Přijetí nových ministrantů

13. prosince 2009, Pavel Dítě

Naše řady dostaly další posily. Dva noví ministranti prošli úspěšně školením a nyní mohou sloužit Pánu Bohu přímo u oltáře.

Neděle 13. prosince 2009 byla velkým dnem pro Jiřího Teplého a Mikuláše Schlossera, kteří byli slavnostně přijati mezi služebníky boží - ministranty.

V dvouměsíční přípravě byli zasvěceni do průběhu celého obřadu, seznámili se s potřebnými liturgickými předměty, které se používají při bohoslužbě. bylo jim kladeno na srdce, aby se chovali u oltáře velmi klidně, zbožně, soustředili se na mši svatou a na jednolivé úkony, které mají na starosti.

Již asi pět let naše řady jen posilují. Jestli jsem to dobře spočítal, tak kdybychom se sešli všichni, tak je kolem otce Vladímíra u oltáře 11 ministrantů a dva akolyté, což je Úctyhodný počet. Je to velká pocta, sloužit u oltáře společně s panem farářem.