Tříkrálová sbírka 2010 v Herálci

9. ledna 2010, Pavel Dítě

Výroční desátá celonárodní sbírka Charity České republiky se opět vydařila a lidé v dnešní těžké době darovali peníze na pomoc potřebným.

I letos vyjeli zástupci heráleckých koledníků do Brna do chrámu Petra a Pavla na Petrově, kde otec biskup Vojtěch Cikrle sloužil slavnostní mši svatou v neděli 3. ledna 2010. Herálecká farnost dostala pět pozvánek na tuto mši, které se účastnili zástupci koledníků z celého brněnského biskupství. Otec biskup všem koledníkům požehnal.

Tříkrálová sbírka v Herálci se uskutečnila v sobotu 9. ledna 2010. Sbírky se účastnil rekordní počet koledníků, chodilo celkem osm skupinek, což je o jednu více než minulý rok.

Koledníci se sešli nejdříve v kostele, kde se oblékli, namalovali a vzali si nezbytné tříkrálové doplňky. Ještě bylo nutné přesně rozdělit oblasti, které jednotlivé skupinky obejdou tak, aby se nikam nešlo dvakrát a naopak, aby se na nikoho nezapomnělo.

Po druhé hodině se koledníci rozešli po Herálci, aby připomněli lidem, že už je to 2010 let od narození Ježíše Krista v Betlému. Na znamení Zjevení Páně Třem králům se na dveře píše nápis K+M+B 2010, kde písmena jsou zkratkou latinské věty “Christus mansionem benedicat“ , což v překladu znamená “ Ať Kristus požehná tomuto příbytku”. Tři křížky symbolizují Nejsvětější Trojici, to znamená Otce, Syna a Ducha Svatého.

Letos se za velmi nepříznivých podmínek, kdy padal mrznoucí déšť, vybralo v Herálci 28.094 Kč (v roce 2009 se vybralo 24.300 Kč). Celkově pro žďárskou charitu chodilo 353 trojic koledníků a vybralo se 2.032.826 Kč. V Tříkrálové sbírce se pro Charitu České republiky vybralo v 11 708 kasičkách 61.857.116 Kč, tento údaj je platný k 22. lednu 2010, kdy nebylo spočítáno ještě asi 1000 kasiček.

Do této částky ještě nejsou započítány dárcovské DMS, převody, složenky, atd. Výtěžek Tříkrálové sbírky je tradičně určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde se sbírka koná. Přibližně desetina výnosu sbírky je určena na humanitární pomoc do zahraničí. Všem koledníkům a dárcům děkujeme.