Řecko 2008 - Farní pouť po stopách apoštolů sv. Pavla a sv. Ondřeje

12. dubna 2008, Zlata Součková


V červnu 2008 začne Rok sv. Pavla, a tak se žďárští a herálečtí farníci s o. Vladimírem a CK Awertour, vydali na letošní jarní farní pouť do Řecka, na místa, kde sv. Pavel při svých misijních cestách pobýval, hlásal evangelium, nacházel přátele, ale také prožíval nepochopení a odmítnutí.


To vše jsme si připomínali v Athénách na Areopagu, kde sv. Pavel promlouval k Athéňanům; v Kavále, kam připlul na své 2. misijní cestě a kde od něj, jako první v Evropě, přijala křest sv. Lýdie; nebo ve Filipách, kde byl sv. Pavel vězněn.


Naše první zastávka po dlouhé, ale příjemné plavbě Jadranským a Jónským mořem, bylo město Patras, kde byl umučen apoštol sv. Ondřej.


Cestou z Korintu do Athén jsme obdivovali Korintský průplav – velkolepé stavební dílo, které se budovalo mnoho staletí, aby usnadnilo lodní dopravu mezi Jónským a Egejským mořem. Nevynechali jsme ani starověké archeologické lokality v Epidauru, Starém Korintě či v Mykénách.


Při návštěvě Soluně jsme vzpomněli soluňské bratry, sv. Cyrila a Metoděje, „apoštoly Slovanů“, kteří se zasloužili o rozšíření křesťanství v naší zemi.


Prostor pro modlitbu a rozjímání jsme měli při návštěvě Meteor – komplexu pravoslavných klášterů postavených vysoko na skalách, vyzdobených krásnými ikonami.


Asi největším zážitkem byl pro mnohé z nás výstup na pohoří Olymp. Stoupali jsme nádhernou jarní přírodou z nadmořské výšky 1060 m k horské chatě ve výšce 2100 m. Někteří potom pokračovali zasněženým horským terénem ještě výše, asi do 2700 m.


Samozřejmě jsme si také nenechali ujít příležitost ochutnat speciality řecké kuchyně a výborné řecké víno.


Bohu díky za nevšední zážitky, nová přátelství a společně prožité chvíle při putování po stopách i „mimo stopy“ apoštola sv. Pavla.