ECCE HOMO "Ejhle člověk"

27. března 2010, Petra Rusková

Hudební a čtené ztvárnění biblického příběhu o příjezdu Ježíše Nazaretského do Jeruzaléma,jeho poslední večeři,odsouzení a ukřižování v křižáneckém kostele.

Několik dní před velikonocemi řekl Ježíš 12-ti apoštolům: „Nyní půjdeme vzhůru do Jeruzaléma“. I my, jsme se 27. března 2010 vydali do Jeruzaléma na svátek nekvašených chlebů. Za doprovodu sboru Ticho a čteného projevu Tomáše Trávníčka jsme byli u Poslední večeře, modlili se v Getsemane. Byli jsme svědky Jidášovy zrady, Petrova zapření a Ježíšova zatčení. Poté povstalo celé shromáždění a odvedli Ježíše k Pilátovi a přes Herodovo odvrácení byl Ježíš odsouzen k smrti a byl ukřižován.

Když Pána Ježíše přibili na kříž, tekla mu krev. Z rukou nohou, hlavy, do které byly vbodnuté ostny z koruny upletené z trnových větví. V té době byl trestán za naše hříchy a provinění – On, který se sám ničeho nedopustil. Pán Ježíš na kříži říká: „Otče, odpusť jim, oni nevědí, co činí.“ A když to vyznával, jako by se podepisoval pod všechno zlé, co jsme udělali my, vy, kdokoli z lidí. Všechno bylo tak hrozné, že se i Jeho Otec od Něho odvrátil a Ježíš v bolestech volá: „Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil?“

Pán Bůh Ježíše Krista – svého Syna – přijal. Pán Ježíš v hrobě nezůstal, žije a chce být spolehlivým, věrným Přítelem a Průvodcem každému, kdo mu svůj život svěří.

Poděkovaní za hezký hudební a duchovní zážitek patří sboru Ticho, Tomášovi a především naší varhanici Káti. Je vidět, že i moderní hudbou lze vyjádřit utrpení Ježíše Krista.