Vánoční svátky ve farním kostele sv. Kateřiny

26. prosince 2008, Pavel Dítě


Již 2008 let uplynulo od narození Ježiše Krista, tuto velkou událost, která ovlivnila celé lidstvo, si každoročne o vánočních svátcích připomínáme.

Čtyři neděle před Štědrým dnem začíná adventní doba, což je doba očekávání příchodu Ježíše Krista na svět. V této době se slouží obzvláště brzy ráno mše svaté, kterým se také říká „roráty“, což česky znamená „rosu dejte“. Těmito slovy také začíná vstupní zpěv každé adventní mše svaté: „Rosu dejte nebesa s hůry, a nejvyšší oblakové dštěte spravedlnost…“.

Každou adventní neděli se zapaluje jedna svíčka na adventním věnci, abychom měli na očích, kolik nedělí chybí do připomínky narození Páně.

Asi týden před Štědrým dnem přivezli skauti již tradiční Betlémské světlo. Tato tradice vznikla asi před dvaceti lety v Rakousku a rozšířila se do celého světa. Světlo putovalo nejdříve z Betléma z Chrámu Narození Páně letecky do Vídně, pak vlakem do Brna a pak do Žďáru nad Sázavou, odkud putovala do všech místních farností.

Fotografie jsou z největšího vánočního svátku, tím není Štědrý den, ale den následující, Hod Boží vánoční 25. prosince. Ve farnosti vše začalo již o půlnoci ve filiálním kostele na Křižánkách, kde se sloužila půlnoční boboslužba. Následovala pak v Herálci v jedenáct hodin slavnostní mše svatá.

Letos je Betlém i jeden z cílů farní pouti, kam pojede (poletí) v polovině března i několik farníků z Herálce. I přes velmi napjatou atmosféru v pásmu Gazy a přilehlých oblastech je od cestovní agentury pouť potvrzena. Všechna nebezpečná místa jsou již dlouhodobě vynechávána. Přejeme všem poutníkům šťastnou cestu a šťastný návrat. Více informací najdete zde .