75. výročí posvěcení kostela na Křižánkách

2. srpna 2009, Petra Rusková, Káťa Vodičková

Slyš jaký to nad řekou jásot a ples…Jásot a ples opravdu zněl z našeho kostela při slavení mše svaté, kterou sloužil P. David Ambrož. Jeho úvodní slova zněla „Přišli jsme proto, abychom děkovali Bohu za to, že nás provází a že nám dává možnost se scházet.“ Těší nás, že poutníků byl opravdu plný kostel. Otec Ambrož ve svém kázání zdůraznil potřebu lásky. „Láskyplný vztah k Bohu a člověku, to dělá člověka člověkem“. Děti naší farnosti šli průvodem s obětními dary a košíkem koláčků, které na konci mše rozdávali. Než členové sboru seběhli z kůru, košík byl již prázdný…

Haleluja, sláva čest i chvála s dobrořečením, síla i moc úcta i dík tobě navěky náleží…!

Již od pátku mohli lidé navštívit fotografickou výstavu, kterou připravil Milan Tlustý. Ve fotografiích se odráží život naší farnosti již od výstavby kostela až po současnost. Jsou zde k vidění fotografie stavitelů, architektů, kněžích, ministrantů, varhaníků, a všech farníků, kteří se podíleli nebo podílejí na chodu farnosti. Výstava potrvá ještě několik týdnů, všichni jsou srdečně zváni!

V neděli v 15:00 proběhl koncert jediného mužského sboru na vysočině Vocatus Ecumenicus a hosté. Byl to opravdu skvělý zážitek a pro mnohé také zpříjemnění nedělního odpoledne. Lidí přišlo požehnaně, což nás moc potěšilo a doufáme, že sbor ještě někdy při jakékoliv příležitosti náš kostel navštíví.

S Boží pomocí a pod ochranou Panny Marie se nám slavnost podařila. Děkujeme za výzdobu kostela, úklid, přípravu výstavy, zpěv. Děkujeme také P. Davidu Ambrožovi , ministrantům a všem, kteří se na mši podíleli. Finanční prostředky ze sbírky při mši svaté budou použity na generální opravu varhan.

Písničky ze mše ke stažení: