První Svaté přijímání

8. června 2008, Pavel Dítě


Slavnostní okamžik pro celou farnost a hlavně pro 12 dětí, které přijaly při slavnostní mši svaté první svaté přijímání.


V neděli 8. června čekal plný kostel na průvod ministrantů, za kterými šlo 8 slečen a 4 chlapci následováni otcem Vladimírem. Pak mohla začít slavnostní mše svatá, při které děti daly na oltář své křestní roušky, obnovily s rozžatými svíčkami křestní slib spolu se svými kmotry, kteří měli pravou ruku na jejich ramenu, na znamení toho, že budou jejich oporou v životě i ve víře.


Než mohly děti přijmout svoji první hostii, tak uplynulo několik měsíců intenzivní přípravy nejen dětí, ale také jejich rodičů, které je na každé přípravě doprovázeli. V sobotu pak byla pro děti jejich první svatá zpověď, kde se vyznaly před Pánem Bohem ze svých hříchů. A pak nic nebránilo dětem přijmout s čistou duší v neděli při mši Tělo Páně.


V odpoledních hodinách bylo v kostele Te Deum a pak proběhla oslava prvokomunikantů a jejich rodičů v místní hotelové restauraci, kde děti zakončily slavnostní den v jejich životě, kdy se staly plnohodnotnými křesťany.


Zde jsou jména dětí, které letos přijaly v heráleckém kostele sv. Kateřiny první svaté přijímání:

Z Herálce: Teplá Eliška, Cachová Denisa, Fialová Kateřina, Havlíková Lucie, Vojta Martin, Weiss Milan, Vodička Vojtěch, Holeš Ladislav


Z Křižánek: Zedníková Alena, Gregorová Eliška


Ze Svratoucha: Peřinová Pavlína, Peřinová Adéla