Myšlenka na tento týden

Děkovné poutě
Jámy - 2020

Vezmi a čti

Klub přátel rodiny

Novinky na webu

TOPlist

(c)
2007 - 2020
Pavel Dítě


Vítejte na webových stránkách Římskokatolické farnosti Herálec


"Jak vítaný je příchod těch, kteří zvěstují dobré věci!"

(Ř 10,15)                     Těla a Krve Páně – pouť v Herálci

3. června 2018, Antonín Trávníček

Slavnost Těla a Krve Páně je v naší farnosti spojená s hlavní poutí. Liturgickou oslavu tohoto svátku jsme prožili v neděli.


Dětský Betlém

25. prosince 2017, Lucie Teplá, Zdeňka Gregorová

Krásným lidovým zvykem je stavění jesliček. Podle tradice první vyobrazení Svaté rodiny vytvořil už v roce 1223 sv. František z Assisi.


Srdečně zveme všechny ze Žďáru nad Sázavou i z okolí na pravidelnou večerní Nikodémovu noc v poutním kostele sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře.

Nikodém ve svých nejistotách a hledání potřeboval ke své cestě ke Kristu samotu, ticho a trochu méně denního světla aby nebyl tolik na očích.

My jsme na tom někdy podobně. Každý měsíc bude možnost přijít na Zelenou horu a najít večer otevřený kostel k tiché chvíli přemýšlení, rozjímání, modlitbě či tichému duchovnímu rozhovoru.

K dispozici bude vždy kněz i jáhni. Je možné požádat o svatou zpověď, rozhovor, radu, svěřit své bolesti, nebo požádat o modlitbu a požehnání. Je možné také neříkat nic a jen být chvíli vystaven blahodárnému tichu v Boží blízkosti. Nikodémova noc bude vždy 16. dne v měsíci ve stejný čas: v zimě od 19:00 do 21:00 hod a v letním období od 20:00 do 22:00 hod. Kdokoliv může přijít. Bližší informace najdete na Nikodémova noc.

P. Vladimír Vojtěch Záleský.


Jak pulsujeme

Farní informace: 2019   2018     2017     2016     2015     2014     2013     2012     2011     2010     2009     2008     2007

Mše svaté online

Nedělní mše svatá 6. prosince 2020 v 9:00 bude také příští neděli přenášena z baziliky on-line. Sledujte přenos na farním kanálu You Tube na adrese: Farnost Žďár nad Sázavou 2.

Návštěva nemocných

Tento týden – před prvním pátkem budu navštěvovat naše nemocné se Sv. přijímáním. Pokud je třeba navštívit někoho dlouhodobě nemocného, prosím nebojte se říci.

Intence mší svatých na příští kalendářní rok. Můžete si je zapisovat na lístky.

Svaté přijímání

Ke svatému přijímání lze přistoupit v neděli v 11:00 a v 11:30.

Mše svaté online

Nedělní mše svatá 29. listopadu 2020 v 9:00 bude také příští neděli přenášena z baziliky on-line. Sledujte přenos na farním kanálu You Tube na adrese: Farnost Žďár nad Sázavou 2.

Žehnání adventních věnců

Příští neděli 29. listopadu 2020 bude při obou bohoslužbách slova také žehnání adventních věnců.

Půst

Také ve středu 25. listopadu 2020 se můžeme připojit k dobrovolnému postu, jak prosil otec biskup Vojtěch – modlíme se za odvrácení pandemie a za nemocné.

Setkání biřmovanců

Příští sobotu 27. listopadu 2020 bude již opět setkání našich biřmovanců – sejdeme se v 17:00 v křížové chodbě. Těším se na setkání po delší době.

Svaté přijímání

Ke svatému přijímání lze přistoupit v neděli v 11:00 a v 11:30. Na mši svatou ve všední den již může přijít 20 osob. NEBOJTE SE!

Poděkování za dary

Děkuji Vám za Vaše dary, které jste vložili do kasičky – v době kdy nejsou dlouhodobě nedělní sbírky je to jediný příjem farnosti.

Půst

Také ve středu 18. listopadu 2020 se můžeme připojit k dobrovolnému postu, jak prosil otec biskup Vojtěch – modlíme se za odvrácení pandemie a za nemocné.

Nikodémova noc

Nikodémova noc bude v pondělí 16. listupadu 2020 od 19 do 21 hod. Pozor! Nebude na Zelené hoře ale v bazilice – po celou dobu příležitost ke svaté zpovědi a tichá adorace.

Plnomocné odpustky

Pokračuje možnost získat plnomocné odpustky pro duše v očistci – letos po celý měsíc listopad.

Dopis biskupa Vojtěcha

Výzva k postu ve středu 11. listopadu 2020. Více informací ZDE.

Mše svaté online

Nedělní mše svatá v 9:00 bude také příští neděli přenášena z baziliky on-line. Sledujte přenos na farním kanálu You Tube na adrese: Farnost Žďár nad Sázavou 2.

Poděkování za dary

Děkuji Vám za Vaše dary, které jste vložili do kasičky – v době kdy nejsou dlouhodobě nedělní sbírky je to jediný příjem farnosti.

Bohoslužby

Bohoslužby budou ve všední den v době epidemiologických opatření ve stejný čas – od 17:00 hod. příležitost ke svaté zpovědi a sv. přijímání a od 17:30 budu slavit mši svatou. Předtím bude v úterý růženec a ve čtvrtek adorace.

Plnomocné odpustky

Pokračuje možnost získat plnomocné odpustky pro duše v očistci – letos po celý měsíc listopad.

Památka zemřelých:

S ohledem na probíhající pandemii, stanovil dekret Apoštolské penitenciárie, že plnomocné odpustky pro duše v očistci lze letos získat po celý měsíc listopad. Připomeňme si podmínky pro daný den: 1.11. při návštěvě kostela (+ modlitba Páně a Věřím v Boha) a po celý listopad při návštěvě hřbitova - pomodlit se za zesnulé a na úmysly Svatého Otce, prožít během těchto dní sv. zpověď a přijmout ten den Svaté přijímání. To vše za předpokladu, že nemáme zalíbení v hříchu. Letos dokonce i věřící v karanténě a nemocní mohou účinně pomáhat našim zemřelým – informace jsou na webu i na vývěsce.

Svaté přijímání

Ke svatému přijímání lze přistoupit v neděli od 11 do 12 hod. a potom v pondělí od 15 do 16 hod a ve čtvrtek od 17 do 18 hod. V pondělí bude po celou tu hodinu zpovídat otec Miloš Kabrda.

Dušičky

Také v pondělí, na Dušičky bude mše svatá přenášena on line v 17:15.

Památka zemřelých

Svatý otec rozhodl, že v letošní mimořádné situaci bude možné získat plnomocné odpustky pro duše v očistci po celý měsíc listopad. Kvůli pandemii je na mnoha místech světa zakázáno shromažďování většího počtu osob a mnoho lidí je v karanténě, proto Vám podrobnější informace napíši na webu.

Přání

Všem přeji pevné zdraví a vytrvalost v modlitbě, ať roste naše důvěra v Boží milost a radost ze života.

Mše svaté

Mše svatá bude ve všední den v obvyklý čas. Mše svatá není pro veřejnost ale zástupci rodiny, která má intenci, mohou přijít.

Svaté přijímání

Ke svatému přijímání lze přistoupit v neděli v 11:00 a v 11:15 a v 11:45.

Růženec

V neděli 25. října 2020 večer od 18:00 bude kostel otevřený k modlitbě růžence.

Změna času

Ze soboty 24. na neděli 25. října 2020 se mění čas: hodiny posunou ze 3:00 na 2:00.

Mše svaté v omezeném režimu

Mše svatá bude ve všední den v obvyklý čas. Zástupci rodiny, která má intenci, mohou přijít. Pokud by bylo účastníků více než 6, odeberou se ostatní na kůr.

Svaté přijímání

Ke svatému přijímání lze přistoupit v neděli v 11:00 a v 11:30.

Mše svaté online

Nedělní mše svatá v 9:00 bude také příští neděli přenášena z baziliky on-line. Sledujte přenos na farním kanálu You Tube na adrese: Farnost Žďár nad Sázavou 2.

Modlitba růžence v kostele

V neděli 18. října 2020 večer v 18:00 bude modlitba růžence v kostele.

Nová opatření

Bratři a sestry, jak již asi víte od zítřka, pondělí 12. října 2020 se zpřísňují opatření v důsledku šíření koronaviru – na mši svaté může být pouze 10 osob. Doba je opravdu nesnadná, kdo se cítí být oslabený nebo dlouhodobě nemocný, prosím aby v následující dny zůstal doma. Pokud bude více než 10 osob, může být dalších 10 na kůru. Nedělní mše svaté v následujících dvou nedělích bude on-line jako na jaře – v 9:00 z baziliky.

Výzva Stálé rady České biskupské konference k modlitbě růžence

V středu 7. října 2020, se v Olomouci konalo jednání Stálé rady ČBK. Její členové vyzývají věřící, aby se modlili růženec za ukončení pandemie COVID-19. Text výzvy naleznete níže.

Pozdravujeme Vás z jednání Stálé rady ČBK v den památky Panny Marie růžencové. Prosíme Vás o modlitbu posvátného růžence na úmysl ukončení pandemie nemoci COVID-19. Modlitba růžence je mocným, a přitom snadno dostupným prostředkem, který je vždy k dispozici. Využívejme jej zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00 hodin, ať sami či společně v rodinách.

Na konec je možné připojit společnou modlitbu národů proti pandemii, doporučenou předsedy biskupských konferencí evropských zemí:

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný, z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna jako lékaře našich duší a těl.

Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.

Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům, sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům, věčný život mrtvým.

Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla.

O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás![1]

Mons. Jan Graubner, Mons. Jan Vokál, Mons. Jan Baxant, Mons. Martin David, Olomouc, 7. října 2020

[1] autoři modlitby: kardinál Jean-Claude Hollerich, kardinál Angelo Bagnasco, předsedové zastupující biskupské konference evropských zemí (www.cirkev.cz, 12.3.2020)

Setkání biřmovanců

Setkání biřmovanců proběhne normálně v sobotu 17. října 2020 v 18:00.

Nikodémova noc

V pátek 16. října 2020 bude na Zelené hoře Nikodémova noc, od 19 do 21 hod. Tato adorace proběhne normálně, protože se tam mohou lidé prostřídat a otec Vladimír bude po celou dobu zpovídat v ambitech!

Duchovní cvičení

Pan farář Vladimír je na Svatém Hostýně, kde má duchovní cvičení pro řádové sestry.

Modlitba růžence

V neděli 11. řijna 2020 večer v 18:00 bude modlitba růžence v kostele.

Poděkování

Otci Tomášovi Maradovi děkujeme za slavení mše svaté v neděli 11. října 2020.

Opatření v kostele

Od pondělí 5. října 2020 začnou platit přísnější vládní opatření – nás v Herálci se to příliš nedotkne, jen prosím o zvýšenou ohleduplnost, používejte desinfekci rukou a roušky. Také na nezbytnou dobu omezíme zpěv. O doprovod se postará paní varhanice, případně zpěvačky. V tuto dobu je vhodnější přijímat svaté přijímání na ruku.

Návrat Otce Vladimíra

Pan farář Vladimír je již zdráv a od pondělí 5. října 2020 se vrací do služby.

Poděkování za slavení mše svaté

Otci Petrovi, spirituálovi teologického konviktu děkujeme za slavení dnešní mše svaté.

Svátek sv. Václava

V pondělí 28. září 2020 na sv. Václava bude mše svatá v 18:00 a bude ji s Vámi slavit P. Miloš Kabrda – úterní mše svatá naopak nebude.

Poděkování

Otci Jiřímu z fanosti Brno - Kohoutovice děkujeme za slavení dnešní mše svaté.

Otec Vladimír v karanténě

Pan farář Vladimír Záleský je od středy 3. září 2020 v karanténě. Kdo dostává e-mailové zprávy, tak víte, že je v pořádku a všechny pozdravuje. Přeje Vám pevné zdraví a stálé požehnání. Děkuje za pozdravy a modlitby.

Nošení roušek do kostela

Dle nařízení ministerstva zdravotnictví ČR je nutné mít při bohoslužbě roušky. Děkuji za ohleduplnost.

Rozpis výuky náboženství

Výuka náboženství bude v pondělí: 1.a 2. třída v 11:15 v učebně 2. třídy, 3. - 5. třída ve 12:10 v učebně 3. třídy a druhý stupeň ve 13:00 v učebně 6. třídy.

Společenství Modlitby matek

Společenství Modlitby matek se sejde v pondělí 21. září 2020 v 18:00 hod. na faře.

Svatováclavská pouť ve Světnově

V neděli 27. září 2020 neděli bude svatováclavská pouť ve Světnově – mše svatá bude ve 14:00 hod.

Kněžská rekolekce

Kněžská rekolekce bude v Novém Městě na Mor. bude ve čtvrtek 24. září 2020 - mše sv. bude v 8:30.

Poděkování za sbírku

Při sbírce na podporu Svaté země, minulou neděli se vybralo 7.900,- Kč. Děkuji Vám.

Koncert

V neděli 20. září 2020 v 17:00 bude v bazilice koncert duchovní hudby – Fons.

Křest

V neděli 20. září 2020 ve 12:30 bude křest malé Barbory Chybové.

Adorační den v Herálci

V neděli 20. září 2020 je ADORAČNÍ DEN – bude pokračovat po křtu od 13 hod do 18 hod. Zapisujte se do seznamu a přijďte k tiché modlitbě...

Mimořádná opatření od 10. září 2020

Podle mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví se všem osobám s účinností ode dne 10. září 2020 do odvolání zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, které brání šíření kapének, a to ve všech vnitřních prostorách staveb, mimo bydliště. Z tohoto nařízení vyplývá, že 10. září 2020 jsou povinné roušky v prostorách kostelů pro účastníky bohoslužeb, poutníky i turisty. Rouška se pochopitelně sundává před přijetím svatého přijímání.

Výuka náboženství

Výuka náboženství začne v dalším týdnu, v pondělí 21. září 2020: děti 1. a 2. třídy v 11:15, 3. - 5. třída ve 12:00.

Zahájení přípravy na biřmování

V sobotu 5. září 2020 jsme zahájili přípravu na biřmování. Z 25. biřmovanců jsou dva z Herálce. Další setkání bude v sobotu 19. září 2020 v 18:00. Ještě je možné se připojit.

Poděkování

Děkuji místní organizaci KDÚ-ČSL za jejich dar na opravy farního kostela.

Sbírka na podporu Svaté zem

V neděli 13. září 2020 bude sbírka na podporu Svaté země. Je to sbírka přeložená z letošního Velkého pátku.

Požehnání do školního roku

Dětem a studentům přeji požehnaný školní a akademický rok.

Setkání biřmovanců

První setkání biřmovanců bude v sobotu 5. září 2020 v 18:00 hod. v Klášteře. Prosím aby se biřmovanci, mladší i ti starší přihlašovali u mne v zákristii. Biřmování je velká událost a může hrát ve Vašem duchovním životě velmi důležitou roli.

Poděkování za dary

Děkuji všem farníkům, kteří před časem věnovali dary na podporu Radia Proglas a TV Noe – poslal jsem vedení těchto médií dar: pro TV Noe 11.000, - Kč a pro radio Proglas 12.000,- Kč.

Svatá zpověď pro děti

Děti a školáci mohou přijít v úterý 25. srpna 2020 přede mší svatou ke svaté zpovědi.

Setkání biřmovanců

První setkání biřmovanců bude v sobotu 5. září 2020 v 18:00 hod. v Klášteře. Prosím aby se biřmovanci, mladší i ti starší přihlašovali u mne v zákristii. Biřmování je velká událost a může hrát ve Vašem duchovním životě velmi důležitou roli.

Víra a svět

Můžete to spojit s prohlídkou výstavy fotografií "Víra a svět" - bude v bazilice do 6. září 2020.

Koncert Horácké muziky

V sobotu 29. srpna 2020 v 19:00 bude v bazilice NPM koncert Horácké muziky – Pocta sv. Janu Nepomuckému. Srdečně Vás zvu.

Poděkování za ochranu

V sobotu 29. srpna 2020 při mši svaté na Zelené hoře poděkujeme za ochranu před pandemií. V 19:00 bude v bazilice koncert Horácké muziky – Pocta sv. Janu Nepomuckému.

Pozvánka na koncert

Farnost Přibyslav zve srdečně na koncert Hradišťanu s Jiřím Pavlicou v kostele Narození sv. Jana Křtitele v pátek 28. srpna 2020. Začátek je v 19:00 hodin a vstupenky budou na místě nebo v rezervaci v přibyslavském informačním centru.

Nikodémova noc

V neděli 16. srpna 2020 bude na Zelené hoře Nikodémova noc – od 20 do 22 hod adorace a příležitost ke svaté zpovědi. Zpovídat budu v ambitech.

Pouť v klášteře

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie oslavíme v bazilice v neděli v 16. srpna 2020 v 9:00. Srdečně Vás zvu na tuto mši svatou…

Ohlášky snoubenců

Dne 22. srpna 2020 chtějí uzavřít církevní sňatek v naší farnosti tito snoubenci: Michal Teplý a Markéta Polanská (oba z naší farnosti). Can 1053 CIC.

Pouť

Odjezd na pouť v sobotu 15. srpna 2020 na Bílou horu a do Tetína bude v 7:00 ze zastávky od Kláštera.

Poděkování

Děkujeme otci Slavomírovi za dnešní slavení mše svaté!

Příprava na biřmování

Přípravu na biřmování zahájíme v sobotu 5. září 2020.

Pozvánka do farní kavárky

Přijměte pozvání po mši svaté do farní kavárny.

Bohoslužby

Na první pátek 7. srpna 2020 bude mše svatá ráno v 8:00 – v úterý 4. srpna 2020 bude bohoslužba slova

Volná místa na pouť

Ještě jsou volná místa na sobotní pouť 15. srpna 2020 na Bílou horu a na Tetín.

Křest malého Patrika Urbánka

V neděli 2. srpna 2020 po mši svaté bude křest malého Patrika Urbánka.

Pouť na Křižánkách

Pouť na Křižánkách bude v neděli 2. srpna 2020 v 11:00 hod.

Pozvánka na farní pouť

Na farní pouť do Rožmitálu pod Třemšínem pojedeme v neděli 2. srpna 2020 odpoledne, ještě jsou asi 2 – 3 volná místa...

Oslava narozenin Otce Vladimíra

V pátek 31. července 2020 oslavíme ne příliš kulaté narozeniny Otce Vladimíra, přesto je to důvod k milému setkání a malé oslavě. Srdečně Vás zvu na páteční mši svatou a potom malé setkání na rajském dvoře. Budu vděčný za modlitbu…

Pouť ke sv. Anně na Cikháji

V neděli 26. července 2020 bude pouť ke sv. Anně na Cikháji – mše svatá bude v sále obecního úřadu v 15 hod.

Kalendáře na rok 2020

V zákristii si můžete pořídit nový stolní kalendář na příští rok 2021 – podpoříte tím stavbu kostela v Brně na Lesné.

Mše svatá

Mši svatou v úterý 21. července 2020 s Vámi bude slavit P. Miloš Kabrda – bude ráno v 8:00.

Expedice

V neděli 19. července 2020 odpoledne odjíždíme na krátkou expedici na Slovensko, do hor Poloniny – vracíme se v sobotu večer.

Farní pouť

Na farní pouť do Rožmitálu pod Třemšínem pojedeme v neděli 2. srpna 2020 odpoledne, je nás asi 30 a ještě jsou asi 2 – 3 volná místa.

Mše svatá s novoknězem

V pátek 17. července 2020 bude s námi v bazilice slavit mši svatou novokněz P. Karel Dvořák z Litomyšle a bude udělovat novokněžské požehnání.

Nikodémova noc

Nikodémova noc bude ve čtvrtek 16. července 2020 od 20 do 22 hod. na Zelené hoře.

Křty

Nyní po mši svaté bude křest malých dětí: Antonína Křivského a Eliáše Paseky.

Přání

Našemu pastoračnímu asistentovi, Martinovi Peňázovi přeji aby zde prožil krásný čas své cesty k povolání.

Svátek sv. Benedikta

Svátek sv. Benedikta oslavíme v pátek 10. července 2020 – je to den kdy můžeme v bazilice získat plnomocné odpustky.

Rozloučení

V pondělí 29. června 2020 jsme se rozloučili se + panem děkanem P. Janem Daňkem – vzadu jsou obrázky s prosbou o modlitbu. Rozeberte si je. Novým správcem farnosti Nové Město na Mor. se stal P. Miroslav Kulifaj.

Poděkování za sbírku

Děkuji Vám za Vaše dary při sbírce v neděli 28. června 2020 na bohoslovce a kněžský seminář – vybralo se 7.400,- Kč.

Slavnost sv. Petra a Pavla

Slavnost sv. Petra a Pavla oslavíme liturgicky v úterý 30. června 2020 – přijede P. Miloš Kabrda.

Rozloučení s panem děkanem P. Janem Daňkem

Rozloučení s panem děkanem P. Janem: requiem, které bude sloužit v pondělí 29. června 2020 biskup Vojtěch, začne v kostele sv. Kunhůty v Novém Městě na Moravě ve 14:00 hod. Pokud se při pohřební mši svaté již nedostanete do kostela, bude zařízeno ozvučení venkovního prostoru. Mše svatá bude také přenášena on-line. Prosím, dodržujte bezpečnostní a hygienická opatření a při liturgii mějte roušku. Otec Jan bude po mši svaté uložen do kněžského hrobu na místním hřbitově.
Parte ke stažení ZDE.

Sbírka na bohoslovce

V neděli 28. června 2020 byla sbírka na bohoslovce, Pán Vám odplať Vaše dary pro kněžský seminář.

Poděkování

Děkuji panu Kalinovi za pečlivou opravu chrámových hlavních dveří.

Jáhenské a kněžské svěcení

V sobotu 23. července 2020bude v Brně jáhenské a kněžské svěcení – dá-li Pán, bude vysvěcen také náš nový jáhen.

Nikodémova noc

Nikodémova noc bude v úterý 16. června 2020 na Zelené hoře – od 20 do 22 hod.

Herálecká pouť a první svaté přijímání

Slavnost Těla a Krve Páně oslavíme v neděli 14. června 2020 – bude herálecká pouť. Letos ji prožijeme s prvním svatým přijímáním našich 6. dětí. Mše svatá začíná v 11 hod.

První svatá zpověď

První svatá zpověď dětí bude v pátek 12. června 2020 v 15:30. Mohou přijít ke zpovědi i příbuzní nebo kmotři.

Boží Tělo

Pokud byste chtěli přijet na Boží Tělo do Kláštera, srdečně Vás zvu – ve čtvrtek 11. června 2020 bude mše svatá v 18:00, při ní bude požehnání nově opravení kalvárie.

Pozvánka puťák

Rád bych pozval mládež od 12. let na letošní puťák – krajem České Kanady o Kostelního Vydří. Začátek v neděli 28. června 2020 a návrat ve čtvrtek 2. července 2020.

Poděkování

Děkuji Jiřímu a Natálii za pomoc při práci na faře.

Práce na faře

Ve středu 3. června 2020 odpoledne od 13 do 15 budeme pracovat na faře s mládeží. Budeme sekat trávu a upravovat zahradu a dvůr – zvu starší děti a mládež !

První svaté přijímání

Slavnost první svaté přijímání prožijeme v den naší herálecké pouti, v neděli 14. června 2020.

Májová pobožnost

Poslední Májová pobožnost bude v neděli 31. května 2020 v 18 hod.

Pouť do Křižanova

V sobotu 30. června 2020 bude farní pouť ke sv. Zdislavě. Proto budeme slavit Vigilii svatodušní v Křižanově. Letos je výročí 800 let od narození. Mše svatá tam bude v 18:30. Pěší poutníci mají sraz v 15 hod ve Skleném n/Osl na nádraží (os. Vlak 14:32–14:50). Zpět jede vlak ve 21:00.

Výlet

V pátek 29. května 2020 chceme uspořádat výlet pro školáky, skauty i ministranty. Pojedeme na Moravu, na Pouzdřanskou step a Pálavu.

Mše svatá

V neděli 31. května 2020 bude naposledy přenos on-line: Od pondělí 25. května 2020 se opatření ještě uvolní a budeme moci slavit nedělní mši svatou v běžném režimu.

Mše svaté

V neděli 24. května 2020 bude mše svatá přenášena ještě on-line. Od 25. května se pravděpodobně opatření ještě uvolní a budeme moci slavit nedělní mši svatou v běžném režimu. Od té doby skončí naše farní přenosy on-line na farním kanále Youtube Farnost Žďár nad Sázavou 2.

Návštěva nemocných

Ve čtvrtek 21. května 2020 odpoledne chci navštívit nemocné, pokud víte o někom kdo je delší čas nemocný a nemůže přijít do kostela, můžete mi říci.

Májová pobožnost

Májová pobožnost bude dnes v 18 hod., v úterý 19. května 2020 přijede jáhen Vladimír a bude mít bohoslužbu slova. Naopak ve čtvrtek 21. května 2020 bude mše svatá, protože je slavnost Nanebevstoupení Páně.

Svátek sv. Jana Nepomuckého

Svátek sv. Jana Nepomuckého oslavíme v sobotu 16. května 2020: od 15 do 17 hodin se bude zpovídat v kaplích ambitů Zelené hory - v každé kapli bude zpovědník. Kostel bude v tu dobu otevřený k modlitbě. Jediná poutní mše v 18:00 bude ještě přenášená on-line. Ten den bude po dlouhé době opět Nikodémova noc: od 20 do 22:00 hod.

Mše svatá v Herálci

Od neděle 17. května 2020 budeme opět slavit nedělní mši svatou v Herálci v 11:00 a současně budou stále ještě bohoslužby on-line na farním kanále Youtube Farnost Žďár nad Sázavou 2.

Setkání prvokomunikantů

Setkání prvokomunikantů bude v úterý 12. května 2020 v 17:00 na faře. Tedy nikoli ve středu ale již v úterý.

Účast na bohoslužbách pro 100 osob

Od 11. května 2020 dle nařízení vlády je možná účast na bohoslužbách do počtu 100 osob.

Mše svaté na Youtube

Nedělní mši sv. můžete prožívat on-line na farním kanálu na Youtube: Farnost Žďár nad Sázavou 2.

Poděkování za dary

Děkuji za Vaše dary do kostelní kasičky.

Májové pobožnosti

Májové pobožnosti budou v neděli v 18 hod.

Mše svatá na Křižánkách

Mši svatou na Křižánkách bude slavit Otec Vladimír v sobotu 9. května 2020 v 16:00.

Svatá zpověď

V úterý 5. května 2020 od 17 do 18 hod. můžete přijít do kostela k osobní modlitbě nebo ke svaté zpovědi. Počet účastníků mše svaté je omezen na 15 osob.

Setkání prvokomunikantů

V úterý 5. května 2020 v 16 hod. bude setkání prvokomunikantů a jejich rodičů na faře.

Mše svaté na Youtube

Nedělní mši sv. můžete prožívat on-line na farním kanálu na Youtube: Farnost Žďár nad Sázavou 2.

Lidé v kostele

Protože je opět možné slavit bohoslužby s účastí lidu do 15 osob, můžete přijít na mši svatou v úterý. Nedělní mše svaté budou stále přenášeny on-line ze žďárské baziliky.

Farní události

Pokud se bude i nadále bude situace s pandemií u nás zlepšovat, lze plánovat některé farní akce s výhledem do budoucna takto: v úterý 5. května 2020 v 16 hod bude setkání prvokomunikantů a jejich rodičů. Svatojánskou pouť na Zelené hoře bychom oslavili v pátek 15. května 2020 Večerem chval on-line a v sobotu chceme zorganizovat svatou zpověď v době velikonoční ve všech kaplích ambitů od 15 do 17 hod. Jediná poutní mše by byla v 18:00 přenášená on-line. Další plán akcí včas naplánujeme podle situace.

Otevřený kostel

Kostel bude otevřen k modlitbě: v neděli od 11 do 12 hodin a v úterý od 17 do 18 hodin. Na Křižánkách je mše svatá v sobotu od 16 hod.

Mše svaté na Youtube

Mše svatá z baziliky bude přenášena on-line vždy v neděli – na farním kanálu na Youtube: Farnost Žďár nad Sázavou 2.

Plán uvolňování bezpečnostních opatření

Uvolňování bezpečnostních opatření v době pandemie, které se týkají bohoslužeb: Na základě jednání kardinála Dominika Duky s vedením krizového štábu oznámila Česká biskupská konference předběžný plán na uvolnění dosavadních nařízení: Od 27. dubna 2020 bude možné slavit veřejně bohoslužby – s účastí do 15 osob. Od 11. května 2020 se bude moci zúčastnit již 30 osob. Od 25. května 2020 budou slaveny bohoslužby s účastí do 50 osob. Výjimka platí stále pro pohřební obřady. Úplný konec omezení by měl nastat od 8. června 2020.

Otevřený kostel

Kostel bude v týdnu od 20. dubna 2020 otevřený: v úterý od 17:00 do 18:00 a v neděli od 11:00 do 12:00. Na Křižánkách je otevřený kostel v sobotu od 14 do 15 hodin. Můžete přijít k tiché modlitbě a zastavit se v kostele během krátké procházky.

Poděkování dětem za obrázky

Děkuji našim dětem za namalované obrázky křížové cesty, nyní jsou v ambitech Zelené hory.

Přesun termínů

V neděli 10. května mělo být v Herálci 1. svaté přijímání – tuto slavnost musíme odložit na pozdější termín. Letos se neuskuteční ani krojová pouť ani hlavní svatojánská pouť na Zelené hoře. Děkovná pouť bude jakmile to situace dovolí.

Velikonoce na Youtube

Mše svaté a obřady Velkého pátku z baziliky můžete prožívat s námi on-line v neděli a o Velikonočním triduu – na Youtube: Farnost Žďár nad Sázavou 2

Další videa na Youtube o Velikonocích:

Požehnání

Všem posílám požehnání. Vladimír Vojtěch Záleský, farář.

Zvonečky na Vigilii

Pokud budete s námi slavit Vigílii vzkříšení, připravte si doma zvonečky, budeme zvonit při Gloria!

Ratolesti

Ratolesti kočiček budou požehnané k rozebrání po celou Květnou neděli v předsíni kostela na stolečku.

Otevřený kostel v Herálci

Kostel v Herálci bude ve Svatém týdnu otevřený takto: v úterý od 17 do 18 hod. Na Bílou sobotu od 15 do 16 hod.

Křížová cesta na Zelené hoře

Od pondělí 6. dubna 2020 bude na Zelené hoře v ambitech křížová cesta, kterou malovaly naše děti z Herálce. Můžete tam během Svatého týdne přijít k soukromé modlitbě.

Poděkování

Děkuji Vám za společnou modlitbu růžence – denně ve 20:00 hod.

Požehnání

Všem posílám požehnání. Vladimír Vojtěch Záleský, farář.

Ratolesti na Květnou neděli

Připravte si doma na liturgii na Květnou neděli 5. dubna 2020 ratolesti z kočiček nebo palmy.

Poděkování za sbírku

Děkuji těm, kdo se rozhodli nějak zapojit do nedělní sbírky – děkuji za Vaše dary.

Otevřený kostel

Kostel je otevřený 1 x týdne, v úterý od 17 do 18 hod a na Křižánkách v sobotu od 14 do 15 hod. Můžete přijít během procházky na krátkou modlitbu: Pravidla bezpečnosti platí v kostele stejně jako jinde na veřejnosti.

Modlitba růžence

Připojte se doma také k modlitbě růžence – denně ve 20:00 hod.

Mše svaté na Youtube o Velikonocích

Mše svatá z baziliky bude přenášena on-line vždy v neděli a také o Velikonočním triduu – na farním kanálu na Youtube: Farnost Žďár nad Sázavou 2.

Slavení bohoslužeb

Bohoslužby slavíme s jáhnem Vladimírem v tradičních časech.

Mše svaté na Youtube

Na farním kanálu na Youtube budou uloženy záznamy bohoslužeb a později i vzdělávacích programů a přednášek Farnost Žďár nad Sázavou 2.

Přenos mše svaté on-line

Mše svatá z baziliky bude přenášena on-line opět příští neděli v 9:00. Odkaz ZDE. Je to jediná společná mše svatá pro obě naše farnosti a budu rád, když budeme i tímto způsobem ve spojení.

Modlitby

Modlete se společně a připojte se také k modlitbě růžence denně ve 20:00 hod. Najděte si mši svatou na portálu Mše svaté on-line nebo na TV Noe.

Poděkování

Děkuji Vám za to, že žijete poctivým duchovním životem doma v rodinách a jste v tom příkladem i pro své děti.

Otevřený kostel v Herálci

Farní kostel v Herálci je otevřený v úterý od 17 do 18 hod a v neděli od 11 do 12 hod. - můžete přijít na krátkou modlitbu během své vycházky. V tu dobu jsem přítomen v kostele a můžete přistoupit ke svaté zpovědi. Starší osoby prosím, aby zůstaly raději doma. Prosím, přicházejte jednotlivě a vždy s rouškou.

Mše svaté bez veřejnosti

Všechny bohoslužby jsou slouženy bez přítomnosti veřejnosti – mši svatou v Herálci mám během týdne pouze v úterý.

Úmysly na mše svaté

Úmysly mší svatých z nedělí, které odpadnou budou odslouženy později v náhradních termínech.

Otevřené kostely a zpovědi

Denně bude otevřený některý náš kostel, kde budu k dispozici ke svaté zpovědi:
- Farní kostel sv. Kateřiny v Herálci v úterý od 17 do 18 hod.
- Filiální kostel P. M. na Křižánkách v sobotu od 14 do 15 hod.
- Bazilika Nanebevzetí Panny Marie ve Žďáře n/S: v pondělí, středu a pátek od 16 do 17 hod., v úterý, čtvrtek a sobotu od 10 do 11 hod. A v neděli od 15 do 16 hod.

Opatření z důvodu pandemie

Z rozhodnutí otce biskupa Vojtěcha jsou všechny bohoslužby slouženy za "zavřenými dveřmi". Mše svaté budu slavit vždy podle pořadu bohoslužeb, jak jsme zvyklí. Účastnit se budou zástupci rodin, které mají intenci mše svaté, pokud budou chtít. Ostatní prosím aby se v čas mše svaté s námi spojili duchovně, nebo prožili slavení mši skrze média. Můžete se k nám připojit při modlitbě růžence ve 20:00. V tu dobu se modlí lidé v celé diecézi. Sledujte informace na farním webu. Protože letos nebude „hromadná“ svatá zpověď před Velikonocemi, můžete přicházet již nyní průběžně.

Zrušené události

Přednášky, Nikodémova noc, žďárské pašije… jsou zrušeny.

Rozhodnutí biskupa Vojtěcha Cikrleho pro brněnskou diecézi v souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19

Milé sestry, milí bratři,
vzhledem k aktuálnímu vývoji pandemie koronaviru COVID-19 a v návaznosti na nouzovýstav vyhlášený vládou,vydávám toto rozhodnutí:

Od dnešního dne (čtvrtek 12. března 2020)od 14.00 hodinse až do odvolání ruší všechny (tedy nejen nedělní) bohoslužby,společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a jiných prostorách Římskokatolické církve na území brněnské diecéze.Kněží budou slavit mše svaté bez účasti lidu na úmysly, na které by byly slouženy veřejně.

Nadále platí, že po dobu trvání mimořádných opatřeníudělujidispens od osobní účasti na nedělní bohoslužbě. V tomto případě je možné Ježíše Krista přijímat duchovně, tedy vyjádřením touhy po jeho přijetía spojením se s ním v duchovní jednotě.Kostely podle místních možností mohou zůstat otevřené pro osobní modlitbu.

Situaci, kterou nyní prožíváme a která přináší dočasné odloučení od setkání s Ježíšem Kristem ve svátostech, přijměme i jako nabídku a výzvu. Může být například cestou k tomu, abychom si uvědomili, jak velkým darem jsoupro nássvátosti i ti, kteří je udělují. Prosím, přijměme tuto situaci jako rodina, které není lhostejné,co prožívá ten druhý.Nehledejme výhody pro sebe, nechtějme obejítbezpečnostní opatření či rozhodnutí. Nereptejme. Přijměmeletošní výjimečnou postní dobu jako účast na Kristově křížové cestě,která bylanutnou součástí jeho vítězství.Připomínám i dnes,abychom se vrátili k domácíčetbě Písma a ke společným modlitbám v rodinách, například s využitím Kancionálu.

Prosím každého z vás, abychom se spojili každý večer ve 20.00 hodin modlitbou růžence.Ať je tato modlitba nesena úmyslem na zastavení pandemiekoronaviru a k ochraně našich rodin. A ještě vás vybízím k vědomému a citelnému celodennímu postu, případně k almužně nadobrý účel, a to v úterý 17. března. Tento den budu takto prožívat spolu s vámi.

Připomínám také možnost sledovánípřenosů bohoslužebv médiích (napříkladRadio Proglas a Televize Noe je vysílají každý den).

Milí sestry a bratři, nepropadejmepanice a malomyslnosti,i v této době je milující Bůh s námi.

Žehná Váš biskup Vojtěch

Brno, 12. 3. 2020

Prohlášení ke stažení ZDE.

Důležité informace pro farníky

Bratři a sestry,
když přicházely morové rány, obyvatelé Žďáru a okolí prosili o pomoc Pannu Marii "Studniční". Jejich zkušenost byla ohromující. To může být dnes povzbuzením i pro nás. Prosím Vás o modlitbu za naši zem, za Evropu, za místa a osoby ohrožené epidemií.
Nová situace nás nutí k hledání nového řešení …
Všechny bohoslužby budou od 12. března 2020 za "zavřenými dveřmi!". Mše svaté budu slavit vždy v tradiční čas ve farním kostele v Herálci . Účastnit se budou pouze zástupci rodin, které mají intenci mše svaté.
Ostatní prosím aby se v čas mše svaté: v neděli v 9:00 a v úterý v 18:00 s námi spojili duchovně, nebo slavili mši svatou skrze média. Také se s námi můžete propojit modlitbou denně v čas večerního růžence ve 20:00. V tento čas se modlí celá naše diecéze i s biskupem Vojtěchem.
Protože letos asi nebude možná hromadná předvelikonoční svatá zpověď, můžete přicházet průběžně. Kostel bude otevřený vždy v úterý a ve čtvrtek od 17 do 18 hod. Bude vystavena Nejsvětější svátost oltářní a já budu ve zpovědní místnosti k dispozici.
Všem posílám požehnání a modlím se za Vás všechny.

P. Vladimír Vojtěch Záleský

Informace ke stažení ZDE
.

MŠE SVATÉ ONLINE

Výměna oken na Zelené hoře - hlasování v anketě

Výměna oken na Zelené hoře za vitráže byla za rok 2019 nominována do soutěže Zlatá jeřabina. Prosím, zda byste mohli poslat svůj hlas této naší usilovné snaze o opravy Zelené hory: stačí si zadat "Zlatá jeřabina - hlasovací formulář" a potom "Péče o kulturní dědictví". Případně klikněte na odkaz ZDE.

Přednášky

V sobotu 21. a 28. března 2020 budou v rámci vzdělávacího kurzu našich průvodců přednášky z historie a dějin umění. Vždy v 18:00 hod v Klášteře na faře. Prvním přednášejícím bude Prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc., který bude přednášet na téma "jak projektoval barokní architekt". O týden později zde bude varhanářský mistr a restaurátor Dalibor Michek a seznámí nás s osobností Jana Davida Siebera a s jedinečností žďárských varhan.

Pobožnost křížové cesty

V neděli 8. března 2020 v 17:00 bude pobožnost křížové cesty.

Pozvánka

Otec Juris z DCM zve mládež do Osové Bítýšky během jarních prázdnin od 8. března 2020. Informace na vývěsce.

Připomínka Jáhnů

Rád bych Vám osvěžil vzpomínku na naše bývalé jáhny, dnes již kněze: P. Pavel Lazárek je farářem v Bílovicích nad Svitavou, P. Karel Janů je farářem ve Slavonicích, P. Jiří Brtník je farářem v Letovicích, P. Marek Coufal je kaplanem v Příměticích u Znojma, P. Sylwester Jurczak je administrátorem na Fryšavě, P. Jaroslav Sojka je administrátorem ve Vranovicích, P. Tomáš Fránek je administrátorem v Bučovicích, P. Tomáš Marada je kaplanem v Brně u sv. Jakuba a spirituálem studentského domova Petrinum, P. Štěpán Trčka je kaplanem v Žarošicích a P. Jaroslav Trávníček je administrátorem v Blučině. Pamatujte na ně v modlitbě.

Poděkování za sbírku

Děkuji Vám za Vaše dary při sbírce Svatopetrský haléř v neděli 23. února 2020, vybralo se i s Křižánkami 11.700,- Kč.

Pobožnost křížové cesty

V neděli 1. března 2020 v 17:00 bude pobožnost křížové cesty.

Popeleční středa

Ve středu 26. února 2020 na začátku mše svaté – popelec. Křížové cesty budou v neděli v 18:00. Celý den je přísný půst.

Setkání prvokomunikantů

V úterý 25. února 2020 se setkáme s dětmi a jejich rodiči na přípravě na první svaté přijímání – v 17:00 hod na faře.

Sbírka Svatopetrský haléř

V neděli 23. února 2020 byla sbírka Svatopetrský haléř – Váš dar je prostřednictvím papeže určen těm nejpotřebnějším kdekoliv na světě. Děkuji Vám.

Farní chaloupka

V létě bude opět farní chaloupka pro děti od 2. do 7. třídy, od úterý 18. do soboty 22. srpna 2020 na Fryšavě. Cena: 1000 Kč (akce bude dotovaná) a chaloupku povede zcela nový tým.

Sbírka Svatopetrský haléř

V neděli 23. února 2020 neděli bude sbírka Svatopetrský haléř - prostředky získané sbírkou jsou určeny k tomu, aby Svatý otec mohl jménem celé církve přispět ke zmír¬nění následků neštěstí, pomoci obětem válečných konfliktů, živelných katastrof, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi. V roce 2019 bylo v brněnské diecézi celkem vybráno 3 799 487 Kč.

Nikodémova noc

V neděli 16. února 2020 bude také Nikodémova noc – od 19 do 21 hod bude na Zelené hoře adorace a příležitost ke svaté zpovědi.

Přednáška

V neděli 16. února 2020 odpoledne budou mít sestry benediktýnky z Bílé hory přednášku a promítání o událostech na Bílé hoře, o významu tohoto místa v dnešní době a o jejich působení na tomto poutním místě. V 15 hod v křížové chodbě. V tomto roce uplyne 400 let od památné bitvy.

Sestry benediktýnky na faře

V neděli 16. února 2020 přijedou sestry benediktýnky z Bílé hory a budou u nás celý týden. V neděli 16. února 2020 15 hod. budou mít v Klášteře přednášku a promítání o událostech na Bílé hoře a o významu tohoto místa dnes. Srdečně Vás zvu.

Požehnání nové kaple sv. Ducha na Biskupském gymnáziu

Ve středu 12. února 2020 se uskuteční požehnání nové kaple sv. Ducha na Biskupském gymnáziu. Bude zde pan nuncius Charles Balvo spolu s naším brněnským biskupem. Protože prostor kaple je malý můžete se připojit ke slavnosti prostřednictvím TV Noe v 16 hod.

Setkání prvokomunikantů

Setkání našich prvokomunikantů, spolu s rodičů bude v úterý úterý 11. února 2020 v 16:45 na faře.

Společné udělování svátosti nemocných

Společné udělování svátosti nemocných bude při mši svaté v úterý 11. února 2020. Předtím bude svatá zpověď.

Bohoslužbu slova

Na bohoslužbu slova přijede v úterý 4. února 2020 br. jáhen Vladimír Lacina. Po bohoslužbě bude udělovat svatoblažejské požehnání.

Uvedení Páně do chrámu - Hromnice

V neděli 2. února 2020 oslavíme svátek Uvedení Páně do chrámu. Vezměte si s sebou na liturgii svíce - hromnice, které budeme žehnat.

Farní pouť

Farní pěší pouť bude opět v srpnu – letos od 3. do 6. srpna 2020. Odjíždět budeme auty v neděli odpoledne 2. srpna a budeme ubytovaní 4 noci v poutním domě v Rožmitále pod Třemšínem. Vhodné pro manželské páry, pro rodiče s dětmi… Cena pro dospělé 1.-600,- Kč. Návštěva poutních míst: Svatá hora, Nepomuk, Přeštice, Svatá Dobrotivá. Více informací ZDE. Přihlašování i informace u Otce Vladimíra.

Neděle Božího slova

Neděle 26. ledna 2020 je Neděle Božího slova. Kdo by chtěl pravidelně rozjímat a číst Boží slovo a neví jak na to, přijďte za mnou. Kdo nemá svou Bibli (Starý i Nový zákon), přijďte za mnou. Lektorům přeji aby pro ně bylo ctí i radostí přednášet Boží slovo.

Neděle Božího Slova

V neděle 26. ledna 2020 bude slavena jako Neděle Božího Slova. Papež František vydal motu proprio, kde se praví: Ustanovuji tímto 3. neděli v mezidobí jako neděli věnovanou slavení Božího slova, jeho šíření a jeho kontemplaci. Kéž díky neděli věnované Božímu slovu vzroste v Božím lidu zbožné a vytrvalé přátelství s Písmem svatým, tak jako autor učil už v dávných časech: „Vždyť je ti to slovo velmi blízké, je v tvých ústech a v tvém srdci, takže ho můžeš zachovávat“ (Dt 30,14). Proto po promluvě bude příští neděli požehnání všem našim lektorům.

Setkání dětí – prvokomunikantů

První setkání dětí – prvokomunikantů (3. třída) bude v neděli 19. ledna 2020 v 15 hod.

22. expedice mládeže

22. expedice pro mládež od 16. let bude v červenci od 19 do 25. července 2020 na slovenské Bukovské vrchy – Beščady. Více informací ZDE. Přihlašování i informace u Otce Vladimíra.

Náboženství

Náboženství pro žáky 2. stupně ZŠ bude na faře ve čtvrtek jednou za 14 dní – od 16 hod.

1. retro expedice

Krátká pětidenní 1. retro expedice pro odrostlou mládež, která se narodila ještě v minulém tisíciletí bude do Sieny a okolí od 28. dubna do 2. května 2020. Více informací ZDE. Přihlašování i informace u Otce Vladimíra.

Poděkování za sbírku

Děkuji našim koledníkům za letošní tříkrálovou sbírku.

Nový rok

Na Nový rok ve středu 1. ledna 2020 bude mše svatá v 11 hod. za farníky

Úmysly na rok 2020

Pokud si ještě někdo nestačil nahlásit úmysl mše svaté, ať se zastaví za O. Vladimírem v zákristii.

Poděkování koledníkům a dárcům

Také děkuji dětem i dospělým, kteří chodili po tříkrálové sbírce, za jejich čas a obětavost – a samozřejmě také dárcům.

Poděkování

Děkuji Vám za Vaše dary při vánoční sbírce na potřeby kostela a také za dary na pomoc farnostem na Ukrajině - darovali jsme 8.000,- Kč.

Vánoční koncert

Na Svátek Sv. rodiny v neděli 29. prosince 2019 zve Farní sbor na vánoční koncert, který bude příští neděli 29.12.

Svátek Sv. rodiny

Na Svátek Sv. rodiny v neděli 29. prosince 2019 bude při mši svaté v 11:00 hod. obnova manželských slibů.

Kněží z Ukrajiny

Na svátek sv. Štěpána ve čtvrtek 26. prosince 2019 nás navštíví kněží z Ukrajiny a budou koledovat – otci Volodymirovi vyhořela fara a rád bych mu pomohl – kdybyste chtěli připojit třeba nepatrný dar.

Svátek sv. Štěpána

Na svátek sv. Štěpána ve čtvrtek 26. prosince 2019 bude v Herálci mše svatá v 11:00 hod.

Hod Boží

Na Hod Boží ve středu 25. prosince bude v Herálci mše svatá v 11:00 hod. Bude také otevřená bazilika i Zelená hora od 14 do 17 hod. Na Zelené hoře bude otevřeno i na Štěpána.

Půlnoční mše na Křižánkách a v bazilice

"Půlnoční mše" bude již tradičně 24. prosince 2019 ve 24:00 na Křižánkách – přijeďte a povzbuďte křižánecké – nebo můžete využít zvláštní autobus, který pojede na "Půlnoční" do baziliky. Z Herálce bude vyjíždět ve 20:15 a zastaví také na Kocandě.

Štědrý den

Na Štědrý den v úterý 24. prosince 2019 bude v Herálci mše svatá v 8:00 hod.

Svatá zpověď

Pokud někdo nestihl zpověď, bude se zpovídat v neděli 22. prosince 2019 v bazilice od 14:00 do 17:00. Také zítra u sv. Prokopa celý den a zde na Štědrý den v 7:30.

Poděkování za betlémské světlo

Děkujeme našim skautům z oddílu "Ochránci pramene" za přinesené betlémské světlo. Světlo bude v předsíni kostela až do sv. Štěpána.

Křest malého Vojtěcha Teplého

V neděli 22. prosince 2019 po mši svaté bude křest malého Vojtěcha Teplého.

Poděkokování

Bohoslovci Jiřímu Dyčkovi z Blanska děkuji za jeho praxi u nás a přeji mu úspěšný zbytek studia, radost z povolání a vytrvalost v nastoupené cestě.

Předvánoční svatá zpověď

Předvánoční svatá zpověď bude v obotu 21. prosince 2019 odpoledne od 13 do 15 hod.

Betlémské světlo

V neděli 22. prosince 2019 nám skauti "Ochránci pramene" přinesou betlémské světlo.

Nikodémova noc

V pondělí 16. prosince 2019 bude na Zelené hoře Nikodémova noc, od 19 do 21 hod. Můžete již využít příležitost k předvánoční svaté zpovědi…

Rozloučení

V neděli 15. prosince 2019 s námi bude bohoslovec Jiří Dyčka z Blanska – jeho tříletá praxi tím u nás skončí. Teď jej budeme provázet modlitbou do jeho svěcení.

Poděkování

Děkuji otci Pavlovi Kafkovi, správci Diecézního fondu PULS za povzbuzení.

Slavnost světla na Zelené hoře

Na svátek svaté Lucie 13. prosince 2019 Vás srdečně zvu na Slavnost světla na Zelené hoře. Průvod s lampami v ambitech začne v 18:30, potom bude následovat krátký koncert v kostele. Účinkují: Barbora Mičková – soprán, Michaela Štefáčková – mezzosoprán a Hana Loubková – klavír, a také trumpetisté ZUŠ.

Slavnost Neposkvrněného Početí Panny Marie

Slavnost Neposkvrněného Početí Panny Marie oslavíme liturgicky v úterý 10. prosince 2019 v 18 hod.

Poděkování za sbírku

Děkuji za Vaše dary při sbírce na církevní školy - vybralo se 8.800,- Kč.

Akce Zapalme svíčku

V neděli 8. prosince 2019 večer bude v bazilice NPM modlitba a vzpomínka na zemřelé děti a na jejich rodiče – akce Zapalme svíčku začne v 18:00 v bazilice.

Návštěva sv. Mikuláše

V neděli 8. prosince 2019 po mši svaté snad navštíví naše děti sv. Mikuláš...

Mše svatá s P. Pavlem Kafkou

V neděli 8. prosince 2019 s námi bude slavit mši svatou P. Pavel Kafka, správce Diecézního fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze.

Informace

Mše svaté budou od ledna opět jako dříve: v úterý a v neděli. Pan kaplan, otec Jaroslav, nastoupí od ledna do svých farností Blučina a Měnín, kde nahradí pana faráře, který odchází do Říma.

Intence

Od Adventu je možné zapisovat mše svaté na rok 2020.

Sbírka na církevní školy

V neděli 1. prosince 2019 bude sbírka na církevní školy. Pamatujte na to, prosím.

Křest

V neděli 24. listopadu 2019 po mši svaté bude křest Elen Weissové a Martina Weisse.

Herálci posvícení

V neděli 24. listopadu 2019 bude v Herálci posvícení – tedy slavnost posvěcení chrámu. • Svátek sv. Kateřiny, patronky našeho kostela oslavíme v úterý 26. listopadu 2019.

Pohřeb

Pohřeb + pana Josefa Černého bude na Křižánkách v pátek 22. listopadu 2019 ve 14:00 hod.

Setkání členů ekonomické i pastorační rady

V úterý 19. listopadu 2019 v 19:00 bude setkání členů ekonomické i pastorační rady farnosti.

Den Bible

V neděli 17. listopadu 2019 je také Den Bible – proto polovinu dnešní sbírky věnujeme České biblické společnosti na vydání Bible v národních jazycích: pro Guatemalu, Nepál, Moldavsko, Rwandu a pro domorodé kmeny v Papui Nové Guinei. Děkuji Vám.

Státání svátek

V neděli 17. listopadu 2019 je státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii.

Nikodémova noc

V sobotu 16. listopadu 2019 bude na Zelené hoře Nikodémova noc: od 19 do 21 hod – adorace a svatá zpověď.

Nebude náboženství

V pondělí 11. listopadu 2019 nebude výuka náboženství ve škole.

Přání poutníkům

Farníkům, kteří se zúčastní národní pouti do Říma od pondělí 11. do pátku 15. listopadu 2019, přeji požehnanou pouť a šťastný návrat.

Festival La Festa

V neděli 8. listopadu 2019 bude tradiční festival chrámových rytmických sborů a schol La Festa – od 14 hod v kině Vysočina.

Plnomocné odpustky

Až do 8. listopadu 2019 můžeme získat plnomocné odpustky pro duše v očistci při návštěvě hřbitova s modlitbou za + a na úmysl Sv. Otce.

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Mše svatá na "Dušičky" bude v sobotu 2. listopadu v 8 hod. Po mši svaté půjdeme průvodem na hřbitov požehnat hroby.

Odpustky pro duše v očistci

Odpustky pro duše v očistci – informace jsou na vývěsce…

Návštěva nemocných

Na první pátek 1. listopadu 2019 budeme navštěvovat naše nemocné.

Koncert Stamicova kvarteta

V pondělí 28. října 2019 - v den státního svátku – bude na Zelené hoře koncert Stamicova kvarteta, na který Vás srdečně zveme. Zazní české barokní skladby a začátek je v 18:00.

Modlitba růžence

V neděli 20. října 2019 bude v kostele modlitba růžence v 17 hod., hned potom se na faře sejde společenství Modlitby matek.

Poděkování za sbírku

Děkuji Vám za Vaše dary při sbírce na misijní dílo církve během minulé neděle. Vybralo se 13.500,- Kč.

Koncert Stamicova kvarteta

V pondělí 28. října 2019 - v den státního svátku – bude na Zelené hoře koncert Stamicova kvarteta, na který Vás srdečně zveme. Zazní české barokní skladby a začátek je v 18:00.

Křest

V neděli 20. října 2019 po mši svaté bude křest malé Natálie Čejkové.

Poděkování za sbírku

Děkuji Vám za Vaše dary při dnešní sbírce na misijní dílo církve.

Sbírka na misijní dílo církve

V neděli 20. října 2019 bude sbírka na misijní dílo církve. Děkuji Vám předem za Vaši podporu misijních oblastí.

Nikodémova noc

Ve středu 16. října 2019 bude na Zelené hoře Nikodémova noc – od 19 do 21 hod. Příležitost je svaté zpovědi a tichá adorace.

Návrat z dovolené

Otec Vladimír se vrací z dovolené z Arménie v úterý 15. října 2019.

Národní pouť do Říma

Blíží se národní pouť do Říma – zúčastní se i 30 našich farníků letecky: od pondělí 11. do pátku 15. listopadu 2019. Uvolnilo se jedno místo, kdyby se chtěl někdo přihlásit je možnost jen tento týden.

Náboženství

V pondělí 7. října 2019 a také v pondělí 7. října 2019 nebude náboženství. Čtvrteční 10. října 2019 výuka na faře bude beze změny – v 16:00.

Otec Vladimír má dovolenou

V neděli 6. října 2019 odjíždí Otec Vladimír na dovolenou. Vše potřebné můžete domlouvat s otcem Jaroslavem.

Sčítání věřích

V neděli 6. října 2019 bude sčítání věřících na nedělních bohoslužbách.

Návštěva nemocných

Na první pátek 4. října 2019 v měsíci budeme navštěvovat naše nemocné.

Poděkování za sbírku pro PULS

Děkuji Vám za Vaše dary při sbírce na Puls – minulou neděli se vybralo 13.000,- Kč.

Dožínková pouť

V sobotu 28. září 2019 na sv. Václava bude také dožínková pouť v bazilice, kterou spolupořádá Asociace soukromých zemědělců. Mše svatá bude ve 13:30. Zpívat bude mužský sbor Vocatus ecumenicus.

Sv. Václav

Ve čtvrtek 26. září 2019 oslavíme v Herálci liturgicky slavnost sv. Václava.

Poděkování za sbírku na PULS

Děkuji Vám za Vaše dary při sbírce na Puls – na podporu kněží a pastorace v našich farnostech. Rád bych vám nyní sdělil, jak konkrétně můžeme zrealizovat výzvu otce biskupa k donátorství v naší farnosti. Kdo by se chtěl stát donátorem a má přístup k internetu, může se přihlásit na adrese www.donator.cz. Pro ty z Vás, kdo tuto možnost nemají, byly rozdány před týdnem kartičky s přihláškou, kterou můžete vyplnit a vhodit do označené krabičky. Jakou výši daru si zvolíte, záleží jen na Vás a můžete ji kdykoliv měnit. Malou nápovědou k výši daru může být motto uvedené na přihlášce. Podpořte PULS diecéze darem v hodnotě alespoň jedné kávy měsíčně, což odpovídá cca 50 Kč za měsíc. Váš dar můžete zaslat jednorázově, nebo si nastavit trvalý příkaz, popřípadě inkaso. Všechny potřebné informace k zaslání daru (jako např. číslo účtu, variabilní symbol) obdržíte poštou. V donátorství nerozhoduje výše daru, ale ochota přihlásit se touto formou k podpoře diecéze tak, jak už to udělalo více než 3 200 donátorů. Další informace o fungování fondu PULS najdete na stránkách donator.cz nebo na nástěnce.

Sbírka potravin pro bohoslovce

Rektor kněžského semináře prosí, zda bychom mohli udělat pro bohoslovce sbírku potravin: pomohla by zelenina, ovoce, zavařeniny – na faře v pondělí 23. září 2019

Adorační den

V pátek 20. září 2019 bude u nás v Herálci Adorační den. Prosím, zapisujte se na rozpis, který je na stolku.

Nikodémova noc

V pondělí 16. září 2019 bude Nikodémova noc na Zelené hoře – již od 19 do 21 hod.

PULS

Bratři a sestry, podpořte Puls – k tomu nás dnes oslovuje i brněnský biskup Vojtěch. V neděli 22. září 2019 bude sbírka na podporu pastorace a farností.

Výuka náboženství

Výuka náboženství začne v Herálci v pondělí 16. září 2019 Děti 1. a 2. třídy společně v 11:15, žáci 3., 4. a 5. třídy ve 12:05.

PULS - prosba

Bratři a sestry, podpořte Puls, společenství těch, kdo pravidelně byť drobným darem podpoří svou farnost. Jedná se o společenství pravidelných přispěvatelů.

koncert slovenské chválové skupiny Timothy

V sobotu 14. září 2019 bude na farní zahradě u sv. Prokopa koncert slovenské chválové skupiny Timothy z Prešova. Bude to modlitební večer s hudbou a všichni - především mladí, jsou zváni. Začíná se v 19:00.

Slavnost ve Svratce

Pan farář ze Svratky nás zve na slavnostní přivítání a převzetí ostatků sv. Aničky Kolesárové. Toto úterý 10. září 2019 při mši svaté v 18:00.

Výuka náboženství

Výuka náboženství začne v Herálci v pondělí 16. září 2019

Poděkování

Otci biskupovi Mons. Zdeňkovi Wasserbauerovi děkujeme za návštěvu a za slavení mše svaté.

Marek Orko Vácha - přednáška

Marek Orko Vácha bude mít přednášku na BiGy v pátek 6. září 2019 v 18:00 – Svoboda a osobní zrání.

Santiniho barokní slavnosti

300 let zahájení výstavby kostela Na Zelené hoře a 25 let zapsání do seznamu UNESCO. Program je na vývěsce. Při této příležitosti nás v neděli 8. září 2019 navštíví pomocný pražský biskup Mons. Zdeněk Wasserbauer.

Seminář

Seminář obnovy v Duchu sv. začne v neděli 8. září 2019. V neděli 1. září 2019 poslední možnost přihlášení.

Ohlášky snoubenců

Dne 14. září 2019 chtějí uzavřít církevní sňatek v naší farnosti: Luboš Urbánek (Herálec) a Aneta Picková (Vyskytná u Jihlavy). Can 1053 CIC.

Diecézní pouť rodin

Diecézní pouť rodin bude příští sobotu 31. srpna 2019 Mše svatá s otcem biskupem bude v bazilice v 10:00. Program začne již od 9:00 a bude končit v 16:00. Jste srdečně zváni.

Seminář obnovy v Duchu svatém

Seminář obnovy v Duchu svatém začne v neděli 8. září 2019. Neváhejte a přihlašujte se u mne v zákristii.

Poutníci

V neděli 25. srpna 2019 jsme přivítali v našem kostele poutníky z Dýšiny u Plzně a P. Libora Bučka.

16. ročník diecézní pouti rodin

Již 16. ročník diecézní pouti rodin bude v sobotu za 14 dní 31. srpna 2019. Srdečně Vás zveme na celý program, který bude v Klášteře.

Poutníci z Plzně

Příští víkend 25. srpna 2019 zde v Herálci budou poutníci z Plzně - Dýšiny se svým farářem P. Liborem Bučkem.

Nikodémova noc

V pátek 16. srpna 2019 bude Nikodémova noc – na Zelené hoře od 20 do 22 hod. adorace a příležitost ke svaté zpovědi.

Posvěcení baziliky

Patrocinium v bazilice oslavíme v den slavnosti – ve čtvrtek 15. srpna 2019. Mši svatou bude mít pan kaplan P. Jaroslav a bude při ní zpívat Svatomichalská schola gregoriánský chorál. Hlavní pouť bude v neděli 18. srpna 2019 a zpívat bude Fons.

Brigáda pro mládež

V úterý 13. a ve středu 14. srpna 2019 bude pracovní program pro mládež – tentokrát v hodně zkrácené podobě a pouze pro mládež od 15 let. Sraz na faře v 8:30. Ve čtvrtek 15. srpna 2019 také ale pouze dopoledne.

Sbírka na Křižánkách

Sbírka při poutní mši svaté byla na opravy našeho křižáneckého kostela. Děkujeme Vám za Vaši štědrost.

Pouť na Křižánkách

V neděli 4. srpna 2019 bude pouť na Křižánkách – mše sv. V 11:00.

Poděkování za ubytování poutníků

Děkuji všem kdo minulý týden přijali na nocleh pěší poutníky.

Seminář obnovy v Duchu svatém

Od září začne Seminář obnovy v Duchu svatém - cílem semináře je prohloubit svůj osobní duchovní život a vztah k Ježíši Kristu a učit se, jak žít křesťanský život v síle Ducha svatého. Součástí semináře budou krátké přednášky, společná modlitba, rozjímání Božího Slova. První setkání bude v Klášteře 8. září 2019.

Ubytování poutníků

Děkuji všem kdo nabídli možnost ubytovat pěší poutníky. Ti přijdou ve čtvrtek 25. července 2019 v podvečer. V 17:00 bude adorace v kostele a hned po adoraci by si mohli zástupci rodin odvézt s sebou dvojice nebo trojice poutníků...

Setkání poutníků

Setkání poutníků, kteří s námi pojedou na pouť ke sv. Alžbětě Durynské z maďarského Szároszpaták do Košic bude v neděli 4. srpna 2019 v 17:00 na faře.

Pouť ke sv. Anně na Cikháji

V neděli 28. července 2019 (za týden) bude pouť ke sv. Anně na Cikháji. Mše svatá v 15:00 hod bude v sále obecního úřadu, potom bude malé občerstvení. Vhodné přijet třeba na kole...

Volná intence

Na úterý 23. července 2019 není žádná intence, kdyby chtěl kdokoliv sloužit mši svatou na nějaký Váš úmysl řekněte knězi, který přijede.

Poutníci z Pardubic

Tak jako před rokem i letos budou procházet přes Herálec pěší poutníci do Slavkovic, bude je provázet P. Josef z Pardubic a potřebovali by jednoduché ubytování na jednu noc – přijdou ve čtvrtek 25. července 2019 kolem 18:00 hodiny ve skupince asi 25 osob. Prosím, kdo by mohl přijmout jednoho až dva poutníky, přijďte mi říci nyní po mši svaté. Moc děkuji za velkorysost a ochotu.

Otec Jaroslav Trávníček

Vítáme otce Jaroslava Trávníčka, který bude spolupůsobit v naší farnosti a současně bude spirituálem na Biskupském gymnáziu a SŠG AK.

Pozvánka do baziliky a na dolní hřbitov

Po celé prázdniny od 1. července 2019 bude otevřena denně bazilika i dolní hřbitov – vždy od 10 do 16 hodin. Budou zde vyškolení průvodci a vstupné bude pouze dobrovolné. Jde nám o to aby mohl být kostel celý den otevřený k modlitbě – využijte toho.

Poděkování za sbírku na bohoslovce

Děkuji Vám za Vaše dary při sbírce na bohoslovce minulou neděli – vybralo se 7.000,- Kč. Děkuji Vám za každou podporu kněžského semináře.

Salezián P. Jaroslav Trávníček

Již jsem Vám oznamoval, že k nám bude ustanoven jako kněz – salezián P. Jaroslav Trávníček, kterého přivítáme příští neděli 7. července 2019 při mši svaté.

P. Štěpán v Herálci

P. Štěpán byl ustanoven jako kaplan na poutní místo Žarošice. Tento týden bude slavit mši svatou v úterý 2. července 2019 s Vámi. Předtím bude zpovídat.

Děkovná mše svatá P. Štěpána Trčky

Děkovnou mši svatou bude slavit P. Štěpán Trčka u nás v bazilice v pátek 28. června 2019 na slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v 17:15. Potom bude oslava na rajském dvoře. Sbírka na dar pro primicianta bude při této děkovné mši svaté.

Nový kaplan

K nám bude ustanoven jako kaplan kněz – salezián, který bude především novým spirituálem na Biskupském gymnáziu.

P. Štěpán bude v Žarošicích

P. Štěpán byl ustanoven jako kaplan na poutní místo Žarošice.

Poutní mše svatá v Herálci v 10:30

V neděli 23. června 2019 bude poutní mše svatá začínat již v 10:30 z důvodu odjezdu autobusu na primiční mši svatou Otce Štěpána ve 12:00. Při poutní mši svaté bude sbírka na bohoslovce. Děkuji, že na to budete pamatovat.

Nebude na Křižánkách bohoslužba slova

V neděli 23. června 2019 nebude na Křižánkách bohoslužba slova.

Sbírka na bohoslovce

V neděli 23. června 2019 byla sbírka na bohoslovce. Děkuji Vám za tuto podporu kněžského semináře.

Děkovná mše svatá

Děkovnou mši svatou bude slavit v pátek 28. června 2019 na slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v 17:15 v bazilice. Potom bude oslava na rajském dvoře. Sbírka na dar pro primicianta bude při této děkovné mši svaté, nikoli předem, protože nyní je několik sbírek za sebou.

Primiční mše

Primiční mši svatou bude slavit novokněz Štěpán ve Slavonicích v neděli 23. června 2019 ve 14:30. Autobusy budou odjíždět ve 12:00 ze zastávky.

Jáhenské a kněžské svěcení

Jáhenské a kněžské svěcení bude v sobotu 22. června 2019 v 9:00 v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla.

Poděkování za sbírku na charitu

Děkuji Vám za Vaše dary při sbírce minulou neděli na charitu – vybralo se 6.800,- Kč.

Nikodémova noc

V neděli 9. června 2019 bude Nikodémova noc na Zelené hoře – od 20 do 22 hod. Příležitost ke svaté zpovědi.

Sbírka na charitativní účely

V neděli 9. června 2019 bude sbírka na charitativní účely.

Primici našeho jáhna Štěpána

V neděli 23. června 2019 jedeme na primici našeho jáhna Štěpána do Slavonic. Zapisujte se na seznam do autobusu. Odjíždět se bude ve 12:00, mše svatá je ve 14:30.

Expedice do Bulharska

Expedice pro mládež od 16. let bude od 17 do 26. července 2019 do Srbska a Bulharska.

Puťák

Puťák pro děti a mládež od 11. let bude od neděle 30. června 2019 do čtvrtka 4. července 2019

Návštěva nemocných

Na první pátek 7. června 2019 budeme navštěvovat naše nemocné.

Muzikál o Samsonovi

V pátek 7. června 2019 večer v 18:30 v kulturním domě v Herálci bude muzikál "Nestříhat" – o Samsonovi – Luděk Strašák a 25 mladých herců ze Zbraslavi a Zbýšova.

Koncert duchovní hudby na Zelené hoře

Zvu Vás na koncert duchovní hudby na Zelené hoře – ve středu 5. června 2019 v 19:00. Účinkovat budou sbory Novocantus z Nového Města na Mor. a Castello in aria..

Poděkování za sbírku

Při sbírce minulou neděli pro křesťany na Blízkém Východě se vybralo 9.200,- Kč.

Muzikál Nestříhat o Samsonovi

Již dnes Vás zveme na muzikál Nestříhat o Samsonovi. Přijedou jej zahrát mladí ochotníci ze Zbraslavi s Luďkem Strašákem – v pátek 7. června 2019 v 19:00 v kulturáku. Více informací ZDE.

Pozvánka na primici

V sobotu 22. června 2019 bude na kněze vysvěcen, dá-li Pán, náš jáhen Štěpán. Hned druhý den bude mít primici ve Slavonicích. Na neděli 23. června jsem objednal dva autobusy. Vzadu se již můžete zapisovat, tak abychom měli jasno kolik lidí pojede. Odjíždět se bude ve 12:00, mše svatá je ve 14:30, potom bude pohoštění pro všechny a cestou zpět krátké zastávky v Kostelním Vydří a u pramene řeky Dyje. Návrat ve 20:00. Zveme i děti, mládež... Cena autobusu bude asi 200,- Kč, děti pojedou zdarma. • Ten den je u nás pouť ale mše svatá bude dříve. V červnu bude hodně účelových sbírek, pokud byste chtěli přispět na dar tak to bude v neděli 16. června 2019

Křest Agáty Boháčové

V sobotu 1. června 2019 ve 14:00 bude křest malé Agáty Boháčové.

Poděkování

Děkuji všem, kdo se podíleli na organizaci programu Noci kostelů.

Májová pobožnost

V neděli 26. května 2019 v 17 hod. bude krátká májová pobožnost.

Poděkování za sbírku

Sbírka v neděli 26. května 2019 byla na pomoc křesťanům na Blízkém Východě. Děkuji Vám za Vaše dary.

Sbírka

V neděli 26. května 2019 bude sbírka na pomoc křesťanům na Blízkém Východě.

Noc kostelů v Herálci

Blíží se Noc kostelů – v pátek 24. května 2019 bude i u nás v Herálci. Program bude pestrý, sledujte na plakátech a pozvěte známé. Více informací ZDE. Děkuji organizátorům...

Nikodémova noc

Ve čtvrtek 16. května 2019 bude Nikodémova noc – od 20 do 22 hod. a v sobotu 18. května 2019 bude na Zelené hoře Večer chval – od 19:30.

Mše svaté o pouti na Zelené hoře

Tento týden a příští víkend bude hlavní pouť na Zelené hoře – ve čtvrtek 16. května 2019 zde bude s námi pomocný brněnský biskup Mons. Pavel Konzbul GV. Mše svatá bude v 17:00. Sobotní poutní mše svaté 18. května 2019 budou v 11:00 a v 17:00 a potom příští neděli 19. května 2019 v 6, 7:30, 9, 10:30 a ve 14:30. Program je v nasledujícím odkazu ZDE.
Mši svatou zde v Herálci bude mít otec Miloš Kabrda a bude mše svatá také na Křižánkách – v 11:00 s P. Pavlem Lacinou.

Křest

V neděli 12. května 2019 po mši svaté bude křest malého Václava Karla Gregora.

Requiem za + paní Thamar Kinskou

V sobotu 11. května 2019 bude v 15:00 v bazilice requiem za + paní Thamar Kinskou, hraběnku ze Vchynic a Tetova, rozenou kněžnou z gruzínského rodu Amilakvari. Zemřela dne 15. dubna 2019 v Paříži, tam byla také pochována.

Pouť motorkářů na Zelené hoře

V sobotu 11. května 2019 bude pouť motorkářů na Zelené hoře. V 10:00 bohoslužba beze mše svaté.

2. krojovaná pouť

Ve středu 8. května 2019 Vás zvu na 2. krojovanou pouť. Zahájení a přivítání bude v bazilice v 10:00, potom vyjdeme průvodem na Zelenou horu, kde bude mše svatá v 11:00 s P. Miroslavem Heroldem SJ. Večerní mše svatá již nebude.

Návštěva nemocných

Na první pátek 3. května 2019 budeme navštěvovat nemocné.

Prosebná pěší pouť za déšť

Ve středu 1. května 2019 bude prosebná pěší pouť za déšť k Panně Marii Studniční. Můžete se připojit k této pouti ve dvou proudech: 1. proud vyjde z Radešínské Svratky v 9:15 (8.30 mše svatá) a půjde se přes Slavkovice, Vysoké, Zelenou horu. 2. proud půjde z Nového Veselí ve 12:00 a půjde přes Budeč, ke sv. Prokopovi 13.30. V 15.00 bude v bazilice májová pobožnost a mši sv. v 17:15 hod. slouží P. Miloš Kabrda.

Poděkování

Děkuji Vám za Vaše dary při sbírce minulou neděli na potřeby našeho kostela – vybralo se 12.900,-Kč.

Poutě ve Slavkovicích

Během, příštího víkendu budou také velké poutě ve Slavkovicích v kostele Božího milosrdenství a sv. Faustýny. Hlavní mše svatá s plzeňským biskupem Mons. Tomášem Holubem bude v 15:00.

Skupina Jizeroš

V sobotu 2. dubna 2019 bude při mši svaté na Zelené hoře zpívat známá ekumenická hudební skupina Jizeroš. Hrají pro radost a ke slávě Boří - křesťané katoličtí i evangeličtí, kdysi hlavně z Liberecka a Jablonecku, dnes mají členy z celé republiky. Tzv. Viničná mše, kterou budou hrát a zpívat je jejich tvorbou a nástrojové obsazení je také zajímavé: kontrabas, 12-ti strunná kytara, kytara, 5-ti strunné banjo, mandolína, flétna, někdy alt saxofon.

Velikonoční svátky

Zelený čtvrtek - 18. dubna 2019 - Mše svatá pa památku Poslední Večeře Páně bude u nás v 19:00, potom bude adorace v Getsemanské zahradě do 23:00 hod.

Velký pátek - 19. dubna 2019 - Obřady začnou v 15:00, sbírka na Boží hrob, potom adorace u Božího hrobu až do 20:00 hod.

Bílá sobota - 20. dubna 2019 - bude kostel otevřený k modlitbě od 9 do 12 hod a Velikonoční Vigílie začne v 18:30. Prosím, zapisujte se k jednotlivým adoracím.

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – Hod Boží velikonoční - 21. dubna 2019 - mše svatá za farníky v 11 hod., sbírka na opravy kostela.

Slavnost Missa Chrismatis

Zveme Vás na slavnost Missa Chrismatis v Brně v katedrále na Zelený čtvrtek 18. dubna 2019 v 9:00 hod.

Pašije

Večer jsou již tradičně hrané pašije ve Žďáře na Libušíně ve 20:00 hod.

Mše svatá

Mše svatá bude v úterý 16. dubna 2019 v 8:00.

Svatá zpověď

Pokud jste včera nestihli svatou zpověď před Velikonocemi, tak v neděli 15 dubna 2019 odpoledne se bude zpovídat v bazilice od 14 do 17 hod. a v pondělí 16. dubna 2019 se zpovídá u sv. Prokopa celý den (od 9:00 do 12:00 a potom od 14:00 do 18:00).

Křížová cesta

V neděli 14. dubna 2019 v 17:00 bude křížová cesta.

Národní pouť do Říma

Na národní pouť do Říma letecky se již přihlásilo 8 poutníků. Připomínám, že pouť bude od 11. do 15. listopadu 2019 a cena je 12.000,- Kč.

Svatá zpověď

Svatá zpověď před Velikonocemi bude v sobotu 13. dubna 2019 od 9:00 do 11:00

Diecézní setkání mládeže

Otec biskup Vojtěch zve mladé lidi na Diecézní setkání mládeže, které se uskuteční v sobotu před Květnou nedělí - 13. dubna 2019. Začínáme v 8:30 hodin v katedrále. Dopolední přednášky budou na témata: klimatická změna, fake news, genetika člověka, povolání...

Mše svatá

V úterý 9. dubna 2019 bude mše svatá ráno v 8:00 – přijede otec Miloš Kabrda.

Mše svatá v úterý

Od úterý 2. dubna 2019 bude – tři týdny po sobě - mše svatá ráno v 8:00 - až do Velikonoc. Ve Svatém týdnu bude ranní mše svatá kvůli žďárským pašijím.

Program "Vzhůru srdce"

Pokud byste se chtěli připojit k programu na kopcích Vysočiny – otec Jan Peňáz to nazval "Vzhůru srdce", tak v neděli 31. března 2019 je první možnost: v 15.00 začne v Jamách u kříže (u hřiště) KŘÍŽOVÁ CESTA a potom snadný výstup na Vejdoch.

Křížová cesta

V neděli 31. března 2019 v 17:00 bude křížová cesta v bazilice.

Vzdělávací kurz pro chrámové varhaníky

Blíží se tříletý vzdělávací kurz pro chrámové varhaníky. Začne 5. října 2019 a bude ve Žďáře n/Sáz. Určen je pro stávající i začínající varhaníky, podmínkou je alespoň základní ovládání klávesových nástrojů. Kurz bude vždy v sobotu jednou za měsíc a předmětem bude varhanní hra, hudební teorie a Liturgika. Již máme 2 přihlášené z naší farnosti. Kurzovné a pomůcky platí farnost.

Farní pouť

Na pěší farní pouť ke sv. Alžbětě Durynské v srpnu je posledních 6 míst. Pouť je vhodná především pro rodiny s dětmi a bude od 18. do 23. srpna 2019 - ze Sároszpaták do Košic.

Farní rada

Setkání členů farní rady bude v úterý 26. března 2019 po večerní mši svaté.

Křížová cesta

V neděli 17. března 2019 v 17:00 bude křížová cesta v bazilice.

Nikodémova noc

Nikodémova noc bude na Zelené hoře rovněž v sobotu 16. března 2019 od 19:15 do 21:00.

Koncert vážné hudby

V sobotu 16. března 2019 bude v 18:00 na Zelené hoře koncert vážné hudby za přítomnosti arcibiskupa Mons. Johna Vlažného. Účinkovat budou Richard Fuller z USA (forte piano) a na housle Eri Ota z Japonska. Zazní skladby Bacha a Josepha Haydna. Vstupné je dobrovolné.

Další obrazi na opravu

Odvezli jsme dalších 5 obrazů a prosím aby děti domalovaly tato zastavení křížové cesty.

Pobožnost křížové cesty a žehnání obrazů

V neděli 9. března 2019 v 17:00 bude pobožnost křížové cesty. Přijede br. jáhen Štěpán a na začátku požehná prvních 6 zrestaurovaných obrazů.

Ohlášky před kněžským svěcením

Dne 22. června 2019 přijme v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně kněžské svěcení Mgr. Štěpán Trčka, naroz. dne 30.4. 1993 v Dačicích. Ohlášky před svěcením se vykonávají podle can. 1051 CIC pro oznámení případné překážky svěcení. Prosím Vás o modlitbu za něho i za všechny kandidáty jáhenství a kněžství.

Křest Dominika Teplého

V sobotu 9. března 2019 ve 13:00 bude křest Dominika Teplého.

Návštěva restaurátorské dílny

V pondělí 4. března 2019 pojedeme se zájemci na návštěvu restaurátorské dílny akadem. malířky Evy Kolmanové, která opravuje naší křížovou cestu. Pojedeme tam auty a ještě se může kdokoliv přihlásit, hlavně vhodné pro děti a mládež. Zatím jede 5 dospělých a 4 děti. Atelier je v obci Velké Výkleky u Kolína. Vyzvedneme tam již opravené obrazy a přivezeme další.

Poděkování

Děkuji všem, kdo připravili program chaloupky pro naše děti.

Návštěvu restaurátorské dílny

Chtěli bychom pozvat starší děti na návštěvu restaurátorské dílny akadem. malířky Evy Kolmanové, která opravuje naší křížovou cestu. Pojedeme tam v pondělí 4. dubna 2019, atelier je v obci Velké Výkleky. Vyzvedneme tam již opravené obrazy a přivezeme další. Pojede s námi jáhen Štěpán a budeme rádi, když se připojí i někdo z rodičů.

Farní chaloupka

Milé děti, příští víkend bude farní chaloupka pro děti. Začátek programu bude v pátek 1. března 2019 v 19 hod na faře a společný víkend zakončíte mši svatou v neděli 3. března 2019. Přihlašujte se u Zdenči nebo u Lucky.

Křty

V sobotu 2. března 2019 ve 14:00 křest malých dětí: Elišky Prokešové a Vojtěcha Tlustoše.

Návštěva nemocných

Na první pátek 1. března 2019 budeme navštěvovat naše nemocné.

Poděkování

Děkuji Vám za Vaše dary při sbírce Svatopetrský haléř minulou neděli. Vybralo se 9.100,- Kč

Praxe

O víkendu 23. - 24. února 2019 s námi prožije na praxi bohoslovec Jiří Dyčka.

Informace o přihlášených

Na expedici je již přihlášeno 10 mladých, na farní pouť je přihlášeno již 27 osob. Na putovní tábor je možné se hlásit též...

V úterý 19. února 2019 bude mše svatá ráno – slavit ji s Vámi bude otec Miloš Kabrda.

Poděkování za sbírku

Děkuji Vám za Vaše dary při dnešní sbírce Svatopetrský haléř. Prostředky, posíláme papeži Františkovi aby jimi účinně pomáhal.

Volby

Informace o volbě PFR: 23 osob získalo nějaký hlas, z toho 12 získalo více než 5 hlasů. Složení bude velmi podobné, z nových členů bude v PFR pan Pavel Teplý.

Sbírka Svatopetrský haléř

V neděli 17. února 2019 bude sbírka Svatopetrský haléř. Prostředky, které posíláme svatému otci Františkovi aby jimi pomáhal nejpotřebnějším.

Nikodémova noc

V sobotu 16. února 2019 bude na Zelené hoře Nikodémova noc – od 19 do 21 hod.

21. expedice - Pozvánka

Rád bych pozval mládež od 16. let na letošní 21. expedici – cílem bude Srbsko, Kosovo a Bulharsko. Termín je od 17. do 26. července 2019. Cena je pro studenty 4.800,- Kč. Více informací ZDE.

Udělovaní společné svátosti nemocných

V úterý 12. února 2019 ráno při mši svaté se bude udělovat společně svátost nemocných. Pokud se Vám termín nehodí, můžete využít také v pondělí 11. února 2019 v Klášteře, mše svatá bude v teple – v křížové chodbě.

Večer chval

V sobotu 9. února 2019 bude u sv. Prokopa v 19:30 Večer chval. Promluvu bude mít P. Tomáš Fránek.

P. Tomáš Fránek - 40 let

Dnes má kulaté narozeniny – 40 let bývalý pan kaplan P. Tomáš Fránek. Vzpomeňte na něho.

Svatoblažejské požehnání

V neděli 3. února 2019 neděli po mši svaté se bude udělovat svatoblažejské požehnání.

Příprava na 1. svaté přijímání

Příprava na 1. svaté přijímání začne za týden, v neděli 3. února 2019 v 15:30 hod. Zveme děti 2. tříd a jejich rodiče.

Návštěva nemocných

Na první pátek 1. února 2019 odpoledne budeme navštěvovat naše nemocné.

Kněžská rekolekce

Rekolekce našeho děkanství bude v čtvrtek 31. ledna 2019 v Novém Mstě na Mor. Mše sv. v 8:30.

Hromnice

Svátek Uvedení Páně do chrámu – Hromnic oslavíme v úterý 29. ledna 2019 v 18:00 při mši svaté s žehnáním svící.

Volby

V neděli 27. ledna 2019 bude 1. kolo volby nových členů pastorační farní rady.

Pohřeb.

V sobotu 26. ledna 2019 bude pohřební mše svatá za + Zdenku Kopeckou. Bylo jí 90 let.

Mons. Mgr. Ing. Pavel Konzbul generálním vikářem

Mons. Mgr. Ing. Pavel Konzbul, pomocný biskup brněnský byl jmenován novým generálním vikářem a dne 4. února 2019 bude uveden do úřadu. Vystřídá tak Mons. Jiřího Mikuláška, který byl GV více než 25 let.

Poděkování

Otec biskup Vojtěch děkuje za letošní tříkrálovou sbírku.

Týden modliteb

Celý tento týden je Týden modliteb za jednotu křesťanů...

Zapisávání mší svatých

Pokud si někdo nestačil naplánovat mši svatou na tento rok 2019, zastavte se v zákristii.

říprava na 1. svaté přijímání

Příprava na 1. svaté přijímání začne v neděli 3. února 2018 v 15:30 hod. Zveme děti 2. tříd a jejich rodiče.

Příprava na 1. svaté přijímání

Příprava na 1. svaté přijímání začne v neděli 3. února 2019 v 15:30 hod. Zveme děti 2. tříd a jejich rodiče.

Zádušní mše svatá za + Jana Palacha

Zádušní mše svatá za + Jana Palacha bude sloužena v Praze v sobotu 19. ledna 2019 v 18:00 v kostele Panny Marie před Týnem.

Nikodémova noc

Ve středu 16. ledna 2019 bude Nikodémova noc na Zelené hoře: od 19 do 21 hod. adorace a svatá zpověď

Večer chval

V sobotu 12. ledna 2019 bude v Klášteře Večer chval – program začne přednáškou otce Vlastimila Kadlece, obláta a hned potom bude večer chval – v křížové chodbě.

Setkání lektorů

V neděli 6. ledna 2019 v 15 hod., prosím o setkání všechny stávající i nové lektory. Setkání bude krátké informativní a prosím aby přišli ti, kdo již čtou a také všichni, kdo by se mohli do lektorské služby zapojit.

Křest

V neděli 6. ledna 2019 odpoledne ve 14:30 bude křest Michala Čechmánka.

Promítání fotek z událostí roku 2018

V neděli 6. ledna 2019 (na Tři krále) v 16 hod. bude v kulturním domě promítání ze všech hlavních farních akcí, které jsme přižili v roce 2018.

Poděkování koledníkům

Děkujeme všem koledníkům a organizátorům tříkrálové sbírky.

Návštěva nemocných

Na první pátek 4. ledna 2019 budeme navštěvovat naše nemocné.

Mše svatá na Silvestra

Mše svatá na Silvestra v pondělí 31. prosince 2018 bude ve 23:00 na Zelené hoře, potom přivítání nového roku před ambity poutního kostela.

Vánoční koncert

V neděli 30. prosince 2018 v 17 hod bude v našem farním kostele vánoční koncert našeho sboru. Všichni jste srdečně zváni.