Půlnoční na Křižánkách

25. prosince 2009, Petra Rusková

Když odbila půlnoc, rozezněly se varhany a slavnost Narození Páně začala. Úvodní píseň Adeste fideles hlásala: "Máme přijít, abychom se klaněli".

Otec Vladimír přivítal všechny farníky z Křižánek, Herálce a okolí: "Nepřišli jsme jenom proto, abychom zkrášlili dnešní svatý den, ale může to být něco do čeho vstoupíme aktivně, liturgie není divadelní představení, je to chvíle na které máme všichni podíl.“. Mše svatá proběhla ve slavnostním duchu. K prožitku narození Páně přispěla nejen atmosféra mezi farníky, ale i písně, které doprovázeli liturgii. Všichni cítili to, co prožívá každý rodič nad narozeným dítětem – radost, lásku, naději a světlo. Závěrečné Narodil se Kristus Pán znělo celým kostelem a i po celém světě.

A na závěr velký dík: V Křižaneckém kostele je nás pouze několik farníků, všem bychom rádi poděkovali za nadšení a ochotu na přípravách všech slavení, jmenovitě kostelníkovi Milanovi, který zajišťuje všechny opravy, organizace mší, fotografuje a zaznamenává všechny významné události našeho kostelíka a našich farníků, naší mladičké varhanici Káti, která s láskou připravuje doprovody k liturgii, všem členům našeho malého sboru, i když nás je málo, snažíme se doprovázet mše a pilně cvičit na všechny slavnosti,všem, kdo se podílí na úklidu a výzdobě kostela, moc děkujeme p. Mládkovi, který sváží na mše farníky z okolí také p. faráři J. Krchňavému a p. jáhnovi V. Lacinovi za to, že k nám i přes různé překážky např. stále jezdí, aby s námi oslavili mše svaté. A současně i našemu duchovnímu otci, p. Vladimírovi

Všem upřímné Pán Bůh zaplať.