Mikuláš zamířil i tento rok do Herálce

6. prosince 2009, Pavel Dítě

Letos vyšel svátek svatého Mikuláše na neděli 6. prosince 2009, a proto děti dostaly nadílku v kostele po mši svaté. Při mši svaté byly ještě požehnány osobní kříže rodin z Herálce.

Zvěst o možné návštěvě svatého Mikuláše, který by s velkou pravděpodobností měl něco nadělit, přilákala do kostela i rodiče s dětmi, které do kostela obvykle nechodí.

A opravdu, čekání se vyplatilo, protože před slavnostním požehnáním se rozevřely dveře kostela a dovnitř vešel sv. Mikuláš s tříčlenným andělským doprovodem.

Pozdravil všechny přítomné farníky, s otcem Vladimírem vedli rozhovor o tom jaká byla cesta a jestli děti byly hodné. Ostatně to se ptal sv. Mikuláš i dětí, které si přišly pro nadílku až k oltáři. Většinou byly děti hodné, ale přece jenom když některé z nich přiznalo, že trochu zlobilo, tak v zápětí slíbilo, že bude určitě celý rok hodné.

Dokonce letos přišla při nadílce řada i na ministranty. Svatý Mikuláš na závěr udělil všem přítomným slavnostní požehnání a velmi klidně odešel spolu s anděly ven z kostela a určitě zamířil nadělovat dalším dětem.

H