Co se stalo s Ježíšem?

30. března 2010, Pavel Dítě

Pašijová hra o posledních dnech Ježíšova pozemského života a jeho následném zmrtvýchvstání byla sehrána ve Žďáře nad Sázavou již podesáté.

V úterý 30. března před velikonočními svátky sehrálo 240 lidí na tradičním místě na žďárském Libušíně příběh, který je základem křesťanství. Sešlo se opět obrovské množství diváků, kteří se sjeli z blízkého i vzdáleného okolí (např. od Blanska), aby viděli toto unikátní představení. Podařilo se také zorganizovat autobus z Herálce, který se bez problémů zaplnil.

Příběh začal kázáním Jana Křtitele, který následně pokřtil Ježíše Krista v Jordánu. Následovalo kázání pro lidi a jeho slavný příchod do Jeruzaléma na Květnou neděli.

Společně s apoštoly prožil Ježíš Kristus svoji poslední večeři na Zelený čtvrtek, modlil se v Getsemanské zahradě, kde ho následně zatkli vojáci, které tam dovedl Jidáš.

Na Velký pátek byl po křivém obvinění a následném krutém bičování vydán k ještě krutějšímu ukřižování na hoře Golgota společně se dvěma zločinci, z nichž jeden projevil úctu k Ježíšovi, který mu odpustil jeho hříchy a slíbil mu, že ještě na Velký pátek s ním bude v ráji.

Na Boží hod Velikonoční se slaví zmrtvýchvstání Ježíše Krista a tím naplnil svoje slova o zboření chrámu, který ve třech dnech znovu postaví. Svým sebeobětováním vykoupil hříchy celého světa.

Opravdu krásně připravené ztvárnění pašijového příběhu bylo dílem několika stovek lidí, kteří již měsíc před vystoupením začali nacvičovat. Asi stovka dobrovolníků se podílela na přípravě krásných kulis, zvukové aparatury a pódia pro starší spoluobčany. Děkujeme všem, kteří se podíleli na tomto živém příběhu, za krásný duchovní zážitek.