Vánoční svátky 2009 v heráleckém kostele

30. prosince 2009, Pavel Dítě

Letošní vánoční svátky byly obzvláště krásné, přispěla k tomu velká účast na všech bohoslužbách, krásně nazdobený kostel, herálecké sbory a také sbor Fons ze Žďáru nad Sázavou

První sada fotografií je z Božího Hodu vánočního, kdy večer nebylo tradiční zpívání u vánočního stromu u nákupního střediska, ale bylo večerní setkání ve farním kostele. Sešlo se neuvěřitelné množství lidí, že muselo mnoho lidí stát.

Zpívaly se vánoční koledy, několik písní zazpíval i kostelní sbor. Po několika písních bylo vždy přečteno několik veršů z knihy Popelka nazaretská od Václava Renče, který tuto knihu napsal v 50. letech v komunistickém kriminále, kde byl uvězněn. Pro všechny přítomné to byl nezapomenutelný zážitek umocněný krásným prostředím kostela, kdy snad každý odcházel do svých domovů plný dojmů.

Druhá sada fotografií je ze mše svaté ze soboty 26. prosince 2009, kdy jsme slavili památku prvního mučedníka sv. Štěpána, který byl kolem roku 35 n. l. ukamenován v Jeruzalémě za to, že vinil židy ze smrti Ježíše Krista, který je roven Bohu. Při mši svaté za mučedníka je kněz vždy oblečen do červené barvy.

Další fotografie jsou z neděle 27. prosince 2009, tento den je zasvěcen Svaté rodině – Ježíšovi, Marii a Josefovi. Tuto mši svatou svým zpěvem doprovázel chrámový sbor Fons ze Žďáru nad Sázavou, který zpíval Brixiho Mši vánoční.

O hudební doprovod se postarali žáci základní umělecké školy ze Žďáru nad. Sázavou. Při této mši se také obnovovaly manželské sliby. Tentokrát se tyto sliby neobnovovaly ve dvojicích před oltářem, protože řada lidí má partnera, který buď do kostela nechodí nebo je nemocný. Proto tento slib obnovovali manželé na svých místech.

Poděkování patří všem, kteří svojí účastí podpořili vánoční bohoslužby a také všem, kdo se podíleli na výzdobě a úklidu kostela. Dále pak všem, kdo se aktivně podíleli na jednotlivých bohoslužbách – ministranti, sbory, lektoři. Velké poděkování patří otci Vladimírovi a bratru Danielovi, za to jak výborně zvládli velmi náročný program o vánočních svátcích.