Hromnice

1. února 2008, Pavel Dítě


První únorový den se v kostele světili svíce - hromničky. Mohou se zapalovat při osobní modlitbě nejen za bouří pro odvrácení možné pohromy. Také bývalo zvykem dávat hromničku do ruku umírajícímu člověku. Světlo hromničky mělo jeho duši svítit na cestu do nebe. Světlo svíce a hoření plamene má ostatně prokazatelně příznivý vliv pro ochranu před přítomností nečistých duchů, proto se při mši svaté svíce zapalují a proto se, jako za velmi dávných časů tak i dnes interiéry kostelů vykuřují kouřem kadidla.