Biřmování v Herálci

29. září 2007, Pavel Dítě


Tato slavná událost byla v naší farnosti po dlouhých 61 letech. Příprava na biřmování začala před více jak rokem, kdy schůzky byly každých 14 dnů s výjimkou prázdnin. Biřmováno bylo celkem 29 biřmovanců, kdy nejmladšímu bylo 15 let a nejstarší biřmované bylo 78 let.


Svátost biřmování je uvedení do duchovní dospělosti a patří mezi svátosti, které se udělují pouze jednou za život. Již podruhé za dva roky nás poctil svou návštěvou otec biskup Vojtěch Cikrle (v lednu 2006 tu byl na pohřbu p. Stanislava Svobody). Přijel i přes své zdravotní problémy, kvůli kterým se nezúčastnil dalších dvou biřmování, na které poslal své zástupce.


Slavnost začala průvodem z fary do vyzdobeného kostela svaté Kateřiny, kde probíhala slavnostní mše svatá, během které biřmovanci obnovili vyznání víry a biskup jim vyprosil dary Ducha svatého. Při biřmování pomazal biřmovance křižmem a požehnal jim.


Následoval slavnostní oběd na hotelu pro všechny biřmovance, členy klášterního souboru Fons, kněze a pana starostu s manželkou. Biskup po obědě obešel všechny přítomné a popovídal si s nimi a dal každému knížku, kterou napsal. Pak se většina přesunula zpátky do kostela, kde probíhalo povídání i s dalšími farníky, kde se lidé mohli ptát na cokoliv. Pak otec biskup všem přítomným požehnal a odjel zpátky do Brna.


Chtěl bych poděkovat všem těm, kteří se podíleli na přípravě na tuto velkou slavnost, která se v naší farnosti mohla uskutečnit. Zejména bych chtěl poděkovat našemu panu faráři Vladimírovi, za jeho obětavost s jakou organizoval přípravy a všechny věci kolem biřmování.


Fotografie: