Návštěva sv. Mikuláše

6. prosince, Pavel Dítě


Svatý Mikuláš po vesnici chodil sice ve středu, ale zůstal tu až do čtvrtka, aby se mohl zúčastnit dětské mše svaté ve čtvrtek 6.prosince. Netrpělivě jeho příchod očekával plný kostel. Pan farář Vladimír se při kázání zaměřil na neobyčejný život sv. Mikuláše, který se snažil celý život pomáhat dary potřebným lidem v jejich těžkých životních situacích. Jeho heslem bylo: „Ať neví levice, co činí pravice.” To znamená, že když vykonáme nějaký dobrý skutek, tak se tím nemáme chlubit, aby nás všichni chválili, ale naopak máme být skromní.Po mši svaté se opravdu všichni dočkali a přišel sv. Mikuláš se svým malým nebeským doprovodem. Nechal si zavolat všechny děti k oltáři a promluvil k nim, jak se k nám těšil a že slyšel, že u nás jsou děti moc hodné. Všechny děti se mu jednotlivě představily a dostaly požehnání a sladkou odměnu.Bylo úžasné pozorovat děti, jak se zatajeným dechem pozorovaly každý jeho krok a každé slovo, co řekl. Na závěr sv. Mikuláš požehnal všem lidem v latině a pak spolu s andílkem opustili náš kostel a zmizeli ve tmě. Byl to opravdu krásný večer.