Tříkrálová sbírka

13. ledna 2008, Milada Laštovicová


Dobročinná akce Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí u nás a v celostátním měřítku se v lednu 2008 konala již poosmé. Výtěžek sbírky je určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí.


"My tři králové jdeme k Vám, štěstí, zdraví vinšujem vám.
Štěstí, zdraví, dlouhá léta, my jsme k Vám přišli zdaleka.
Zdaleka je cesta naše, do Betléma mysl naše."


Lukáš, Maruška, Luboš, Fanda, Simona, Hanka, Šimon, Tom a Bětka převlečeni za bájné krále - mudrce z východu - navštívili domácnosti v Herálci a na Kocandě, aby jim svým zpěvem přinesli radostnou zvěst vánočních svátků a obdarovali je drobnou pozorností. Zároveň koledníci prosili o finanční příspěvek pro Charitu.


Tříkrálová sbírka v Herálci byla zakončena v neděli 13. ledna 2008 při mši svaté v kostele sv. Kateřiny. Po rozpečetění pokladniček a spočítání byla vybraná částka - 22 392,50 Kč + 10 Sk předána koordinátorce TKS - Michaele Mahlové.


Odkazy: