Dětská Mše a žehnání kříže

1. září 2009, Zdena Gregorová, Milada Laštovicová

První zářijové úterý byla sloužena dětská mše svatá na zahájení školního roku. Tato mše byla spojená i se žehnáním nově opraveného kříže. Během mše nás doprovázel malý dětský sbor.