Svatomichalská gregoriánská schola Brno

10. února 2008, Pavel Dítě


V neděli 10. února jsme v našem kostele sv. Kateřiny prožili mši svatou s latinskými zpěvy. Pozvání pana faráře Vladimíra přijala již podruhé Svatomichalská gregoriánská schola Brno. Plný kostel byl unešen krásnými latinskými chorály. Za opravdu velkolepý umělecký i duchovní zážitek děkujeme a budeme se těšit na další návštěvu. (foto - Bohuslav Major)


Informace o Svatomichalské gregoriánské schole Brno:

Svatomichalská gregoriánská schola vznikla na podzim roku 1994 jako skupina neprofesionálních zpěváků, kteří chtěli kvalitním zpěvem gregoriánského chorálu přispět k důstojnému slavení liturgie. Velkou měrou k tomu přispěl týdenní kurz gregoriánského chorálu v Brně, který vedl v onom roce rakouský profesor Franz Karl Prassl z Grazu a jehož se několik zakládajících členů osobně účastnilo. Postupně se schola rozšířila o další zájemce převážně z řad ministrantů různých brněnských kostelů. Hlavní těžiště činnosti scholy spočívá ve službě při liturgii – schola zpívá při latinských bohoslužbách pravidelně v brněnské katedrále, dále pak v mnoha dalších kostelích nejen v brněnské diecézi. V současné době se zhruba 30 členů scholy vystřídá v průměru na 6 až 8 bohoslužbách v měsíci. Příležitostně zpívá schola i na koncertech.Název má schola podle kostela sv. Michala, kde se schází ke zkouškám a kde její vedoucí Josef Gerbrich od r. 1979 působí jako varhaník. (Zdroj informací: Josef Gerbrich )