Trojice v České Mezi

  V neděli 5. června 2014 v 15 hod. bude pouť ke kapli Nejsvětější Trojice v České Mezi.

  Bratr jáhen Jaroslav odchází

  Bratr jáhen Jaroslav je zde dnes poslední neděli – ještě se s ním můžeme potkat na svěcení, na obou primicích.

  Farní pouť do Itálie

  Farní pouť je naplánována od 7. do 12. září 2014 do Itálie, po stopách sv. Františka, Kláry a sv. Benedikta. Dvě noci budou v hotelovém domě v Assisi a dvě noci v Nursii. Cena je 6.500,- Kč a již je možné se přihlašovat.

  Puťák 2014

  Děti a mládež o 11. let se mohou dnes zastavit pro přihlášky na puťák urychleně se přihlašovat. Na Broumovsko budeme odjíždět v neděli 29. června 2014 po mši svaté, návrat v pátek 4. července 2014.

  Poslední katecheze biřmovanců

  Poslední katecheze našich biřmovanců před prázdninami bude v pátek 13. června 2014 v 18:00 hod.

  Poděkování

  Děkuji Vám za Vaše dary při dnešní sbírce na potřeby charity.

  Pouť ke sv. Antonínovi ve Stržanově

  V neděli 8. června 2014 bude také pouť ke sv. Antonínovi ve Stržanově – mše svatá bude u kapličky v 15 hod.

  Sbírka na potřeby a dílo katolické charity

  Příští neděli 8. června 2014 bude sbírka na potřeby a dílo katolické charity.

  Seslání Ducha svatého

  Zvu Vás na vigilii slavnosti Seslání Ducha svatého – v sobotu 7. června 2014 ve 20:00 hod. v Klášteře.

  Návštěva nemocných

  Ve čtvrtek 5. června 2014 od 13 do 15 hod. budu navštěvovat nemocné.

  Poslední setkání prvokomunikantů

  V 3. června 2014 v 17:00 hod. v úterý bude poslední setkání našich prvokomunikantů a jejich rodičů. Tento týden také končí výuka náboženství v tomto školním roce.

  První svaté přijímání

  První svaté přijímání bude v neděli 8. června 2014 a svatá zpověď prvokomunikantů a jejich rodičů bude v sobotu předtím v 16:00 hod.

  Příprava biřmovanců v Klášteře

  Příští neděli 1. června 2014 v 15 hod. bude příprava biřmovanců v Klášteře – pokud se nemají jak dostat do Žďáru, můžeme je přivézt.

  Slavnost Nanebevstoupení Páně

  Slavnost Nanebevstoupení Páně oslavíme v úterý 2. května 2014.

  Poděkování

  Děkujeme všem kdo se podíleli na organizaci Noci kostelů.

  Noc kostelů v Herálci

  21. května 2014 si připomeneme 3. výročí požehnání nového oltáře – obětního stolu v našem kostele sv. Kateřiny. Při této příležitosti se poprvé zapojíme do celorepublikové akce Noc kostelů (www.nockostelu.cz), která se uskuteční 23. května 2014. Více informací ZDE.

  Noc kostelů v Herálci

  V pátek 23. května bude v našem farním kostele "Noc kostelů". Program začne v 19:00, hrát a zpívat bude farní sbor, ve 20:30 začne přednáška pana Mgr. Milana Ďurďoviče, profesora dějepisu na Biskupském gymnáziu, který se bude věnovat tématu 100 let výročí začátku 1. světové války. Ve 20 hod. začne koncert skupiny Profesionálové. Srdečně Vás zvu a děkuji předem všem kdo pomohou s organizací.

  Svatojánská pouť

  O víkendu od 16. do 18. května 2014 bude na Zelené hoře hlavní svatojánská pouť. Pořad všech poutních bohoslužeb je na vývěsce.

  Příprava prvokomunikantů

  V úterý 13. května 2014 v 17:00 hod. bude na faře příprava prvokomunikantů.

  Příprava biřmovanců

  V neděli 4. května 2014 v 16 hod. bude další příprava našich biřmovanců.

  Zakoupení oplatků a čokolád

  V neděli 4. května 2014 můžete zakoupit poutní oplatky a čokolády.

  Postní kasičky

  Děti, Vaše postní kasičky můžete přinést v neděli 4. května 2014 – ponesete je v obětním průvodu jako Váš dar pro chudé a nemocné.

  Promítání dokumentu o Janu Pavlu II

  V neděli 27. dubna 2014 v 18:00 budeme v křížové chodbě ve Žďáře promítat dokumentární film o Janu Pavlu II.

  Setkání prvokomunikantů a rodičů

  V úterý 29. dubna 2014 v 17:00 bude na faře setkání prvokomunikantů a rodičů.

  Pouť do Slavkovic

  Můžete se v neděli 27. dubna 2014 připojit k pouti do Slavkovic – mši svatou v 15:00 bude slavit Mons. Jiří Paďour OFMCap, biskup českobudějovický.

  Svatořečení dvou papežů

  Příští neděli 27. dubna 2014 budou svatořečeni dva významní papežové nedávné doby: Jan XXIII. a Jan Pavel II., proto bude mše svatá za týden již v 7:30 !!

  Postní kasičky

  Děti, Vaše postní kasičky můžete přinést příští neděli 27. dubna 2014 – ponesete je v obětním průvodu jako Váš dar pro chudé a nemocné.

  Přihlášky na duchovní obnovu

  V neděli 20. dubna 2014 se ještě můžete přihlásit na duchovní obnovu do Želivi s Prof. Eliasem Vellou.

  Poděkování za velikonoční sbírku

  Pán Vám odplať Vaše dary při dnešní velikonoční sbírce na potřeby našeho kostela.

  Poděkování

  Děkuji všem jáhnům, ministrantům, varhaníkům, zpěvákům a zpěvačkám, ženám a aranžérkám za pomoc při přípravě velikonočních oslav.

  Velikonoce 2014 v kostele sv. Kateřiny v Herálci

  • Křížové cesty se konají v kostele sv. Kateřiny v pátek – 18 hod a v neděli – 17 hod.
  • 12. 4. – svátost smíření – velikonoční sv. zpověď 8:30 – 11 hod.
  • 13. 4. – Květná neděle – při mši sv. v 11 hod bude žehnání ratolestí a vyslechneme Pašije – zprávu o utrpení Pána Ježíše – letos podle sv. Matouše.
  • 15. 4. - tradiční Pašijová hra "Co se stalo s Ježíšem?" - Žďár nad Sázavou ve 20 hod. na Libušíně "Na kopci", autobus z Herálce a okolí bude zajištěn.
  • 17. 4. – Zelený čtvrtek – mše na památku Večeře Páně začne v 19 hod. Během ní dle tradice „odlétají zvony do Říma“ a kostelem se bude ozývat klapání připomínající přibíjení Ježíše na kříž. K tichému bdění v Getsemanské zahradě bude kostel otevřen do 22 hod.
  • 18. 4. – Velký pátek – den umučení Pána Ježíše Krista, den přísného postu. Při obřadech v 15 hod. zazní Pašije podle evangelisty sv. Jana. Do 20 hod bude kostel otevřen k tiché adoraci u Božího hrobu.
  • 19. 4. – Bílá sobota – den modliteb u Božího hrobu, den očekávání. Dopoledne můžete přijít do kostela i s dětmi od 9 – 12 hod. Vigilii Zmrtvýchvstání Páně zahájíme v 18:30 hod. Při velikonoční vigilii se žehná paškál ze včelího vosku – vyslechneme čtení ze Starého Zákona a rozezní se opět slavnostní Aleluja. V době postní se křesťané 40 dní připravují na obnovu svého křestního slibu, která probíhá právě v této posvátné chvíli.
  • 20. 4. – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – Boží hod velikonoční – slavnostní mše začne v 11 hod, v jejím závěru budou požehnány pokrmy (beránci, mazance, vajíčka…)
  • 21. 4. – Pondělí velikonoční – bohoslužba slova v 11 hod na Křižánkách.
  • Obřady budou doprovázet herálecké sbory.
  • 27. 4. - 2. neděle velikonoční – Svátek Božího milosrdenství – mše sv. v 11 hod.
  • Více informací o Velikonocích v Herálci ZDE.

  Pobožnost křížové cesty

  Dnes v neděli 13. dubna 2014 v 17:00 hod. je pobožnost křížové cesty.

  Zpověď

  Pokud někdo nestihl svatou zpověď včera, můžete využít příležitost dnes odpoledne v bazilice od 15:30 nebo zítra po celý den u sv. Prokopa.

  Farní duchovní cvičení

  Zvu Vás na dvoudenní farní duchovní cvičení – prožijeme je v klášteře v Želivi s otcem Eliasem Vellou od 6. května 2014 večer do 8. května.

  Ohlášky snoubenců:

  Dne 26. dubna 2014 chtějí uzavřít v naší farnosti církevní sňatek tito snoubenci: František Kališ, Krásněves a Jana Zdražilová, Herálec. Can. 1053 CIC.

  Pobožnost křížové cesty

  V neděli 13. dubna 2014 v 17:00 hod. pobožnost křížové cesty.

  Setkání farní rady

  Setkání farní rady bude v úterý 1. března 2014 v 19 hod.

  Víkend dětí na faře

  Příští víkend (velikonoční svátky) dětí a mládeže začne mší svatou na první pátek.

  Mše svatá na křižánkách

  V sobotu 12. dubna 2014 v 18:00 mše svatá s nedělní platností na Křižánkách.

  Předvelikonoční svatá zpověď

  Předvelikonoční svatá zpověď bude v sobotu před Květnou nedělí 12. dubna 2014 dopoledne.

  Setkání s otcem biskupem

  V sobotu 12. dubna 2014 zvu také mládež na setkání s otcem biskupem v Brně v katedrále. Můžete jet společně s jáhnem Jaroslavem.

  Pobožnost křížové cest

  Pobožnost křížové cesty bude v pátek v 18 hod. a v neděli v 17 hod.

  Přednáška Doc. JUDr. Pavla Svobody

  Evropská akademie pro demokracii zve na přednášku Doc. JUDr. Pavla Svobody na téma „EU a křesťanské hodnoty“ – na Orlovně v pondělí 17. března 2014 v 19 hod.

  Setkání biřmovanců

  Všichni, kdo se budou připravovat na biřmování, prosím, aby se za mnou zastavili po mši svaté.

  Setkání prvokomunikantů

  V úterý 11. března 2014 v 17 hod. bude na faře další setkání prvokomunikantů.

  Přání dětem

  Našim dětem a školákům přeji požehnané jarní prázdniny.

  Přednáška Doc. JUDr. Pavla Svobody

  Evropská akademie pro demokracii zve na přednášku Doc. JUDr. Pavla Svobody na téma "EU a křesťanské hodnoty" – na Orlovně v ZR v pondělí 17. března 2014 v 19 hod.

  První setkání biřmovanců

  První setkání biřmovanců bude příští neděli 9. března 2014 v Klášteře při modlitbě křížové cesty v 15 hod. (v bazilice), potom se setkáme v křížové chodbě. Pokud někdo odjíždí na jarní prázdniny a nemůže přijít, přijde příště.

  Poděkování za sbírku

  Při sbírce "Haléř sv. Petra" v neděli 23. února 2014 se vybralo 7.540,- Kč. Pán Vám odplať Vaše dary.

  Poděkování

  V neděli 23. února 2014 byla sbírka !Haléř sv. Petra". Děkuji Vám za Vaše dary, které jsou každoročně určeny k tomu, aby Svatý otec mohl jménem celé církve přispět potřebným.

  Příprava na první svaté přijímání

  Příprava na první svaté přijímání začne v úterý 25. února 2014 v 17 hod.

  První setkání biřmovanců

  První setkání biřmovanců bude v neděli 9. března 2014 v 15:00 hod.v Klášteře.

  Duchovní obnovu s otcem Eliasem Vellou

  Můžete se přihlašovat na farní duchovní obnovu s otcem Eliasem Vellou v Želivi. Program je od úterý 6. května do čtvrtka 8. května.

  Sbírka "Haléř sv. Petra"

  V neděli 23. února 2014 bude sbírka "Haléř sv. Petra". Prostředky získané touto sbírkou jsou určeny k tomu, aby Svatý otec mohl jménem celé církve přispět ke zmírnění následků neštěstí, živelných katastrof, uprchlíkům a chudým...

  Nikodémova noc

  V neděli 16. února 2014 večer bude Nikodémova noc – od 19 do 21 hod. bude na Zelené hoře otevřený kostel a příležitost k tiché modlitbě a svátosti smíření. V zákristii bude zpovídat otec Wojtěch z Jam.

  Duchovní cvičení

  V neděli 16. února 2014 odpoledne odjíždím na duchovní cvičení. Na Velehradě budu do pátku. Mši svatou v úterý s Vámi bude slavit otec Jiří Brtník.

  Setkání biřmovanců

  První setkání biřmovanců bude v neděli 9. března 2014 v 15:00 hod. ve Žďáře, kde bude slavnostní zahájení přípravy.

  První setkání prvokomunikantů

  První setkání prvokomunikantů a jejich rodičů bude v úterý 25. února 2014 odpoledne. Příprava na první svaté přijímání bude jednou za 14 dní.

  Přihlášky na puťák

  Děti a mládež od 11. let se již mohou hlásit na puťák. Letos budeme putovat na Broumovsko od 29.6. do 4.7. 2014

  Duchovní obnova s otcem Eliasem Vellou

  Již je možné se přihlašovat na farní duchovní obnovu s otcem Eliasem Vellou v Želivi. Začátek je v úterý 6. května společnou večeří a první přednáškou. Potom bude program pokračovat celou středu a celý čtvrtek 7. a 8. května 2014. Duchovní obnovu zakončíme adorací ve čtvrtek večer v 19:00 hod. Účastnický poplatek je 1.000,-Kč (v ceně je ubytování a celá strava. Příspěvek na letenku otci Eliasovi a pro tlumočníky bude hrazen z farních prostředků).

  Svátost nemocných

  Svátost nemocných bude udělovat otec Vladimír společně při mši svaté v úterý 11. února 2014.

  Svátost nemocných

  Naše nemocné budu navštěvovat ve čtvrtek 6. února 2014 odpoledne a udělovat svátost nemocných. Společné přijetí svátosti nemocných bude zde v kostele v úterý 11. února 2014.

  Svatoblažejské požehnání

  Svatoblažejské požehnání bude udělovat v úterý 4. února 2014 po mši svaté P. Vít Fatěna.

  Pastorační farní rada

  Setkání členů pastorační farní rady bude také v úterý 4. února 2014.

  Svatoblažejské požehnání

  Svatoblažejské požehnání se bude udělovat v úterý 4. února 2014 a svátost nemocných budu udělovat v úterý 11. února 2014.

  Brožura

  Na závěr mše svaté si můžete rozebrat brožurku o žďárských kostelích, kterou vydala klášterská farnost.

  Křest Jana Teplého

  Příští neděli 2. února 2014 po mši svaté bude svatý křest malého Jana Teplého.

  Hromnice

  Na mši svatou příští neděli 2. února 2014 si vezměte svíci na požehnání. Žehnáním "hromnic" začne mše svatá před kostelem.

  Poděkování Otci Josefovi Novotnému

  Otci Josefovi Novotnému děkujeme za slavení mše svaté.

  Světový den migrantů a uprchlíků

  V neděli 19. ledna 2014 je Světový den migrantů a uprchlíků.

  Společenství mládeže

  Společenství mládeže bude v pátek 17. ledna 2014 na faře.

  Nikodémova noc

  Ve čtvrtek 16. ledna 2014 bude Nikodémova noc na Zelené hoře – od 19 do 21 hod.

  Volná místa na zimní výpravu

  Na zimní výpravu do Brd se vydáme o víkendu příští týden. Ještě máme dvě volná místa pro mládež od 16 let.

  Tříkrálový koncert

  Pozvání na tříkrálový koncert u sv. Kunhuty v Novém Městě na Mor. v neděli 12. ledna 2014v 17 hod.

  Konec vánoční doby

  V neděli 12. ledna 2014 končí vánoční doba, pokud byste chtěli přijet a prohlédnout si žďárský betlém, tak bazilika bude otevřená od 14 do 15 hodin.

  Poslední místa na Krétu

  Na diecézní expedici na Krétu zbývá posledních 10 volných míst. Termín je od 15. do 26. července 2014 a cena 7.000Kč.

  Přechod Brd

  Mládež zvu na zimní přechod Brd o víkendu, od 17. do 19. ledna 2014. Informace jsou na vývěsce, je možné se přihlašovat do pátku tohoto týdne.

  Prohlídka betlému

  Městský žďárský betlém si můžete prohlédnout v bazilice až do konce vánoční doby v kapli Zvěstování.

  Slavnost Svatých tří králů

  V úterý 7. ledna 2014. oslavíme slavnost Svatých tří králů – žehnání křídy, vody, kadidla.

  Poděkování za sbírku

  Děkuji Všem tříkrálovým koledníkům za koledování a dárcům za sbírku pro charitu. V Herálci se vybralo 25.500Kč.

  16. diecézní expedice

  Mládež chci také pozvat na 16. diecézní expedici: tentokrát na hory Kréty. Termín je od 15. do 26. července 2014. Cena bude asi 7.000Kč.

  Zimní přechod Brd

  Mládež od 15. let zvu na zimní přechod Brd. Od pátku 17. do neděle 19. ledna 2014. Informace jsou na vývěsce nebo u mne.

  Te Deum na Silvestra

  Zvu Vás na mši svatou a Te Deum na Silvestra 31. prosince 2013 ve 23:00 hod. na Zelené hoře. Po mši svaté přivítáme nový rok malou oslavou.

  Poděkování za sbírku o Vánocích/span>

  Děkujeme Vám za Vaše dary při vánoční sbírce na opravy.

  Poděkování

  Děkuji všem, kdo připravovali a s námi prožívali slavení Vánoc: kostelníkům, jáhnům, ministrantům, ženám, varhanicím a sborům i dětem za vánoční koledování.