Návštěva papeže Benedikta XVI. v Brně

27. září 2009, Pavel Dítě

Této jedinečné události se zúčastnil také zástup poutníků z Herálce. Dva autobusy vyrazily do Brna již o půl páté ráno.

Téměř dvouhodinová cesta autobusem byla plná očekávání, co bude následovat. Nikdo z poutníků si nedokázal představit tisíce autobusů lemující dálnici a také desetitisíce poutníků, které po ní ukázněně šly.

Herálecké poutníky čekala od autobusu asi hodinová cesta na prostranství u letiště Brno Tuřany, které bylo otevřeno již od čtyř hodin od rána. Zástupy lidí na cestě a zástupy lidí v jednotlivých sektorech, kterých bylo celkem 25, předznamenávaly velkou účast na slavnostní bohoslužbě, kterou měla odsloužit hlava církve a přímý nástupce apoštolů – papež Benedikt XVI.

Čas před příletem papeže na brněnské letiště byl vyplněn kulturním programem – zpěvem Hradišťanu, Komunity Emmanuel, dále pak modlitbami, úvahami a také nácviky společných odpovědí při mši, která byla sloužena v latinském jazyce (kázání bylo v italštině).

Časový harmonogram byl naplánován na minutu přesně a bylo potřeba ho dodržovat. Za deset minut devět přistál na letišti prezidentský speciál s Václavem Klausem, jeho chotí a doprovodem. O půl hodiny později dosedlo na přistávací plochu letadlo se Svatým otcem, přistání doprovázelo zvonění brněnských kostelů, dělostřelecké salvy ze Špilberku a nadšený jásot všech přítomných poutníků.

Svatého otce šel přímo do letadla přivítat brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle, dále pak u letadla následovalo přivítání od prezidenta, hejtmana Jihomoravského kraje a brněnského primátora. Potom usedl papež do papamobilu a vydal se na cestu od letiště do sakristie, cestou projel mezi sektory poutníků, kterým požehnal.

V deset hodin začala slavnostní mše svatá políbením a nakouřením obětního stolu. Brněnský biskup předal Svatému otci kopii závěsného křížku, který byl nalezen v blízkosti základů trojlodní baziliky z velkomoravské doby u obce Mikulčice nedaleko Hodonína a je tak připomínkou nejstarších křesťanských kořenů Moravy a tedy i brněnské diecéze. Poděkoval také papežovi, že jako první papež v historii navštívil brněnskou diecézi, která datuje svůj vznik od roku 1777, a také za povzbuzení a upevnění naší víry v jedinou naději, kterou je pro nás Kristus. Tuto naději symbolizovala obrovská kotva, která stála poblíž oltáře.

Následovala latinská bohoslužba, dvě čtení a evangelium v češtině, papežská promluva v italštině, která byla po částech překládána do češtiny. Zde je několik vět které uvedl papež ve svém kázání: „Ve své druhé encyklice - Spe salvi – jsem zdůraznil, že jediná „jistá“ a „spolehlivá“ naděje je v Bohu. Historická zkušenost ukazuje, k jakým absurditám dospěje člověk, když vyloučí Boha z horizontu svých rozhodnutí a svého jednání. Musíme svou svobodu stále znovu a znovu zaměřovat k dobru.“

Při mši svaté koncelebrovalo celkem 40 biskupů a tisícovka kněží, z toho bylo asi dvě stě kněží ze zahraničí, odhady uvádějí asi 120 tis. Poutníků nejen z Čech, ale také ze Slovenska, Polska, Německa, Rakouska, Austrálie atd.

Závěrečné apoštolské požehnání pro všechny přítomné poutníky bylo nádhernou tečkou za duševní vzpruhou, kterou Svatý otec přinesl celé republice den před svátkem patrona naší země – sv. Václava.

Ve 12:45 následoval odlet svatého otce zpět do Prahy. Do čtyř hodin byl připraven pro poutníky kulturní program, kdy zahrála Posádková hudba Olomouc, dětský soubor Kyjovanem a další. Všichni, kdo se této pouti zúčastnili, si odnášeli do svých domovů radost v srdci a posilnění naděje ve vzkříšení.

Na web jsme umístili slibovanou promluvu P. Jakuba Holíka, pana faráře z Jimramova jako reflexi papežské návštěvy.