Velikonoce ve farním kostele sv. Kateřiny

12. dubna 2009, Pavel Dítě

Opět jsme si letos připomněli poslední okamžiky pozemského života Ježíše Krista a jeho slavné vzkříšení

Fotografie jsou z nedělní slavnosti Hodu Božího Velikonočního. Je to den po velikonočním tridiu, které vyvrcholilo na Bílou sobotu slavnostní vigilií, při které jsme slavili slavné Kristovo vzkříšení.

Na Hod Boži Velikonoční byli při mši svaté posvěceny mazance, beránci a vejce. Tento den také papež dává své tradiční velikonoční požehnání " Urbi et orbi " – " Městu a světu ".