Dětská mše a opékání v Rychtářském lese

26. června 2008, Milada Laštovicová


Za krásného čtvrtečního odpoledne 26. června 2008 se konala na palouku v „Rychtářském lese“ u kříže dětská mše svatá. Sešlo se velké množství dětí, mládeže i dospělých. Po mši svaté následovalo venkovní grilování, opékání párků a zábavné hry. Děkujeme touto cestou panu Tlustému, který toto setkání na svém pozemku umožnil.