Dětský den na faře

27. srpna 2009, Zdena Gregorová, Milada Laštovicová

Poslední prázdninový týden jsme uspořádali pro děti dětský den, který byl spojen se spaním na faře.Dětí se sešlo poměrně velké množství a mohly se těšit na různé hry.

Po čase stráveném hraním následovalo opékání špekáčků, a kdo chtěl, mohl si zazpívat v doprovodu kytary a dalších hudebních nástrojů u ohně. Po setmění si děti vyzkoušely svoji statečnost na stezce odvahy. Trasa vedla kolem hřbitova. Na ty nejodvážnější čekalo na konci stezky překvapení.

Druhý den po snídani pokračoval dětský program šipkovanou a také soutěžní štafetou.

Doufáme, že děti odcházely domů s mnoha zážitky a zároveň se těšily na příští připravovaný dětský den věnovaný pouze jim.