Svatý Mikuláš na Křižánkách a v Herálci

6. prosince 2008, Pavel Dítě


Na Křižánky přišel svatý Mikuláš se svým andělským doprovodem již v neděli 30. listopadu 2008, aby mohl pozdravit všechny farníky a obdarovat děti nějakou tou sladkostí.

Až do sobotního podvečeru vydržel v Herálci svatý Mikuláš, aby mohl pozdravit děti a dospělé v místním farním kostele svaté Kateřiny.

Svatý Mikuláš sice chodí v předvečer svého svátku, ale v Herálci se mu natolik zalíbilo, že zůstal přes noc, aby mohl po dětské mši svaté pozdravit všechny přítomné děti a farníky. Farní kostel byl plný nejen lidí ale byl i plný očekávání a nejistoty, jestli svatý Mikuláš opravdu dorazí.

Na konci mše svaté se otevřely dveře a Mikuláš vkročil do kostela se svým trojčlenným andělským doprovodem. Pozdravil všechny přítomné a řekl jim, jaká byla cesta z nebe do Herálce a jak by byl rád, aby se všichni chovali ke svým bližním, jako sami k sobě. Nezapomenul podotknout, že z nebeského pozorování zjistil, že přítomné děti v kostele byly celý rok celkem hodní a že od něho dostanou malý dárek.

Na výzvu otce Vladimíra postupně k oltáři chodily děti od první třídy až do deváté, pak následovali i středoškoláci. Svatý Mikuláš jim předával sáček sladkostí, které mu podávali malí andílci. Celou mší svatou provázel zpěvem dětský sbor.