Tradiční vánoční "půlnoční" mše svatá na Křižánkách

24. prosince 2007, Milan Tlustý


Na rozhraní Štědrého dne a svátku Narození Páně se konala na Křižánkách, v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů, tradiční slavnostní půlnoční mše svatá. Tato mše, pro obec jedna z významných každoročních akcí, byla opět bohatě navštívena nejen místními, ale i přespolními občany, a to bez ohledu na náboženské vyznání. Všichni jsme si domů odnášeli nejen krásný zážitek z vystoupení smíšeného pěveckého sboru farníků z Křižánek a Herálce, ale hlavně velkou duševní sílu a radost z narození Páně pro celé sváteční období.


Fotografie: