Boží Hod vánoční v Herálci

25. prosince 2007, Pavel Dítě


Den po Štědrém dnu jsme se dočkali vrcholu adventní doby, která trvala 4 týdny. Letos jsme si připomněli již 2007. výročí narození Ježíška, který přišel na svět v Betlémě. Tento první svátek vánoční je společně s Božím Hodem velikonočním největším křesťanským svátkem. Nádherně vánočně vyzdobený kostel přivítal nejen velké množství věřících farníků ale i ostatních spoluobčanů, kteří přišli společně s námi prožít mši svatou na oslavu narození Ježíše Krista.Všechny svíce v kostele byly zapáleny světlem, které k nám přivezli skauti až z Betléma, tato tradice je už více jak 20 let stará a pochází z Rakouska. Toto světlo jsme si mohli také odnést domů se zvláštním pocitem, který navodila myšlenka, že plamínek pochází z několik tisíc kilometrů vzdáleného místa narození Ježíška.Při mši svaté také proběhla sbírka na opravy našeho kostela. V příštím roce chceme vyměnit alespoň polovinu oken, což bude velmi nákladné, ale věříme, že s pomocí Boží a farníků vše zvládneme. Sbírka na opravy kostela už byla dlouho dopředu naplánovaná a peníze měli jít na opravy na příští rok, ale velká část padla na neplánovanou opravu měděných kostelních svodů, které ukradli neznámí vandalové těsně před Vánocemi a způsobili tím škodu přes 10 tis. Ukradené měděné svody byly nahrazeny obyčejnými pozinkovanými, aby se krádež už neopakovala.Již tradičně je v kostele vystaven krásný figurkový betlém, vedle kterého stojí dřevěný černoušek do kterého se hází peníze. Černoušek při každém vhození daru zakýve hlavou na poděkování. Vánoční doba trvá do svátku Křtu Páně - neděle po 6. lednu - tentokrát to bude 13. ledna 2008, kdy se rozloučíme s vánoční výzdobou. Tak využijte šance a přijďte navštívit kostel.