Myšlenka na tento týden

Vezmi a čti

Klub přátel rodiny

TOPlist

(c)
2007 - 2022
Pavel Dítě


Vítejte na webových stránkách Římskokatolické farnosti Herálec


"Jak vítaný je příchod těch, kteří zvěstují dobré věci!"

(Ř 10,15)                     Srdečně zveme všechny ze Žďáru nad Sázavou i z okolí na pravidelnou večerní Nikodémovu noc v poutním kostele sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře.

Nikodém ve svých nejistotách a hledání potřeboval ke své cestě ke Kristu samotu, ticho a trochu méně denního světla aby nebyl tolik na očích.

My jsme na tom někdy podobně. Každý měsíc bude možnost přijít na Zelenou horu a najít večer otevřený kostel k tiché chvíli přemýšlení, rozjímání, modlitbě či tichému duchovnímu rozhovoru.

K dispozici bude vždy kněz i jáhni. Je možné požádat o svatou zpověď, rozhovor, radu, svěřit své bolesti, nebo požádat o modlitbu a požehnání. Je možné také neříkat nic a jen být chvíli vystaven blahodárnému tichu v Boží blízkosti. Nikodémova noc bude vždy 16. dne v měsíci ve stejný čas: v zimě od 19:00 do 21:00 hod a v letním období od 20:00 do 22:00 hod. Kdokoliv může přijít. Bližší informace najdete na Nikodémova noc.

P. Vladimír Vojtěch Záleský.


Jak pulsujeme

Farní informace: 2022   2021     2020     2019     2018     2017     2016     2015     2014     2013     2012     2011     2010     2009     2008     2007

Vernisáž obrazů výtvarníka Ladislava Čáslavského

V sobotu 13. srpna 2022 v 18:00 začne v bazilice vernisáž obrazů výtvarníka Ladislava Čáslavského z Nepomuka. Přitom bude koncert Svatotomášského sboru z Prahy.

Odjezd na farní pouť

V něděli 7. srpna 2022 odpoledne ve 14:30 odjíždíme na farní pouť do Západních Čech. V úterý bude mít mši svatou P. Miloš Kabrda.

Výstava fotografií

V bazilice i na Zelené hoře byla instalována výstava fotografií členů Fotoklubu Vysočina. Výstava zde bude po celý srpen.

Pouť na Křižánkách

V neděli 7. srpna 2022 bude pouť na Křižánkách – mši svatou tam máme v 11:00 hod. Zde bude P. Mariusz Leszko – mše svatá bude proto o 30 minut později.

Varhanní škola

V tomto týdnu od 1. srpna 2022 bude probíhat ve Žďáře n/S varhanní škola masterclass pod vedením pana prof. Jaroslava Tůmy. Absolventi zahrají na závěr pro veřejnost – zvu Vás tedy na koncert ve čtvrtek 4. srpna v 19:00 hod.

Křest malé Hany Žofie Gregorové

V neděli 31. července 2022 ve 12:15 bude křest malé Hany Žofie Gregorové.

Program v kostele sv Kateřiny na Sraz rodáků v Herálci

V sobotu 30. července 2022 bude požehnání a krátká bohoslužba slova v 11:00. Požehnání spolkům.

Nedělní mše svatá 31. července 2022 bude již v 7:30. Využít lze také mši svatou v bazilice v 9:00 nebo v 11:00 budu mít mši svatou na Křižánkách.

V neděli 31. července 2022 od 15.00 - 16.00 hod. bude mit koncert farní schola.

Součástí odpoledního nedělního programu bude také povídání a výstava o historii kostela sv. Kateřiny - František Dítě, Antonín Trávníček. Poprvé v historii budou mít lidé možnost vidět kopie Zakládací listiny farnosti Herálec z roku 1765 psané švabachem. Čast těchto textů byla odborně přeložena do češtiny.

Pouť ke svaté Anně na Cikháji

V neděli 24. července 2022 bude pouť ke svaté Anně na Cikháji. Mše svatá tam bude v 15:00 hod.

Mše svatá

Mši svatou v úterý 19. července 2022 bude slavit o. Miroslav Kulifaj, pan farář z NMNM.

Farní chaloupka

Našim dětem, kteří budou ve stejné době na chaloupce přeji požehnané dny.

Expedice do Kosova

V neděli 17. července 2022 odjíždíme s mládeží na expedici do Kosova. Děkujeme za modlitbu na cestu. Vracet se budeme v sobotu 23. července 2022 večer.

Otevřená bazilika a Dolní hřbitov

Po dobu prázdnin je denně otevřena bazilika i Dolní hřbitov od 10 do 16 hod.

Nikodémova noc

V sobotu 16. července 2022 bude na Zelené hoře Nikodémova noc. Od 20 do 22 hod. bude adorace a příležitost ke svátosti smíření.

Náklady na opravu střechy farního kostela

Náklady na opravu střechy farního kostela: tesařské práce (Mach Sázava) – 55.000,- Kč, natěračské práce (Volný) – 340.000,- K. Na opravy jsme čerpali dotace v této výši: Kraj Vysočina 157.000,- Kč a obec Herálec – 150.000,- Kč

Křest Veroniky Urbánkové

V sobotu 9 července 2022 ve 14:00 bude křest Veroniky Urbánkové.

Celostátního setkání mládeže

Naší mládeži a studentům vřele doporučuji se přihlásit a zúčastnit Celostátního setkání mládeže v Hradci Králové – od 9. do 14. srpna 2022. Motto je: "Vstaň, udělám z tebe svědka toho, cos viděl."

Pouť ve Škrdlovicích

Cyrilometodějská pouť bude také ve Škrdlovicích v úterý 5. července 2022 ve 14 hod.

Pouť na Velehrad

Pokud nemáte program na pondělí 4. čevence 2022 nebo úterý 5. července 2022, doporučuji jet na pouť na Velehrad a zúčastnit se 23. ročníků Dnů lidí dobré vůle s bohatým programem.

Pozvánka na setkání

V neděli 3. července 2022 ve 18:30 zvu na setkání účastníky letošního puťáku. Mohou s nimi přijít i rodiče. Odjíždíme v úterý odpoledne ve 14 hod. a vracíme se v pátek večer.

Poděkování za sbírku na bohoslovce

Děkuji Vám za dary při sbírce na bohoslovce. Minulou neděli se vybralo 10.000,- Kč.

Přání

Dětem a studentům přeji požehnané prázdniny.

Křest Adama Bureše

V sobotu 2. července 2022 v 10:00 bude křest Adama Bureše.

Pohřeb paní Olgy Odvárkové

Pohřební mše svatá paní Jelínkové bude v pátek 1. července 2022 v kostele sv. Kateřiny v Herálci v 14:00 hod.

Kněžská rekolekce

Ve čtvrtek 30. června 2022 je kněžská rekolekce v Novém Městě na M. V 8:30 mše sv.

Jmenovaní 14. diecézního biskupa brněnský Mons. Pavla Konzbula

V den slavnosti diecézních patronů sv. Petra a Pavla 29. června 2022 při pontifikální bohoslužbě v 16.00 hodin nově jmenovaný 14. diecézní biskup brněnský Mons. Pavel Konzbul kanonicky převezme vedení diecéze. Emeritní biskup a apoštolský administrátor sede vacante Vojtěch Cikrle při této příležitosti poděkuje za dvaatřicet let ve službě diecézního biskupa. Všichni jste na tuto bohoslužbu srdečně zváni. Ti, kteří nemohou přijet osobně, mohou využít přímého přenosu v televizi Noe nebo v Radiu Proglas.

Slavnost sv. Petra a Pavla

Slavnost sv. Petra a Pavla oslavíme v úterý 28. června 2022 v 18:00 hod..

Poděkování

Děkuji Vám za dary při sbírce na bohoslovce na podporu kněžského semináře.

Sbírka na bohoslovce

V neděli 26. června 2022 bude sbírka na bohoslovce. Děkuji Vám předem za Vaše dary na kněžský seminář.

Inaugurační varhanní koncert pana prof. Jaroslava Tůmy

Inaugurační varhanní koncert pana prof. Jaroslava Tůmy bude v bazilice v sobotu 25. června 2022 v 18:00 hod. Srdečně Vás zvu. Koncert bude první po několika letech oprav farhan.

Pohřeb paní Jelínkové

Pohřební mše svatá paní Jelínkové bude v pátek 24. června 2022 v kostele sv. Kateřiny v Herálci v 15:00 hod.

Slavnost Narození sv. Jana Křtitele

Slavnost Narození sv. Jana Křtitele oslavíme ve čtvrtek 23. června 2022 mší svatou.

Pohřeb Miroslava Fialy

Pohřební mše svatá pana Miroslava Fialy, který zemřel doma v 88 letech, bude v úterý 21. června 2022 v kostele sv. Kateřiny v Herálci v 16:00 hod.

Koncert pana prof. Jaroslava Tůmy

Inaugurační varhanní koncert pana prof. Jaroslava Tůmy bude v bazilice v sobotu 25. června 2022 v 18:00 hod.

Blahopřání

Blahopřejeme panu jáhnovi Vladimírovi Lacinovi k 70. narozeninám.

Slavnost Těla a Krve Páně

Ve čtvrtek 16. června 2022 na slavnost Těla a Krve Páně Vás zvu na mši svatou s průvodem Božího Těla do baziliky – v 18:00. Ten den je 16. června 2022, proto bude také Nikodémova noc na Zelené hoře – od 20 do 22 hodin.

Herálecká pouť

V neděli 20. června 2022 budeme slavit naši heráleckou pouť – po mši svaté bude výstav Nejsvětější svátosti oltářní a požehnání. Na pouť přijede také trvalý jáhen Vladimír Lacina, který oslavil 70 let – poblahopřejeme mu za celou farnost.

Poděkování

Děkuji všem kdo pomohli s přípravou programu Noci kostelů v Herálci na na Křižánkách.

Poděkování za sbírku

Děkuji Vám za Vaše dary při sbírce na Charitativní účely minulou neděli. Vybralo se 8.500,- Kč.

Natřená střecha kostela

V červnu byl dokončen nátěr střechy na kostele a na márnici

Kongres milosrdenství ve Slavkovicích

Během deděle 12. června 2022 bude pokračovat Kongres milosrdenství ve Slavkovicích – v 15 hod bude mít mši svatou arcibiskup olomoucký, a teď i Pražský...

Noc kostelů na Křižánkách - 10. června 2022

Srdečně Vás zveme na koncert skupiny Profesionálové v rámci Noci kostelů 10. 6. 2022 na Křižánky, kostel Panny Marie Pomocné.

Program od 19:00, koncert v 19:30. Mluveným slovem provede P. Vladimír Záleský.

Noc kostelů

V pátek 10. června 2022 bude program "Noc kostelů" - z našich kostelů se letos zapojí Zelená hora, Herálec a Křižánky. Program najdete na plakátech – přijďte a prosím, pozvěte také své přátele a známé.
Program Noci kostelů v Herálci:
20:00 – jáhen Ladislav Kinc: promluva o rodině
20:20 - koncert farního sboru
20:40 - Vít Pohanka: promítání o působení zahr. zpravodaje
21:20 - koncert smyčcového kvarteta
21:40 - slovo na dobrou noc

Kongres milosrdenství v Slavkovicích

O víkendu 11. a 12. června 2022 bude také kongres milosrdenství v Slavkovicích – plakát s programem máte na vývěsce.

Jáhen Vladimír Lacina - 70 let

Ve středu 8. června 2022 bude mít kulaté 70.té narozeniny pan jáhen Vladimír Lacina. Při mši sv. poděkujeme za dar jeho života - po mši svaté bude malá farní oslava, na kterou jste srdečně zváni.

Tento týden do 12. června 2022 je poslední možnost přihlašovat se na puťák pro děti a mládež od 12. let. Odjíždět budeme odpoledne na sv. Cyrila a Metoděje, 5. července 2022. Návrat v pátek 8. července 2022

Poděkování za sbírku

Děkuji za Vaše dary při dnešní sbírce na Charitativní účely.

Info o výletech

Expedice je letos již obsazena – zatímco na puťák se mohou přihlašovat děti a mládež od 12. let do konce května. Jedeme 5.- 8. července 2022

Dopis biskupa Vojtěcha

Dopis biskupa Vojtěcha a jmenování nového brněnského biskupa Pavla. Ke stažení ZDE.

Sbírka na Charitativní účely

V neděli 5. června 2022 bude sbírka na Charitativní účely.

Pozvánka na svatodušní vigílii

V sobotu 4. června 2022 Vás zvu na Svatodušní Vigílii, mše sv. bude ve 20:00 – v případě příznivého počasí bude na rajském dvoře.

Sbírka kol

Již jsme rozdali 15 kol ukrajinským emigrantům. Sbíráme i nadále kola...

Poděkování za sbírku

Děkuji za dary při sbírce minulou neděli pro pronásledované křesťany. Vybralo se 9.400,-Kč.

Pouť ke sv. Zdislavě do Křižanova

V sobotu 28. května 2022 je naše farní pouť ke sv. Zdislavě do Křižanova – sraz v Ořechově ve 13:00 (vlak ze ZR ve 12:34). Mše sv. v Křižanově v 17:00.

Koncert pražského sboru Akordum

V pátek 27. května 2022 v 19:00 bude na ZH koncert pražského sboru Akordum – přednesou Pergolesiho "Stabat Mater" - program věnujeme matkám, které přišly o děti během války na Ukrajině.

Dětská mše

V úterý 24. května 2022 v 18:00 budeme mít dětskou mši svatou - oslavíme slavnost Nanebevstoupení Páně.

Poděkování

Moc děkujeme schole za doprovod při Slavnosti prvního svatého přijímání v neděli 22. května 2022

Sbírka kol pro Ukrajince

Sbíráme starší kola pro děti i dospělé. Rozdáváme je pak Ukrajincům.

Sbírka na podporu a pomoc pronásledovaným křesťanům

Sbírka v neděli 22. května 2022 byla na podporu a pomoc pronásledovaným křesťanům. Děkuji Vám za Vaše dary.

První svaté přijímání

Slavnost první svaté přijímání prožijeme v neděli 22. května 2022 při mši svaté v 11:00 hod.

Sbírka na podporu pronásledovaných křesťanů

V neděli 22. května 2022 neděli bude sbírka na podporu pronásledovaných křesťanů.

První svatá zpověď

V úterý 17. května 2022 v 16:30 bude první svatá zpověď našich prvokomunikantů. Sejdeme se v kostele. Zvu ke svaté zpovědi také jejich rodiče, kmotry a starší sourozence.>

Pouť na Zelené Hoře - 13. - 16. května 2022

Poutní mše s dětským heráleckým sborem

Při závěrečné nedělní poutní mši svaté v neděli 15. května 2022 na Zelené hoře ve 14:30 bude zpívat náš herálecký dětský sbor. Potom v 15:30 bude "májová pobožnost". Při ní budou děvčata doprovázet modlitbou tancem – program si sestavily speciálně pro Zelenou horu.

Nebude bohoslužba slova na Křižánkách

V neděli 15. května 2022 neděli nebude bohoslužba slova na Křižánkách.

Večer chval

Srdečně Vás zvu na páteční Večer chval 13. května 2022, kterým zahájíme poutní víkend na Zelené hoře. Začátek v 19:00, doprovázet bude chválová kapela „el_worship“

Křest

V neděli 8. května 2022 po mši svaté bude křest Ondřeje Weisse.

Děkanátní setkání mládeže

Děkanátní setkání mládeže bude v Novém Městě na Mor. příští sobotu 7. května 2022. Program je od 10:00. Mše sv. ve 14:30.

Modlitba za nová povolání k zasvěcenému životu

Tento týden bude denně modlitba za nová povolání k zasvěcenému životu. K tomu nás povzbuzují také čeští a moravští biskupové.

Puťák do Posázaví a Expedice

Mládež od 12. ti let se může přihlašovat na puťák do Posázaví – od 5. do 8. července 2022 a ti starší od 14. ti let se mohou hlásil na 24. expedici do Srbska a Kosova od 17. do 23. července 2022.

Farní chaloupka

Také jsou ještě volná místa na farní chaloupku pro děti – letos v Radešínské Svratce od 16. do 23. července 2022.

Pěší farní pouť

Letošní pěší farní pouť je již obsazena. Je ale možné se přihlašovat na třídenní pobyt na Velehradě – ať už s cykloprogramem nebo s vlastním rodinným programem – od 17. do 19. srpna 2022.

Motorkářská pouť

V sobotu 7. května 2022 bude na Zelené Hoře motorkářská pouť v 11:00.

Přednášku RNDr. David Pithart

V pondělí 2. května 2022 v 19:00 bude mít na BiGy přednášku RNDr. David Pithart, CSc., hydrobiolog, který se zabývá aplikovanou říční ekologií a ochranou vody.

Setkání prvokomunikantů

Předposlední setkání prvokomunikantů bude v úterý 3. května 2022 v 17 hod.

Májová pobožnos

V neděli 1. května 2022 v 18 hod. bude májová pobožnost (+ modlitba za povolání) a hned potom společenství Modlitby matek.

Pěší pouť

Na pěší farní pouť je přihlášeno již 22 osob. Ještě je možné se přihlašovat do 30. dubna 2022 - potom musím potvrdit ubytování v penzionu.

Pozvánka na přednášku

V pondělí 2. května 2022 v 19:00 bude mít na BiGy přednášku RNDr. David Pithart, CSc., hydrobiolog, který se zabývá aplikovanou říční ekologií a ochranou vody.

Děkanskou sbírka pro Ukrajinu

Děkanskou sbírku potravin a hygienických potřeb jsme přes drobné potíže předali našim přátelům v ukrajinském Chustě. Bylo toho nakonec 8,5 tuny. Děkuji Vám. Sbírka bude pokračovat ale spíše formou finanční pomoci.

Biblická hodina

Biblická hodina bude v úterý 26. dubna 2022 v 19:00 hod.

Kněžská rekolekce

Ve čtvrtek 2. dubna 2022 máme kněžskou rekolekci v NMNM – mše svatá je v 8:30.

Poděkování za velikonoční sbírku

Děkujeme Vám za Vaše dary při velikonoční sbírce minulou neděli na opravy střechy kostela.

Pouť k Božímu milosrdenství ve Slavkovicích

V neděli 24. dubna 2022 je pouť k Božímu milosrdenství ve Slavkovicích – mši svatou v 15 hod bude slavit o. Biskup Josef Kajnek.

Cyklopouť Velehrad

Cyklopouť Velehrad: 18. - 20. srpna 2022. Ubytování v poutním domě Stojanov.

24. expedice

Mládež se také může přihlašovat na 24. expedici – letos do Srbska a Kosova – od 18. do 23. července 2022

Celostátní setkání mládeže ve Hradci Králové

V termínu: od 9. do 14. srpna 2022 bude celostátní setkání mládeže ve Hradci Králové. Doporučuji a zvu mládež aby se přihlásila, kdo bude přihlášený, může se za mnou zastavit.

Pěší farní pouť

Kdo by se chtěl připojit k pěší farní pouti, zastavte se prosím za mnou: pouť se uskuteční od 8. do 11. srpna 2022. Půjdeme pěšky ze Skoků do Chlumu u sv. Máří (potom Waldsassen). Ubytování máme zajištěné v penzionu v Nečtinách a jedeme vlastním autobusem.

Odvoz hunanitární sbírky na Ukrajinu

V pondělí 18. dubna 2022 po ranní mši svaté odjíždíme na Ukrajinu – v Chustu předáme humanitární pomoc, která se posbírala ve farnostech našeho děkanství – celkem je to asi 6 tun: 320 banánových krabicích. Děkuji také za finanční dary na dopravu i na další zásilku, která bude zřejmě nutná.

Otevřená bazilika

Na Boží Hod velikonoční v neděli 17. dubna 2022 od 15:00 do 16:00 bude otevřená bazilika.

Poděkování

Sbírka na Boží Hod velikonoční v neděli 17. dubna 2022 byla sbírka na opravy střechy kostela. Děkuji Vám.

Bohoslužby ve Svatém týdnu

14. dubna - Zelený čtvrtek - 19:00 - bude Adorace v Getsemanské zahradě do 21:00 hod.

15. dubna - Velký pátek - 18:00 - bude adorace u Božího hrobu také do 21:00 hod.

16. dubna - Bílá sobota - bude adorace do 12:00. K oslavě Vigílie Zmrtvýchvstání se sejdeme v 19 hod.

17. dubna - Boží Hod velikonoční - Vzkříšení – v neděli, bude žehnání pokrmů.

Sbírka trvanlivých potravin pro Ukrajinu

Potravinová sbírka celého žďárského děkanství pro Ukrajinu bude končit zítra – v pondělí 11. dubna 2022. Děkuji Vám za štědré a hojné dary. Již nyní máme asi 3,5 tun potravin… Poslední možnost se připojit ke sbírce je úterý.

Přečtěte si děkovný dopis, který napsal Otec Vladimír Záleský a Otec Volodimir Babič - Poděkování za pomoc při sbírcepro Ukrajinu.

Modlitba za Ukrajinu

Na Květnou neděli 10. dubna 2022 Vás zveme na ekumenickou modlitbu za Ukrajinu: v 17:00 na Zelené hoře.

Křížová cesta

Na Květnou neděli 10. dubna 2022 v 17:00 bude křížová cesta, kterou dnes povedou naše děti. Hned potom jsou děti i jejich rodiče zváni na faru, kde si budou moci ozdobit velikonoční svíci.

Svatá zpověď

Na Květnou neděli 10. dubna 2022 bude svatá zpověď v bazilice od 14:00 do 16:00 a v pondělí celý den u sv. Prokopa. Zde budu zpovídat v úterý od 17:30 a po mši.

Chaloupka pro děti

Chaloupka pro děti bude od 16. do 19. července 2022 na faře ve Sněžném. Pro děti od 2. do 7. třídy.

Ekumenická modlitba za mír na Ukrajině

Na Květnou neděli 10. dubna 2022 v 17:00 bude na Zelené hoře ekumenická modlitba za mír na Ukrajině.

Sbírka trvanlivých potravin pro Ukrajinu

Se všemi kněžími a jáhny našeho děkanství jsme se rozhodli uspořádat děkanskou sbírku potravin pro Ukrajinu – povezeme ji hned po Velikonocích nákladním autem přímo do Chustu. Situace je tam složitá a pomoc naléhavá! Sbírka bude v Herálci od 4. do 11. dubna 2022.

Setkání mládeže s o. Biskupem

Setkání mládeže s o. Biskupem se uskuteční příští sobotu 9. dubna 2022 v Brně – katedrále. Jeďte společně – vlaky jezdí často. Program je od 9 do 16:30.

Synodní skupinka

Farní synodní skupinka zve všechny farníky na modlitbu růžence – každý pátek v kostele v 19:00 – za Ukrajinu!

Velikonoční svatá zpověď

Svatá zpověď před Velikonocemi bude v sobotu 9. dubna 2022 od 10 do 12 hod.

Setkání prvokomunikantů

Setkání prvokomunikantů bude v úterý 5. dubna 2022 v 17:00 hod.

Křížová cesta

Každou postní neděli bude v 17:00 bude křížová cesta.

Modlitba růžence za Ukrajinu

Farní synodní skupinka zve všechny farníky na modlitbu růžence – každý pátek v kostele v 19:00 – za Ukrajinu!

Biblická hodina

V úterý 29. března 2022 po mši svaté bude také další biblická hodina – v 18:45 na faře.

Dětská mše svatá

V úterý 29. března 2022 budeme mít dětskou mši svatou – zvu všechny děti a mládež. Náboženství budou mít v pondělí 28. března 2022 jen prvňáci a druháci.

Poděkování za sbírku pro Ukrajinu

Děkuji Vám za Vaše dary při sbírce potravin pro Ukrajinu.

Sbírka na Charitu pro Ukrajinu

Sledujte webové stránky farnosti – pravděpodobně budeme posílat nějaké čisté nebo nové deky a další potřeby (buď přes Charitu, Člověk v tísni nebo přímo do Podkarpatské Rusi přátelům. Děkuji za první nabídky farníků k ubytování ukrajinským rodinám.

Modlitbu růžence za Ukrajinu

Farní synodní skupinka zve všechny farníky na modlitbu růžence – každý pátek v kostele v 17:00 – za Ukrajinu!

Postní duchovní obnova s otcem Tomášem Fránkem

V sobotu 26. března 2022 bude u sv. Prokopa postní duchovní obnova s otcem Tomášem Fránkem – začíná mší svatou v 9:00.

List biskupa Vojtěcha

Zasvěcení Ruska a Ukrajiny Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.

Změna času

Upozorňuji na změnu času, která bude příští týden ze soboty 26. března na neděli 27. března 2022. Ve 3 v noci se posouvá čas na 2:00.

Setkání prvokomunikantů

Setkání prvokomunikantů bude v úterý 22. března 2022 na faře v 17:00 a příští neděli bude při mši svaté představení těchto dětí.

Křížová cesta

Každou postní neděli bude v 17:00 bude křížová cesta.

Poděkování za sbírku

Děkuji Vám za Vaše dary při sbírce na podporu pastorace mládeže. Minulou neděli se vybralo 6.000,- Kč.

Přednáška prof., dr. Jaroslava Maxmiliána Kašparů

Tlumočím pozvání – v pátek 4. března 2022 v 19:00 bude u sv. Prokopa přednáška prof., dr. Jaroslava Maxmiliána Kašparů: „Choroby současné rodiny“.

Modlitba růžence

Denně se modlíme za Ukrajinu – růženec je v 19:30. Od 1. března 2022 již bude růženec začínat ve 20:00 hod.

Poděkování za sbírku pro Ukrajinu

Děkuji Vám také za dnešní sbírku na Charitu pro Ukrajinu. Sledujte webové stránky farnosti – pravděpodobně budeme posílat nějaké čisté nebo nové deky a další potřeby (buď přes Charitu, Člověk v tísni nebo přímo do Podkarpatské Rusi přátelům. Děkuji za první nabídky farníků k ubytování ukrajinským rodinám.

Mše svatá na Křižánkách

V sobotu 19. března 2022 bude mše svatá na Křižánkách s nedělní platností – v 18:00 hod.

Mše svatá s otcem Milošem Kabrdou

V úterý 15. března 2022 bude s Vámi slavit mši svatou otec Miloš Kabrda.

Poděkování za sbírku

Děkuji Vám za Vaše dary při sbírce "Haléř sv. Petra" - minulou neděli se vybralo 11.500,- Kč.

Sbírka na Charitu pro Ukrajinu

Děkuji Vám také za sbírku v neděli 27. února 2022 na Charitu pro Ukrajinu. Sledujte webové stránky farnosti – pravděpodobně budeme posílat nějaké čisté nebo nové deky a další potřeby (buď přes Charitu, Člověk v tísni nebo přímo do Podkarpatské Rusi přátelům. Děkuji za první nabídky farníků k ubytování ukrajinským rodinám.

Modlitby za Ukrajinu

Denně se modlíme za Ukrajinu – růženec je v 19:30. Od 1. března 2022 již bude růženec začínat ve 20:00 hod.

Modlitba růžence

Farní synodní skupinka zve všechny farníky na modlitbu růžence – každý pátek v kostele v 19:00 – za Ukrajinu!

Křížová cesta

V neděli bude v 17:00 bude křížová cesta.

Celostátní sbírka na podporu pastorace mládeže

V neděli 13. března 2022 proběhne celostátní sbírka na podporu pastorace mládeže. Výtěžek bude použit na přípravu CSM a setkání mladých s papežem na Světovém dni mládeže v Lisabonu, které se uskuteční v roce 2023. V minulosti tato velká setkání pomohla mládež povzbudit ve víře a zapálit je pro Krista. Proto budeme velice vděčni i za vaše modlitby. Biskup Pavel Posád, delegát pro mládež a o. Kamil Strak, ředitel Sekce pro mládež

Poděkování za sbírku

Děkuji Vám za Vaše dary při sbírce na Charitu pro Ukrajinu. V neděli 27. února 2022 se vybralo 20.000,- Kč.

Mše svatá na Křižánkách

V sobotu 5. února 2022 bude mše svatá na Křižánkách s nedělní platností – v 18:00 hod.

Přednáška prof., dr. Jaroslava Maxmiliána Kašparů

Tlumočím pozvání – v pátek 4. března 2022 v 19:00 bude u sv. Prokopa přednáška prof., dr. Jaroslava Maxmiliána Kašparů: "Choroby současné rodiny".

Mše svatá

V úterý 1. března 2022 bude s Vámi slavit mši svatou otec Miloš Kabrda.

Poděkování za sbírku

Děkuji Vám za Vaše dary při sbírce "Haléř sv. Petra" - minulou neděli se vybralo 11.500,- Kč.

Celostátní setkání mládeže

Letos se uskuteční Celostátní setkání mládeže: probíhá v duchu světových dní mládeže a koná se v České republice přibližně jednou za 5 let. Doprovází ho kulturně duchovní program a sjede se na něj mnoho mladých křesťanů ve věku 14-26 let. CSM se bude konat od 9. do 14. srpna 2022 v Hradci Králové. Letošním mottem je "Vstaň, udělám z Tebe svědka toho, co jsi viděl" (Sk 26, 16).

Biblická hodina

V úterý 22. února 2022 po mši svaté bude další biblická hodina. Letos studujeme starozákonní žalmy – tentokrát se budeme věnovat Ž 14. V úterý 22. února 2022 v 18:45.

50 roků od smrti brněnského biskupa Karla Skoupého

V úterý 22. února 2022 to bude 50 roků od smrti brněnského biskupa Karla Skoupého – jeho život si připomeneme při mši svaté v úterý.

Poslední synodní kroužek

V úterý 22. února 2022 bude v 16:30 poslední synodní kroužek, kdokoliv může přijít, bude vítán. Děkuji Lucii za to, že se toho ujala.

Poděkování za sbírku

Děkuji Vám za Vaše dary při dnešní sbírce "Haléř sv. Petra" - můžeme se tak podílet na pomoci, kterou poskytuje papež František chudým a potřebných.

Sbírka - Haléř sv. Petra

Příští neděli bude sbírka "Haléř sv. Petra" - tradiční způsob jak se podílet na konkrétní pomoci, kterou poskytuje papež František chudým a potřebných po celém světě. Děkuji předem.

Nikodémova noc

Ve středu 16. února 2022 bude na Zelené hoře Nikodémova noc – od 19:00 do 20:30 hod. bude adorace a příležitost ke svaté zpovědi.

Svátost nemocných

Svátost nemocných budu udělovat v úterý 15. února 2022 při mši svaté.

Poděkování

Lucii a ostatním děkuji za připravený víkendový program pro děti a dětem za dnešní doprovod mše svaté.

Svátost nemocných

Svátost nemocných budu udělovat v úterý 15. února 2022 při mši svaté - tedy až v dalším týdnu.

Farní chaloupka

Příští víkend od pátku 11. do neděle 13. února 2022 bude farní chaloupka pro naše děti u nás na faře. Začátek bude v pátek v 18 hodin, děti se ještě mohou u mě přihlašovat u Lucie.

Setkání prvokomunikantů

S prvokomunikanty se sejde Otec Vladimír v pondělí 7. února 2022 na chvilku po hodině náboženství – v úterý setkání nebude.

Mše svatá

Mši svatou v úterý 8. února 2022 bude s Vámi slavit o. Miloš Kabrda – od 17:30 bude zpovídat.

Mše svatá na Křižánkách

V sobotu 5. února 2022 v 18:00 bude mše svatá s nedělní platností na Křižánkách (nedělní bohoslužba slova již za týden nebude)

Slovo o. biskupa Vojtěcha

Slovo o. biskupa Vojtěcha k podávání přihlášek do kněžského semináře a prosba o modlitbu za povolání. Viz příloha.

Svatoblažejské požehnání

Svatoblažejské požehnání se bude udělovat v neděli 6. února 2022 po mši svaté.

Uvedení Páně do chrámu - Hromnice

V úterý 1. února 2022 oslavíme svátek Uvedení Páně do chrámu. Při mši svaté bude žehnání svící - "hromnic". Mše svatá bude v 18 hod.

Poděkování za sbírku

Děkuji Vám za Vaše dary při sbírce minulou neděli - na Bibli: vybralo se 5.000,- Kč.

Zahájení procesu svatořečení P. Martina Středy

Zpráva o zahájení procesu svatořečení ctihodného služebníka Božího P. Martina Středy.

Biblická hodina

V úterý 25. ledna 2022 v 18:45 bude biblická hodina, budeme rozebírat a rozjímat Žalm 8.

Biblické dílo

Sbírka v neděli 23. ledna 2022 je věnována "na Bibli", na podporu Biblického díla, které pomáhá s překlady Písma sv. v chudých zemích a v národních jazycích.

Exodus 90

Tato zpráva je pouze pro muže: rád bych pozval na 90.ti denní duchovní cvičení "Exodus 90". Probíhají samozřejmě při běžném pracovním a rodinném režimu, jen s některými pravidly, která se dodržují. Podívejte se na význam a program – plakát, internet, aplikace… Začíná to v pondělí 17. ledna 2022. Více informací na www.exodus90.cz

Biblická hodina

V úterý 25. ledna 2022 v 18:45 Vás zvu na biblickou hodinu, budeme rozebírat a rozjímat jednotlivé Žalmy. Žalmy jsou hluboké starozákonní texty plné moudrosti a jsou vzorem naší modlitby. Biblická hodina bude vždy poslední úterý v měsíci.

Setkání prvokomunikantů

V úterý 18. ledna 2022 se poprvé sejdou letošní prvokomunikanti a jejich rodiče – setkáme se na faře v 16:30.

Setkání prvokomunikantů

V úterý 18. ledna 2022 se poprvé sejdou letošní prvokomunikanti a jejich rodiče – setkáme se na faře v 16:30.

Rady

Setkání pastorační farní rady a ekonomické FR bude v úterý 11. ledna 2022 po mši svaté. Budu vděčný za případné postřehy, podněty, nápady.

Slavnost Zjevení Páně

Mše svatá bude i ve čtvrtek 6. ledna 2022, na slavnost Zjevení Páně (na Tři krále). O této slavnosti se žehná voda, křída a kadidlo. Podle tradice se také při mši ohlašuje datum Velikonoc a jiných pohyblivých svátků.

Požehnání

Pan farář z Nového Veselí, Mons. Jan Peňáz zve na odpoledne, o první neděli 2. ledna 2022 nového roku k požehnání od kříže na Vejdochu. Modlitba za naše děkanství, kraj, diecézi, republiku i Evropu. Sraz je v Jamách u hřiště ve 13:30 hod.